Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

20 september klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2017-09-20.pdf 233.7 kB 2017-09-13 15.37
3. Tjut - Samverkansavtal avseende Energi- och klimatrådgivningen i kommunerna i Stockholmsregionen 2018-2021.pdf 102.8 kB 2017-09-13 15.37
3. Bilaga. Rekommendation Energi- o klimatrådgivning, KSL, 2017-06-22.pdf 1.8 MB 2017-09-13 15.37
4. Tjut - Remissvar Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.pdf 126.9 kB 2017-09-13 15.37
4. Bilaga 1. Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, Remisshandling daterad 2017-06-27..pdf 9.7 MB 2017-09-13 15.37
4. Bilaga 2. Österåkers kommuns remissvar på förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.pdf 122.1 kB 2017-09-13 15.37
5. Tjut - Remissvar Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.pdf 187.7 kB 2017-09-13 15.37
5. Bilaga 1. Förslag till klimatfärdplan 2050.pdf 15.2 MB 2017-09-13 15.37
5. Bilaga 2. Brev SLL 1706.pdf 138.6 kB 2017-09-13 15.37
6. Tjut - Planuppdrag för Österåkers gymnasium (Berga 6-162 m.fl.) och planprogram för Hacksta-Berga.pdf 146.4 kB 2017-09-13 15.37
6. Bilaga 1. Förstudie för Österåkers gymnasium.pdf 580.6 kB 2017-09-13 15.37
6. Bilaga 2. Förstudierapport för planprogram Hacksta och Campus Berga.pdf 1016.9 kB 2017-09-13 15.37
7. Tjut - Antagande av detaljplan för nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 158.3 kB 2017-09-13 15.37
7. Bilaga 1. Planhandlingar Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 3.1 MB 2017-09-13 15.37
7. Bilaga 2. Samrådsredogörelse Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 141 kB 2017-09-13 15.37
7. Bilaga 3. Utlåtande Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 127.1 kB 2017-09-13 15.37
7. Plankartor. Nya Skåvsjöholmsvägen - A3.pdf 1.5 MB 2017-09-13 15.37
8. Tjut - Markoptionsavtal Husby 2-113.pdf 67.9 kB 2017-09-13 15.37
8. Bilaga. Markoptionsavtal Husby 2-113.pdf 96.5 kB 2017-09-13 15.37
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2017 - Fler papperskorgar för en fin miljö.pdf 74.9 kB 2017-09-13 15.37
9. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6-2017 - Fler papperskorgar för en fin miljö.pdf 139.8 kB 2017-09-13 15.37
9. Bilaga. Medborgarförslag nr 6-2017.pdf 195.7 kB 2017-09-13 15.37
10. Bilaga. Ansökan från Ingmarsö Samfällighetsförening.pdf 160.5 kB 2017-09-13 15.37
10. Tjut - Bidrag till upprustning av brygga på södra Ingmarsö.pdf 92.1 kB 2017-09-13 15.37
11. Tjut - Öppen bilpool i Österåkers kommun.pdf 77.2 kB 2017-09-13 15.37
12. Tjut - Sammanträdestider 2018 för Kommunstyrelsens planarbetsutskott.pdf 225.7 kB 2017-09-13 15.37
Protokoll PLAU 2017-09-20.pdf 2.9 MB 2017-09-25 14.54

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 20 september 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 8 december 2016