Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 20 februari klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse med dagordning till MHN, EFTER ordförande beredningen 2018-02-06.pdf 94.5 kB 2018-02-16 10.41
4. 0 Tjut Mörtsunda 1.2, Beslut gällande utökade skjuttider 2018 på Ljusterö Skyttecenter.pdf 113.6 kB 2018-02-16 10.44
4. 1 Bilaga 1 Dispensansökan för 2018.pdf 94.6 kB 2018-02-16 10.44
4. 2 Bilaga 2 Dispensansökan för april 2018.pdf 94.7 kB 2018-02-16 10.45
4. 3 Bilaga 3 Beslut 2005 gällande anmälan om utökad verksamhet.pdf 17.2 kB 2018-02-16 10.45
5. 0 Tjut Ingmarsö S.10, Föreläggande om försiktighetsmått över anmälan om vattenverksamhet vid flytt av gästhamn, MHN-2017-2370-419.pdf 180.3 kB 2018-02-16 10.45
5. 1 Bilaga 1 Anmälan om vattenverksamhet gällande flytt av gästhamn.pdf 2.3 MB 2018-02-16 10.45
5. 2 Bilaga 2 Transportstyrelsens yttrande över anmälan om vattenverksamhet och anläggande av flytbryggor.pdf 33.2 kB 2018-02-16 10.46
6. 0 Tjut Svartgarn 2.4, Föreläggande om försiktighetsmått över anmälan om vattenverksamhet vid utbyggnad av brygga.pdf 179.9 kB 2018-02-16 10.46
6. 1 Bilaga 1 Anmälan om vattenverksamhet gällande utbyggnad av brygga.pdf 3.5 MB 2018-02-16 10.46
6. 2 Transportstyrelsens yttrande över anmälan om vattenverksamhet.pdf 33.1 kB 2018-02-16 10.46
7. 0 Tjut Vättersö 1.111, Föreläggande om försiktighetsmåttgällande gällande vattenverksamhet vid ombyggnation av brygga.pdf 178.5 kB 2018-02-16 10.47
7. 1 Bilaga 1 Redovisning av förslag till ombyggnation av brygga.pdf 298.7 kB 2018-02-16 10.47
7. 2 Bilaga 2 Bild över platsen med nuvarande brygga.png 344.5 kB 2018-02-16 10.48
7. 3 Transportstyrelsens yttrande över anmälan.pdf 31.8 kB 2018-02-16 10.48
8. 0 Tjut Öster-Tranvik 1.4, Föreläggande om försiktighetsmått gällande anmälan om vattenverksamhet vid anläggande av brygga.pdf 177.5 kB 2018-02-16 10.49
8. 1 Bilaga 1 Redovisning av förslag till bryggkonstruktion.pdf 427.4 kB 2018-02-16 10.49
8. 2 Bilaga 2 Flygbild över platsen med nuvarande brygga.png 786.7 kB 2018-02-16 10.49
8. 3 Bilaga 3 Transportstyrelsens yttrande över anmälan om vattenverksamhet.pdf 31.8 kB 2018-02-16 10.50
9. 0 Tjut Flaxenvik 2.36, Föreläggande om försiktighetsmått gällande anmälan om vattenverksamhet vid tillbyggnad av befintlig brygga.pdf 103 kB 2018-02-16 10.50
9. 1 Bilaga 1 Redovisning av förslag till tillbyggnad av brygga.pdf 454.3 kB 2018-02-16 10.50
9. 2 Bilaga 2 Redovisning av förslag på bryggplacering.pdf 520.1 kB 2018-02-16 10.51
9. 3 Bilaga 3 Bryggans placering redovisad på karta.png 141.5 kB 2018-02-16 10.51
10. 0 Tjut Nyboda 2.1 m fl, Yttrande till Länsstyrelsen gällande ansökan om dispens från terrängkörningslagen.pdf 73.5 kB 2018-02-16 10.51
11. 0 Tjut Verksamhetsberättelse 2017.pdf 73.5 kB 2018-02-16 10.52
11. 1 Verksamhetsberättelse 2017. Inklusive uppföljning och tillsyn.pdf 495 kB 2018-02-16 10.52
11. 2 Mål 2017 uppföljning, Bilaga till 11.1.pdf 235.8 kB 2018-02-16 10.52
11. 3 Miljömål 2017 uppföljning. Bilaga till 11. 1.pdf 199.8 kB 2018-02-16 10.53
11. 4 Plan för tillsyn uppföljning 2017. Bilaga till 11. 1.pdf 303.3 kB 2018-02-16 10.54
11. 5 MHN 2017 KS-version.pdf 93.5 kB 2018-02-16 10.54
12, 0 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 134.5 kB 2018-02-16 10.54
13. 0 Delgivningar.pdf 6.3 kB 2018-02-16 10.54
Protokoll MHN 2018-02-20 Webb.pdf 7.3 MB 2018-03-01 10.39

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Anette Persson
Publicerad:
måndag 18 december 2017
Senast uppdaterad:
fredag 2 mars 2018