Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 25 april klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2018-04-25.pdf 606.9 kB 2018-04-18 08.43
3. Protokollsutdrag - Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag att inventera mark för återvinningscentral i Svinninge.pdf 452.5 kB 2018-04-18 08.26
3. Tjut - Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag att inventera mark för återvinningscentral i Svinninge.pdf 1.3 MB 2018-04-18 08.26
4. Protokollsutdrag - Beslut om transportstrategi 2040 - för en enklare vardag.pdf 535.3 kB 2018-04-18 08.26
4. Tjut - Beslut om transportstrategi 2040 - för en enklare vardag.pdf 1 MB 2018-04-18 08.26
4. Bilaga. Transportstrategi.pdf 16.8 MB 2018-04-18 08.26
5. Protokollsutdrag - Igångsättningsbeslut - 00185 Hantverksvägen, bollplan.pdf 440 kB 2018-04-18 08.26
5. Tjut - Igångsättningsbeslut - 00185 Hantverksvägen, bollplan.pdf 903.4 kB 2018-04-18 08.26
5. Bilaga. Illustration.pdf 1.9 MB 2018-04-18 08.26
6. Protokollsutdrag - Remissvar Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun.pdf 467.4 kB 2018-04-18 08.26
6. Tjut - Remissvar Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun.pdf 324.5 kB 2018-04-18 08.26
6. Bilaga. Kungörelse och sändlista utställning Översiktsplan 2040 Vallentuna kommun.pdf 162.4 kB 2018-04-18 08.26
7. Protokollsutdrag - Remissvar Vattenmyndigheternas samråd.pdf 583.2 kB 2018-04-18 08.26
7. Tjut - Remissvar Vattenmyndigheternas samråd.pdf 832.4 kB 2018-04-18 08.26
7. Bilaga 1. Missiv och sändlista samråd från Vattenmyndigheterna.pdf 174.8 kB 2018-04-18 08.26
7. Bilaga 2. Svar på frågor i webbformulär.pdf 206.8 kB 2018-04-18 08.26
8. Protokollsutdrag - Riktlinjer för miljöbidrag 2018.pdf 471.6 kB 2018-04-18 08.26
8. Tjut - Riktlinjer för miljöbidrag 2018.pdf 322.3 kB 2018-04-18 08.26
8. Bilaga. Riktlinjer för miljöbidrag 2018 med fokus på hållbart resande.pdf 261.6 kB 2018-04-18 08.26
9. Protokollsutdrag - Antagande av översiktsplan för Österåkers kommun 2040.pdf 929.6 kB 2018-04-18 08.26
9. Tjut - Antagande av översiktsplan för Österåkers kommun 2040.pdf 510.2 kB 2018-04-18 08.26
9. Översiktsplanen 2040 rev. 180412 högupplöst.pdf 96.5 MB 2018-04-18 08.26
9. Översiktsplanen 2040 rev. 180412 lågupplöst.pdf 5.5 MB 2018-04-18 08.26
9. Bilaga 1. Hållbarhetsbedömning samt särskild sammanställning, 180326.pdf 1.1 MB 2018-04-18 08.26
9. Bilaga 2. Sammanställning av planeringsunderlag, 180326.pdf 458.6 kB 2018-04-18 08.26
9. Bilaga 3. Granskningsutlåtande samt länsstyrelsens granskningsyttrande, rev. 180412.pdf 1.2 MB 2018-04-18 08.26
10. Protokollsutdrag - Godkännande av exploateringsavtal för Näsängen, etapp I.pdf 558.2 kB 2018-04-18 08.30
10. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Näsängen, etapp 1.pdf 331.5 kB 2018-04-18 08.30
10. Utkast Exploateringsavtal rev 180412.pdf 179 kB 2018-04-18 08.30
10. Bilaga 1 Plankarta.pdf 1.5 MB 2018-04-18 08.30
10. Bilaga 2 Plan- och genomförandebeskrivning.pdf 4.5 MB 2018-04-18 08.30
10. Bilaga 3 Huvudtidplan jämte etappindelning.pdf 1.5 MB 2018-04-18 08.30
10. Bilaga 4 Förprojektering.pdf 44.7 MB 2018-04-18 08.30
10. Bilaga 5 Övertagande av drift.pdf 298.9 kB 2018-04-18 08.30
10. Bilaga 6 Skötselplan.pdf 22.5 MB 2018-04-18 08.30
10. Bilaga 7 Hållbarhetsprogram.pdf 30 MB 2018-04-18 08.30
10. Bilaga 8 Räkneexempel.pdf 197.3 kB 2018-04-18 08.30
11. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp I.pdf 462.7 kB 2018-04-18 08.39
11. Tjut - Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp 1.pdf 700.1 kB 2018-04-18 08.39
11. Bilaga 1a Plankarta_Näsängen.pdf 1.6 MB 2018-04-18 08.39
