Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

12 december klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Uppdaterad Kallelse SKN 2017-12-12.pdf 75.1 kB 2017-12-01 13.47
3. Tjut - Skolnämndens månadsuppföljning oktober 2017.pdf 187.9 kB 2017-11-27 15.57
3. Bilaga 1 2 3 - Skolnämndens månadsuppföljning per oktober 2017.pdf 127 kB 2017-11-27 15.57
3. Bilaga 4 - Skolnämndens uppföljning per oktober 2017 asylsökande och nyanlända barn och elever.pdf 179.1 kB 2017-11-27 15.57
4. Tjut - Attestförteckning Skolnämnden 2018.pdf 55.3 kB 2017-11-27 15.57
4. Bilaga - Attestförteckning Skolnämnden 2018.pdf 63.3 kB 2017-11-27 15.57
5. Tjut - Beslut om bidragsbelopp till fristående verksamheter 2018.pdf 218.3 kB 2017-11-27 15.57
5. Bilaga 1 och 2 Beslut om bidragsbelopp till fristående verksamheter 2018.pdf 218 kB 2017-11-27 15.57
6. Tjut - Fördelning av medel från stiftelser.pdf 64.1 kB 2017-11-27 15.57
7. Tjut - Auktorisation av utförare för svenska för invandrare.pdf 144.4 kB 2017-11-27 15.57
8. Tjut - Riktlinjer studiestartsstöd.pdf 83.9 kB 2017-11-27 15.57
8. Bilaga - Riktlinjer för studiestartsstöd Österåkers kommun.pdf 127.5 kB 2017-11-27 15.57
9. Tjut - Uppföljning av effekter av politiska satsningar i förskola och skola.pdf 122.8 kB 2017-11-27 15.57
9. Bilaga - PwC Rapport Utvärdering av skolsatsningar Österåkers kommun.pdf 483.6 kB 2017-11-27 15.57
10. Tjut - Aktiva åtgärder mot diskriminering och sexuella trakasserier på Österåkers förskolor och skolor.pdf 508.8 kB 2017-12-01 13.46
12. Redovisning av fattade delegationsbeslut 2017-10-19 - 2017-11-24.pdf 181.4 kB 2017-12-01 13.46
SKN Protokoll 2017-12-12.pdf 3.7 MB 2017-12-13 08.43

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 20 december 2016