Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

11 oktober klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2017-10-11.pdf 224.2 kB 2017-10-05 16.49
3. Tjut - Remissvar Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm.pdf 107.2 kB 2017-10-05 16.30
3. Bilaga. Remissvar Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm.pdf 614.8 kB 2017-10-05 16.30
4. Tjut - Remiss Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.pdf 118.7 kB 2017-10-05 16.30
4. Bilaga 1. Remiss nationell plan transportsystemet 2018-2029.pdf 690.6 kB 2017-10-05 16.30
4. Bilaga 2. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029.pdf 9.3 MB 2017-10-05 16.30
5. Tjut - Remissvar Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018 – 2029.pdf 129.7 kB 2017-10-05 16.30
5. Bilaga 1. Remissvar länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018 – 2029.pdf 922.5 kB 2017-10-05 16.30
5. Bilaga 2. Remissvar Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018 – 202.pdf 3.9 MB 2017-10-05 16.30
6. Tjut - Framtidens transporter 2040 – för en enklare vardag.pdf 114 kB 2017-10-05 16.30
6. Bilaga. Framtidens transporter 2040 - för en enklare vardag.pdf 4.1 MB 2017-10-05 16.30
7. Tjut - Utställning av översiktsplan för Österåkers kommun 2040.pdf 85.4 kB 2017-10-05 16.30
7. Översiktsplan för Österåkers kommun 2040, utställningsförslag, 170926.pdf 96.9 MB 2017-10-05 16.30
7. Bilaga 1 Hållbarhetsbedömning, 170926.pdf 750.8 kB 2017-10-05 16.30
7. Bilaga 2 Planeringsunderlag, 170926.pdf 391 kB 2017-10-05 16.30
7. Bilaga 3 Samrådsredogörelse, 171002.pdf 1.2 MB 2017-10-05 16.30
8. Tjut - Österåkers kommuns remissvar över förslag till RUFS 2050, utställning.pdf 95.1 kB 2017-10-05 16.30
8. Bilaga 1. STONOs remissvar på RUFS 2050.pdf 5.3 MB 2017-10-05 16.30
8. Bilaga 2. Österåkers kommuns kompletterande synpunkter på RUFS 2050.pdf 302.7 kB 2017-10-05 16.30
8. Bilaga 3. Följebrev RUFS 2050 utställning, juni 2017.pdf 89.9 kB 2017-10-05 16.30
9. Tjut - Tematiskt tillägg för kust och skärgård.pdf 88.1 kB 2017-10-05 16.30
9. Bilaga. Förstudie tematiskt tillägg för kust och skärgård.pdf 452.3 kB 2017-10-05 16.30
10. Tjut - Remissvar Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun.pdf 73.9 kB 2017-10-05 16.30
10. Bilaga 1. Österåkers kommuns remissvar på ÖP 2040 Vallentuna kommun.pdf 90.6 kB 2017-10-05 16.30
10. Bilaga 2. Inbjudan och sändlista samråd Vallentuna Översiktsplan 2040.pdf 132 kB 2017-10-05 16.30
11. Tjut - Planbesked för del av Skeppsbol 1-69.pdf 84.8 kB 2017-10-05 16.30
11. Bilaga. Ställningstagande.pdf 549.4 kB 2017-10-05 16.30
12. Tjut - Planuppdrag för Runö 7-123.pdf 91.3 kB 2017-10-05 16.30
12. Bilaga. Förstudierapport - Runö 7-123.pdf 604.8 kB 2017-10-05 16.30
13. Tjut - Planuppdrag för Pilstugetomten västra etapp 2 och 3.pdf 154.6 kB 2017-10-05 16.30
13. Bilaga. Förstudierapport för Pilstugetomten etapp 2 och 3.pdf 587.2 kB 2017-10-05 16.30
Nytt ärende. Tjut - Revidering av avfallstaxan i Österåkers kommun.pdf 124.6 kB 2017-10-09 10.55
Nytt ärende. Bilaga 1. Styrelseprotokoll ÖSVAB 2017-10-02.pdf 931.9 kB 2017-10-09 10.55
Nytt ärende. Bilaga 2. Tjut Roslagsvatten - Revidering av avfallstaxa.pdf 505.1 kB 2017-10-09 10.55
Nytt ärende. Bilaga 3. Förslag till nytt taxedokument inklusive prislista.pdf 622.8 kB 2017-10-09 10.55
Nytt ärende. Bilaga 4. PM Avgifter skärgården.pdf 435.4 kB 2017-10-09 10.55
Nytt ärende. Bilaga 5. Jämförelse renhållningstaxa 2018 med 2017 för planutskott_till kn.pdf 363.5 kB 2017-10-09 10.55
Protokoll Plan-AU 2017-10-11.pdf 3.2 MB 2017-10-16 16.51

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 11 oktober 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 8 december 2016