Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 24 september klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2018-09-24.pdf 476.3 kB 2018-09-18 12.28
3. Protokoll - Detaljplan för Björnhammarvarvet del 2.pdf 247.6 kB 2018-09-18 12.30
3.Tjut - Detaljplan för Björnhammarvarvet del 2.pdf 665.7 kB 2018-09-18 12.31
3. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf 2.9 MB 2018-09-18 12.31
3. Bilaga 2 Samrådsredogörelse 2.pdf 41.2 kB 2018-09-18 12.31
3. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 30.7 kB 2018-09-18 12.31
3. Bilaga 4. Utlåtande 2.pdf 935.3 kB 2018-09-18 12.31
3. Bilaga 5. Länstyrelsens beslut om strandskydd.pdf 582.2 kB 2018-09-18 12.31
3. Plankarta A3.pdf 847.3 kB 2018-09-18 12.31
4. Protokoll - Planuppdrag för Runö 7491 och delar av Runö 7108.pdf 314.9 kB 2018-09-18 14.21
4. Tjut - Planuppdrag för Runö 7_491 och delar av Runö 7_108.pdf 598.1 kB 2018-09-18 14.21
4. Bilaga 1. Förstudie_20180822.pdf 1.6 MB 2018-09-18 14.21
6. Protokoll - Klimat- och energistrategi för Österåkers kommun.pdf 252.4 kB 2018-09-18 14.22
6. Tjut - Klimat- och energistrategi för Österåkers kommun.pdf 400.2 kB 2018-09-18 14.22
7. Protokoll - Svar på revisionsrapport - Granskning av intrångsskydd.pdf 302 kB 2018-09-18 14.22
7. Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av intrångsskydd.pdf 4.2 MB 2018-09-18 14.22
8. Protokoll - Redovisning av slutrapport från Vårljus AB - Barn- och ungdomsverksamhet.pdf 255.6 kB 2018-09-18 14.22
8. Tjut - AB Vårljus slutrapport - Vägen framåt.pdf 5.1 MB 2018-09-18 14.22
9. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2018.pdf 4.8 MB 2018-09-18 14.22
10. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2018.pdf 937.3 kB 2018-09-18 14.22
11. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2018.pdf 11.4 MB 2018-09-18 14.22
12. Tjut - Rapportering av flyktingverksamhet per juni 2018.pdf 5.6 MB 2018-09-18 14.22
13. Protokoll - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2017 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2019.pdf 371.5 kB 2018-09-18 14.22
13. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2017 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende Budget för år 2019.pdf 4 MB 2018-09-18 14.22
14. Protokoll - Revidering av förbundsordning och reglemente för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar samt revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten med anled.pdf 371.6 kB 2018-09-18 14.22
14. Tjut - Revidering av förbundsordning och reglemente för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar samt revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten.pdf 10.9 MB 2018-09-18 14.22
15. Protokoll - Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun.pdf 343 kB 2018-09-18 14.22
15. Tjut - Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun.pdf 2.6 MB 2018-09-18 14.22
16. Protokoll - Sammanträdestider för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktige 2019.pdf 629.6 kB 2018-09-18 14.22
16. Tjut - Sammanträdestider 2019 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf 383.3 kB 2018-09-18 14.22
17. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 92 kB 2018-09-18 14.22
18. Redovisning av delegation Kommunstyrelsen.pdf 75.3 kB 2018-09-18 14.22
Nytt ärende. Tjut - Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för Friidrottsutrustning.pdf 721.9 kB 2018-09-18 14.25
Nytt ärende. Tjut - Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för Gång- och cykelväg mellan Täljö och Rydbo.pdf 2.3 MB 2018-09-18 14.25
Protokoll KS 2018-09-24 - Omedelbar justering.pdf 655.8 kB 2018-09-24 16.00
Protokoll KS 2018-09-24.pdf 9.9 MB 2018-09-26 12.43

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 12 december 2017