Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

27 november klockan 15.00 OBS: Ny sammanträdesdag!

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2017-11-27.pdf 428.1 kB 2017-11-22 08.51
3. Tjut - Antagande av detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 187.2 kB 2017-11-22 08.53
3. Bilaga 1. Planhandlingar Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 3.1 MB 2017-11-22 08.53
3. Bilaga 2. Samrådsredogörelse Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 141 kB 2017-11-22 08.53
3. Bilaga 3. Utlåtande Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 127.1 kB 2017-11-22 08.53
3. Plankartor Nya Skåvsjöholmsvägen A3.pdf 1.5 MB 2017-11-22 08.53
4. Tjut - Bidrag till miljöförbättrande åtgärder 2017.pdf 247.3 kB 2017-11-22 08.56
4. Bilaga 1. Riktlinjer för bidrag till föreningar och organisationer avseende miljöförbättrande åtgärder.pdf 152.4 kB 2017-11-22 08.56
4. Bilaga 2. Ansökan från Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola.pdf 231.6 kB 2017-11-22 08.56
4. Bilaga 3. Ansökan från Åkersberga trädgårdssällskap.pdf 201.9 kB 2017-11-22 08.56
4. Bilaga 4. Ansökan från Österåkers sportfiskeklubb.pdf 36.9 kB 2017-11-22 08.56
4. Bilaga 5. Ansökan från föreningen Skånsta ryttare.pdf 53.8 kB 2017-11-22 08.56
4. Bilaga 6. Ansökan från Österåkers konstförening.pdf 450.1 kB 2017-11-22 08.56
4. Bilaga 7. Ansökan från Ingmarsö Bygdegårdsförening Lurkan.pdf 113.5 kB 2017-11-22 08.56
4. Bilaga 8. Ansökan från Ingmarsö Byalag.pdf 599.8 kB 2017-11-22 08.56
4. Bilaga 9. Ansökan från Roslagskulla IF.pdf 37.4 kB 2017-11-22 08.56
4. Bilaga 10. Ansökan från Österåkers hembygds- och fornminnesförening.pdf 34.3 kB 2017-11-22 08.56
5. Tjut - Remissvar - Fördjupad översiktsplan för Karby-Brottby, Vallentuna kommun.pdf 85.8 kB 2017-11-22 08.59
5. Bilaga 1. Österåkers kommuns remissvar på förslag till fördjupad översiktsplan för Karby-Brottby, Vallentuna kommun.pdf 86.7 kB 2017-11-22 08.59
5. Bilaga 2. Inbjudan att delta i utställningen av fördjupad översiktsplan för Karby-Brottby.pdf 93 kB 2017-11-22 08.59
6. Tjut och bilagor. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2017.pdf 3.1 MB 2017-11-22 08.51
7. Tjut och bilagor. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2017.pdf 602.6 kB 2017-11-22 08.51
8. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2017.pdf 3.8 MB 2017-11-22 08.51
9. Tjut - Genomförande av ”Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor får år 2018-2028”.pdf 160.2 kB 2017-11-22 08.51
9. Bilaga. Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor får år 2018-2028.pdf 663.9 kB 2017-11-22 08.51
10. Tjut. Riktlinjer för alkoholservering i Österåkers kommun.pdf 467.3 kB 2017-11-22 08.51
10. Bilaga 1 och 2. Protokollsutdrag och tjut - Miljö- och hälsoskyddsnämnden.pdf 4.9 MB 2017-11-22 08.51
11. Tjut. Svar på motion nr 22-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Motion om serveringstider.pdf 495.4 kB 2017-11-22 08.51
11. Bilaga 1 och 2. Protokollsutdrag och tjut - MHN.pdf 3 MB 2017-11-22 08.51
11. Bilaga 3. Motion om serveringstider.pdf 382.2 kB 2017-11-22 08.51
12. Tjut. Svar på motion nr 32-2016 från Kristina Embäck (S) och Ann-Christine Furustrand (S) – Kostnadsfri simskola för förskoleklasserna.pdf 468.3 kB 2017-11-22 08.51
12. Bilaga 1-3. Protokollsutdrag från Skolnämnden.pdf 7.1 MB 2017-11-22 08.51
12. Bilaga 4. Motion - Kostnadsfri simskola för förskoleklassema.pdf 422.2 kB 2017-11-22 08.52
13. Tjut - Val av ledamöter till de kommunala råden för perioden 2018-0I -01 -2018-12-31.pdf 745 kB 2017-11-23 15.49
14. Tjut - Ansökningar från tillgänglighetsbidrag 2017.pdf 929.3 kB 2017-11-22 08.51
14. Bilaga 1 - 14. Ansökningar för tillgänglighetsbidrag.pdf 9.1 MB 2017-11-22 08.51
15. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 570.2 kB 2017-11-22 08.51
16. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 243 kB 2017-11-22 08.51
Nytt ärende. Tjut - Rapportering av flyktingverksamhet per oktober 2017.pdf 5.2 MB 2017-11-22 15.26
Nytt ärende. Tjut - Policy mot kränkande särbehandling.pdf 470.1 kB 2017-11-27 08.36
Nytt ärende. Bilaga. Policy mot kränkande särbehandling i arbetslivet.pdf 587.7 kB 2017-11-27 08.36
Protokoll KS 2017-11-27.pdf 8.5 MB 2017-11-27 18.28

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 22 november 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 15 mars 2018