11. Bilaga 1b Illustration_Näsängen.pdf 4.1 MB 2018-04-18 08.39
11. Bilaga 1c Plan- och genomförandebeskrivning_Näsängen.pdf 5.6 MB 2018-04-18 08.39
11. Bilaga 2 Samrådsredogörelse_Näsängen.pdf 209.5 kB 2018-04-18 08.39
11. Bilaga 3 Granskningsutlåtande_Näsängen.pdf 177.3 kB 2018-04-18 08.39
11. Bilaga 4 Gestaltningsprogram_Näsängen.pdf 77.3 MB 2018-04-18 08.39
11. Bilaga 5 Hållbarhetsprogram_Näsängen.pdf 30 MB 2018-04-18 08.39
11. Bilaga 6 MKB_Näsängen.pdf 10.8 MB 2018-04-18 08.39
11. Bilaga 7 Särskild Sammanställning av MKB.pdf 220.7 kB 2018-04-18 08.39
11. Bilaga 8 Skötselplan_Näsängen.pdf 22.5 MB 2018-04-18 08.39
12. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Hästängsudd.pdf 433.6 kB 2018-04-18 08.39
12. Tjut - Antagande av detaljplan för Hästängsudd.pdf 594.1 kB 2018-04-18 08.39
12. Bilaga 1. Planhandlingar rev 11 april.pdf 6.4 MB 2018-04-18 08.39
12. Bilaga 2. Samrådsredogörelse 2.pdf 60.5 kB 2018-04-18 08.39
12. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 65.3 kB 2018-04-18 08.39
12. Bilaga 4. Länsstyrelsens beslut om strandsskyd.pdf 1.5 MB 2018-04-18 08.39
12. Bilaga 5. Länsstyrelsens beslut om §113 förordnande.pdf 2.7 MB 2018-04-18 08.39
12. Plankartor A3.pdf 3.7 MB 2018-04-18 08.39
13. Protokollsutdrag - Markanvisningstävling för förskoleändamål i Valsjöskogen.pdf 485.6 kB 2018-04-18 08.39
13. Tjut - Markanvisningstävling för förskoleändamål i Valsjöskogen.pdf 276.4 kB 2018-04-18 08.39
13. Bilaga 1. Plankartor.pdf 7.2 MB 2018-04-18 08.39
13. Bilaga 2. Karta.pdf 214.2 kB 2018-04-18 08.39
14. Protokollsutdrag - Markanvisningstävling för 55+ boende i Hacksta.pdf 495.3 kB 2018-04-18 08.41
14. Rev. tjut - Markanvisningstävling för 55+ boende i Hacksta.pdf 279.5 kB 2018-04-18 08.41
14. Bilaga 1. Plankartor.pdf 883 kB 2018-04-18 08.41
14. Bilaga 2. Karta.pdf 226.5 kB 2018-04-18 08.41
15. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 1-2018 från Björn Molin (RP) - Förändrad-Ny skyltpolicy i Österåker.pdf 468.1 kB 2018-04-18 08.41
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 1-2018 från Björn Molin (RP) - Förändrad - Ny skyltpolicy i Österåker.pdf 344.3 kB 2018-04-18 08.41
15. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 1 2018 från Björn Molin (RP) – Förändrad - Ny skyltpolicy i Österåker.pdf 4.6 MB 2018-04-18 08.41
16. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2018.pdf 407.1 kB 2018-04-18 08.41
16. Tjut inkl. bilagor - Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2018, Kommunstyrelsen.pdf 4.1 MB 2018-04-18 08.41
17. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2018.pdf 407.7 kB 2018-04-18 08.41
17. Tjut inkl. bilaga - Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2018, Kommunfullmäktige.pdf 867.4 kB 2018-04-18 08.41
18. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2018.pdf 404.5 kB 2018-04-18 08.41
18. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2018.pdf 12.7 MB 2018-04-18 10.05
19. Protokollsutdrag - Riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående huvudman inom förskola.pdf 540.3 kB 2018-04-18 08.41
19. Tjut inkl. bilagor - Riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående huvudman inom förskola.pdf 1.2 MB 2018-04-18 08.41
20. Protokollsutdrag - Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB, Fredborg förskola 2018.pdf 534.2 kB 2018-04-18 08.41
20. Tjut inkl. bilagor - Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB, Fredsborgs förskola 2018.pdf 859.5 kB 2018-04-18 08.41
21. Protokollsutdrag - Svar på revisionsrapport - Granskning av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner.pdf 462.4 kB 2018-04-18 08.41
