Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 13 december klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KFN 2018 12-13.pdf 52.6 kB 2018-11-27 13.38
3. Tjut - Månadsuppföljning per oktober, Kultur- och fritidsnämnden.pdf 241.3 kB 2018-11-27 13.38
3. Bilaga - KFN månadsuppföljning oktober 2018.pdf 335.2 kB 2018-11-27 13.38
4. Tjut - Godkännande av bidragsberättigad förening KFN.pdf 266 kB 2018-11-27 13.38
4. Bilaga- Föreningsstadgar.pdf 808.1 kB 2018-11-27 13.38
4. Bilaga - Protokoll.pdf 579 kB 2018-11-27 13.39
5. Tjut - Beställning avseende verksamhet utförd av kommunala musikskolan i Österåkers kommun.pdf 274.3 kB 2018-11-27 13.39
5. Bilaga - Beställning musikundervisning ÖM - reviderad.pdf 88 kB 2018-12-05 11.40
5. Bilaga - Beställning musikundervisning ÖM.pdf 89.3 kB 2018-11-27 13.39
6. Tjut - Redovisning av uppdrag - undersöka möjligheter för ett ungdomens hus i centrala Åkersberga.pdf 529.8 kB 2018-11-27 13.39
6. Bilaga 1 - Ungdomens Hus Förvaltningens slutsatser - fördjupade.pdf 66.1 kB 2018-11-27 13.39
6. Bilaga 2 - Erfarenheter från andra kommuner.pdf 86.1 kB 2018-11-27 13.39
6. Bilaga 3 - Uppdrag - undersöka möjligheterna till ett ungdomens hus.pdf 730.4 kB 2018-11-27 13.39
7. Tjut - Österåkers kommuns Kulturpris 2018.pdf 246.1 kB 2018-11-27 13.39
7. Bilaga 1- Nominerade till Österåkers kommuns Kulturpris 2018.pdf 368.4 kB 2018-11-27 13.39
7. Bilaga 2 - Kulturpristagare 1997-2017.pdf 358.9 kB 2018-11-27 13.39
8. Tjut - Svar på remiss - motion - Boulehall i Österåker.pdf 269.8 kB 2018-11-27 13.39
8. Bilaga - Boulehall i Österåker.pdf 778.6 kB 2018-11-27 13.39
9. Redovisning av fattade delegationsbeslut - 2018-10-23 - 2018-11-25.pdf 31.3 kB 2018-11-27 13.40
KFN Protokoll 2018-12-13.pdf 2.7 MB 2018-12-14 10.02

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
tisdag 19 december 2017
Senast uppdaterad:
fredag 14 december 2018