Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

26 april klockan 15.00 OBS: Sammanträdesdag!

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2017-04-26.pdf 395.2 kB 2017-04-13 11.09
3. Protokollsutdrag - Godkännande av exploateringsavtal mellan Österåkers kommun och Skåvsjöviken Fastighets AB avseende del av detaljplan för Skåvsjöholm.pdf 337.2 kB 2017-04-13 11.06
3. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal mellan Österåkers kommun och Skåvsjöviken Fastighets AB avseende del av detaljplan för Skåvsjöholm.pdf 173.9 kB 2017-04-13 11.06
3. Bilaga A, karta exploateringsområdet.pdf 853.3 kB 2017-04-13 11.06
3. Bilaga B, Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 162.4 kB 2017-04-13 11.06
3. Bilaga 1. Exploateringsavtal Skåvsjöholm slutgiltigt.pdf 70.3 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 2.1 (A) marköverlåtelser.pdf 3 MB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 2.1 (B) köpekontrakt förskola.pdf 85.7 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 2.1 (B), karta.pdf 3.1 MB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 2.1 (C) köpekontrakt skola.pdf 85.8 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 2.1 (C), karta.pdf 3.1 MB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 2.1 (D) ansökan om fastighetsbildning förskola.pdf 10.1 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 2.1 (E) ansökan om fastighetsbildning skola.pdf 10.1 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 4.1 VA-servitut.pdf 1.3 MB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 4.2 (A) VA-plan (R-51-1-101).pdf 1.1 MB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 4.2 (B) VA-plan (R-51-1-102).pdf 1019.7 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 4.3 (A) Rättighetsupplåtelse ÖSVAB.pdf 8.4 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 4.3 (B) Servitut för kommunen.pdf 61.7 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 4.3 (B), karta.pdf 612.5 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 6.1.1 Dagvatten PM.pdf 125.3 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 6.1.1 Dagvatten ritning.pdf 998 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 6.1.1 Dagvattenutredning, Rapport.pdf 7 MB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 6.1.6 Karta över ledningar.pdf 1.6 MB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 6.1.13 Kartbilaga och preliminär tidsplan.pdf 785.4 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 7.1 Planeringsavtal Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 278.8 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 7.2 Kostnadskalkyl.pdf 60.7 kB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 8.1 (C) Illustrationsplan.pdf 6.2 MB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 10.2 Befintlig ledningar.pdf 1 MB 2017-04-13 11.05
3. Bilaga 10.2 Karta 1.pdf 438.1 kB 2017-04-13 11.06
3. Bilaga 10.2 Karta 2.pdf 450.4 kB 2017-04-13 11.06
3. Bilaga 10.2 Karta 3.pdf 371.3 kB 2017-04-13 11.06
3. Bilaga 10.2 Karta 4.pdf 424.5 kB 2017-04-13 11.06
3. Bilaga 10.2 Karta 5.pdf 276.1 kB 2017-04-13 11.06
3. Bilaga 12.1 Utkast till borgensförbindelse.pdf 78.4 kB 2017-04-13 11.06
4. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Skåvsjöholm.pdf 265.1 kB 2017-04-13 11.06
4. Tjut - Antagande av detaljplan för Skåvsjöholm.pdf 170.7 kB 2017-04-13 11.06
4. Bilaga 1. Planhandlingar_Skåvsjöholm.pdf 8.7 MB 2017-04-13 11.06
4. Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning_Skåvsjöholm.pdf 6.1 MB 2017-04-13 11.06
4. Bilaga 3. Särskild sammanställning Skåvsjöholm.pdf 26.9 kB 2017-04-13 11.06
4. Bilaga 4. Samrådsredogörelse 2 Skåvsjöholm 2014-04-16.pdf 163.1 kB 2017-04-13 11.06
4. Bilaga 5. Utlåtande 2017-01-25.pdf 62.1 kB 2017-04-13 11.06
5. Protokollsutdrag - Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för kommunala turbundna resor i Österåkers kommun.pdf 242.7 kB 2017-04-13 11.07
5. Rev. tjut - Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för kommunala turbundna resor i Österåkers kommun inkl. bilagor.pdf 3.5 MB 2017-04-13 11.07
6. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 21-2016 från Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Passage över eller under väg 276 kring Runö Terrass.pdf 282.5 kB 2017-04-13 11.07
6. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2016 från Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Passage över eller under väg 276 kring Runö Terrass.pdf 256.2 kB 2017-04-13 11.07
6. Tjut - Svar på motion nr 21-2016 från Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Passage över eller under väg 276 kring Runö Terrass.pdf 170.5 kB 2017-04-13 11.07
6. Bilaga 1. Motion nr 21-2016.pdf 84.2 kB 2017-04-13 11.07
7. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 4-2017 - Kommunen övertar föreningsägd gångväg.pdf 95.5 kB 2017-04-13 11.07
7. Rev. ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 4-2017 - Kommunen övertar föreningsägd gångväg.pdf 219.8 kB 2017-04-13 11.07
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 4-2017 - Kommunen övertar föreningsägd gångväg.pdf 116.2 kB 2017-04-13 11.07
7. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 4-2017.pdf 129.8 kB 2017-04-13 11.07
7. Bilaga 2. Karta.pdf 186.7 kB 2017-04-13 11.07
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 6-2016 - Hjälp medborgare att hålla hastigheten.pdf 269.9 kB 2017-04-13 11.07
8. Rev. ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2016 - Hjälp medborgare hålla hastigheten.pdf 219.5 kB 2017-04-13 11.07
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6-2016 - Hjälp medborgare att hålla hastigheten.pdf 88.5 kB 2017-04-13 11.07
8. Bilaga 1. Svar på medborgarförslag nr 6-2016.pdf 284.4 kB 2017-04-13 11.07
8. Bilaga 2. Karta.pdf 195.3 kB 2017-04-13 11.07
8. Bilaga 3. Protokollsutdrag Byggnadsnämndens sammanträde 2017-03-21, § 3-8.pdf 72.5 kB 2017-04-13 11.07
9. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 9-2016 - Kommunal lekplats i Margretelund.pdf 262 kB 2017-04-13 11.07
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 9-2016 - Kommunal lekplats i Margretelund.pdf 248.1 kB 2017-04-13 11.07
9. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 9-2016 - Kommunal lekplats i Margretelund.pdf 125.3 kB 2017-04-13 11.07
9. Bilaga 1. Svar på medborgarförslag nr 9-2016.pdf 243.1 kB 2017-04-13 11.07
10. Protokollsutdrag - Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten för området Malmskogen-Kvarnen.pdf 188.6 kB 2017-04-13 11.07
10. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten för området Malmskogen-Kvarnen.pdf 80.9 kB 2017-04-13 11.07
10. Bilaga 1. Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för området Malmskogen-Kvarnen, Roslagsvatten, 2017-02-03, inkl. två bilagor.pdf 331.7 kB 2017-04-13 11.07
10. Bilaga 2. Styrelsemötesprotokoll, protokollsutdrag från styrelsemöte Österåkersvatten AB, sammanträdesdatum 2017-03-07.pdf 597.4 kB 2017-04-13 11.07
11. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per mars 2017.pdf 187.3 kB 2017-04-18 09.56
11. Rev. tjut - Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per mars 2017.pdf 1.5 MB 2017-04-21 13.44
11. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per mars 2017.pdf 1.5 MB 2017-04-18 09.56
12. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per mars 2017.pdf 171.4 kB 2017-04-18 09.56
12. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Kommunfullmäktige per mars 2017.pdf 514.2 kB 2017-04-18 09.56
13. Protokollsutdrag - Ekonomisk uppföljning för Österåkers kommun per mars 2017.pdf 173.4 kB 2017-04-19 11.08
13. Tjut - Ekonomisk uppföljning för Österåkers kommun per mars 2017.pdf 3.4 MB 2017-04-19 11.08
14. Protokollsutdrag - Revidering av budgetramarna avseende ungdomsmottagningens placering i organisationen.pdf 455 kB 2017-04-13 11.08
14. Tjut - Revidering av budget 2017 - Avseende ungdomsmottagning.pdf 622.3 kB 2017-04-13 11.08
15. Protokollsutdrag - En modell för kvalitetsutveckling i form av ”Mål- och resultatstyrning” i Österåkers kommun.pdf 173.8 kB 2017-04-13 11.08
15. Tjut - En modell för kvalitetsutveckling i form av ”Mål- och resultatstyrning” i Österåkers kommun inkl. bilagor.pdf 2.8 MB 2017-04-13 11.08
16. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 18-2016 från Peter Wihlner (SD) – Ökad ersättning av s.k. ensamkommande barn i familjehem.pdf 292 kB 2017-04-13 11.08
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 18-2016 från Peter Wihlner (SD) – Ökad ersättning av s.k. ensamkommande barn i familjehem.pdf 258.5 kB 2017-04-13 11.08
16. Tjut - Svar på motion nr 18-2016 från Peter Wihlner (SD) – Ökad ersättning av s.k. ensamkommande barn i familjehem inkl. bilagor.pdf 1.8 MB 2017-04-13 11.08
17. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 3-2017 – Minskade kostnader för heltidspolitiker.pdf 472.7 kB 2017-04-13 11.08
17. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 3-2017 – Minskade kostnader för heltidspolitiker.pdf 771.7 kB 2017-04-24 08.50
18. Protokollsutdrag - Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS) – En samlad strategi för Österåkers kommun 2017-2020.pdf 248.1 kB 2017-04-13 11.08
18. Tjut - Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS)- En samlad strategi för Österåkers kommun 2017-2020 inkl. bilagor.pdf 1.5 MB 2017-04-13 11.08
19. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns medverkan i offentligt skyddat arbete (OSA).pdf 246.5 kB 2017-04-13 11.08
19. Tjut - Överenskommelse om platser för offentligt skyddat arbete (OSA).pdf 394.9 kB 2017-04-13 11.08
20. Protokollsutdrag - Rapport - Åtgärdsplan för integration 2016.pdf 316.8 kB 2017-04-13 11.08
20. Tjut - Rapport Åtgärdsplan för integration 2016.pdf 615.6 kB 2017-04-13 11.08
21. Protokollsutdrag - Samarbetsavtal med NyföretagarCentrum 2017.pdf 265 kB 2017-04-13 11.08
21. Tjut - Samarbetsavtal med NyföretagarCentrum 2017.pdf 514.1 kB 2017-04-13 11.08
22. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 80.5 kB 2017-04-13 11.08
23. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 70.8 kB 2017-04-13 11.08
Protokoll KS 2017-04-26 - Omedelbar justering.pdf 635.7 kB 2017-04-26 16.41
Protokoll KS 2017-04-26.pdf 1.9 MB 2017-05-02 13.39

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 26 april 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 19 april 2017