Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

26 september klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse med dagordning MHN, efter beredning.pdf 112.4 kB 2017-09-20 16.56
3a Tillsynsprojekt Ljudmiljön i skolmatsalar.pdf 452 kB 2017-09-20 17.00
4. Tjut, Bolby 18.69 Yttrande till Mark- och miljödomstolen.pdf 354 kB 2017-09-20 17.01
4.1. Bilaga 1 Delegationsbeslut 2016-08-29.pdf 385.3 kB 2017-09-20 17.01
4.2 Bilaga 2 Länsstyrelsens beslut 2017-02-16DOC170919-20170919073320.pdf 699.6 kB 2017-09-20 17.01
4.3 Bilaga 3 Komplettering av tidigare överklagan 2017-04-05.pdf 613.6 kB 2017-09-20 17.01
5. Tjut, Timrarön 1.51 Tillstånd till enskilt avlopp.pdf 87.6 kB 2017-09-20 17.02
5.1 Bilaga 1 Ansökan och VA utredning.pdf 188.9 kB 2017-09-20 17.02
6. Tjut, Tillsyn strandbad 2017.pdf 89.8 kB 2017-09-20 17.02
6.1 Bilaga 1 Rapport provtagning av strandbadvatten 2017.pdf 134.3 kB 2017-09-20 17.02
7. Tjut Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017.pdf 94.4 kB 2017-09-20 17.03
7.1 Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017.pdf 322.8 kB 2017-09-20 17.03
7.2 Bilaga 1 Mål och prognos för måluppfyllnad.pdf 233.8 kB 2017-09-20 17.03
7.3 Bilaga 2 Miljömål och prognos för måluppfyllnad.pdf 201 kB 2017-09-20 17.03
7.4 Bilaga 3 Internkontroll och prognos för måluppfyllnad.pdf 188.8 kB 2017-09-20 17.03
7.5 Bilaga 4 MHN delår 2017 KS-version.pdf 107.6 kB 2017-09-20 17.03
8. Delegationsbeslut september 2017.pdf 134.8 kB 2017-09-20 17.04
2. Protokoll efter MHN 2017-09-26, efter justering.pdf 703.5 kB 2017-10-03 16.10

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Anette Persson
Publicerad:
tisdag 26 september 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 20 december 2016