21. Tjut inkl. bilagor - Svar på revisionsrapport - Granskning av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner.pdf 5.7 MB 2018-04-18 08.41
22. Protokollsutdrag - Rekommendation - Principer för digital samverkan i Stockholms län.pdf 456.3 kB 2018-04-18 08.41
22. Tjut inkl. bilagor - Rekommendation - Principer för digital samverkan i Stockholms län.pdf 1.2 MB 2018-04-18 08.41
23. Protokollsutdrag - Medverkan i försöksverksamhet Skärgårdsfonden - samfinansiering av skärgårdsprojekt via gemensam ingång till projektmedel.pdf 814.7 kB 2018-04-18 08.41
23. Tjut inkl. bilagor - Medverkan i försöksverksamhet Skärgårdsfonden samfinansiering av skärgårdsprojekt via gemensam ingång till projektmedel.pdf 1.5 MB 2018-04-18 08.41
24. Protokollsutdrag - Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2018.pdf 450.3 kB 2018-04-18 08.41
24. Tjut inkl. bilagor - Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2018.pdf 769.6 kB 2018-04-18 08.41
25. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 28-2016 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Motion angående utredning kring behov av särskilt stöd.pdf 542.7 kB 2018-04-18 08.41
25. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 28-2016 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Motion angående utredning kring behov av särskilt stöd.pdf 418.7 kB 2018-04-18 08.41
25. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 28-2016 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Motion angående utredning kring behov av särskilt stöd.pdf 1.6 MB 2018-04-18 08.41
26. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 3-2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun.pdf 857.2 kB 2018-04-18 08.41
26. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun.pdf 251.5 kB 2018-04-18 08.41
26. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 3-2017 från Marie Wengse (SÖ) och Sven Pierre (SÖ) - Motion om ökad skolnärvaro i Österåkers kommun.pdf 2.1 MB 2018-04-18 08.41
27. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 21-2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf 399.1 kB 2018-04-18 08.41
27. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf 434.2 kB 2018-04-18 10.05
27. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 21-2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf 1.5 MB 2018-04-18 08.41
28. Protokollsutdrag - Återrapportering av uppdrag 28 budget 2018 - Stimulera lärares kompetensutveckling att bli behörig i ämnen man nu undervisar i utan behörighet.pdf 404.7 kB 2018-04-24 12.31
28. Tjut inkl. bilagor- Återrapportering av uppdrag 28 budget 2018 - Stimulera lärares kompetensutveckling att bli behörig i ämnen man nu undervisar i utan behörighet.pdf 4.4 MB 2018-04-24 12.31
29. Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen på 46,5 mkr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till Bostadsmoduler Husby 4-22 - från Armada Bostäder AB.pdf 526.6 kB 2018-04-18 08.41
29. Tjut inkl. bilagor - Ansökan om kommunal borgen på 46,5 mkr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till Bostadsmoduler Husby 4-22 - från Armada Bostäder AB.pdf 3.8 MB 2018-04-18 08.41
30. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 88.3 kB 2018-04-18 08.41
31. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 76.1 kB 2018-04-18 08.41
Nytt ärende. Tjut - Delegering av beslutanderätt gällande avfallsdispenser.pdf 1.2 MB 2018-04-18 08.41
Protokoll KS 2018-04-25.pdf 19 MB 2018-05-03 14.34

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 16 augusti 2018