Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

13 december klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2017-12-13.pdf 126.6 kB 2017-12-06 10.32
3. Tjut - Förvärv av Berga 6-607.pdf 276.3 kB 2017-12-06 10.32
3. Bilaga 1. Köpekontrakt Berga 6-607.pdf 37.1 kB 2017-12-06 10.32
3. Bilaga 2. Berga 6-607 Karta.pdf 150.2 kB 2017-12-06 10.32
4. Tjut - Planuppdrag för Skånsta 2-171.pdf 513.1 kB 2017-12-06 10.32
4. Bilaga 1. Förstudie Skånsta 2-171.pdf 979.9 kB 2017-12-06 10.32
4. Bilaga 2. Gåvobrev.pdf 935.7 kB 2017-12-06 10.32
5. Tjut - Granskning av detaljplan för f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1-94 m.fl.).pdf 547 kB 2017-12-06 10.32
5. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 6.1 MB 2017-12-06 10.32
5. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 313.3 kB 2017-12-06 10.32
5. Bilaga 3. Konsekvensbeskrivning.pdf 857.9 kB 2017-12-06 10.32
6. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2017 från Margareta Olin (S) - Ett Naturum i Skärgårdskommunen Österåker.pdf 218.5 kB 2017-12-06 10.32
6. Tjut - Svar på motion nr 9-2017 från Margareta Olin (S) - Ett Naturum i Skärgårdskommunen Österåker.pdf 527.7 kB 2017-12-06 10.32
6. Bilaga 1. Motion 9-2017 - Ett Naturum i Skärgårdskommunen Österåker, daterat 2017-04-20.pdf 193.7 kB 2017-12-06 10.32
6. Bilaga 2. Riktlinjer för naturum, daterat 2015-12.pdf 1.7 MB 2017-12-06 10.32
6. Bilaga 3. Kriterier för etableringsförfrågningar av naturum, 2017-06-20.pdf 25.6 kB 2017-12-06 10.32
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 21-2017 - Rondellutsmyckning med historisk trafikanknytning.pdf 244.6 kB 2017-12-06 10.32
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 21-2017 – Rondellutsmyckning med historisk trafikanknytning.pdf 296.8 kB 2017-12-06 10.32
7. Medborgarförslag 21-2017 - Rondellutsmyckning med historisk anknytning.pdf 116.6 kB 2017-12-06 10.32
9. Tjut inkl. bilagor - Beslut om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar och liknande som förevisar icke domesticerade djur.pdf 4.6 MB 2017-12-06 10.32
Protokoll Plan-AU 2017-12-13.pdf 2 MB 2017-12-19 14.18

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 13 december 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 8 december 2016