Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

25 april klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagordning MHN, efter beredning 2017-04-04.pdf 104 kB 2017-04-12 16.31
4 Bilaga till ärende 4..pdf 726.8 kB 2017-04-12 16.31
4 Synpunkter avseende förslag på ändrade regler för små avlopp.pdf 322.8 kB 2017-04-12 16.32
5 Bilaga 1 Motion nr 22 2016.pdf 156.1 kB 2017-04-12 16.32
5. Svar på motion om serveringstider.pdf 205.6 kB 2017-04-12 16.32
6 Bilaga 1 feb 2017 Ekonomisk uppföljning.pdf 96.4 kB 2017-04-12 16.33
6 Bilaga 2 mars 2017 Ekonomisk uppföljning.pdf 96.6 kB 2017-04-12 16.33
6. Månadsuppföljning, jan-mars 2017.pdf 73.5 kB 2017-04-12 16.34
7 Delegationsbeslut.pdf 177.3 kB 2017-04-12 16.35
8 Delgivningar 25 april.pdf 6.8 kB 2017-04-12 16.37
MHN-Protokoll 2017-04-25.pdf 2.1 MB 2017-05-04 15.26

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Anette Persson
Publicerad:
tisdag 25 april 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 20 december 2016