Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

14 december klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KFN 2017-12-14.pdf 74.3 kB 2017-12-01 08.08
3. Tjut - Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning oktober 2017.pdf 195 kB 2017-12-01 08.07
3. Bilaga - Kultur-och fritidsnämndens månadsuppföljning per oktober 2017.pdf 300.2 kB 2017-12-01 08.07
4. Tjut - Attestförteckning för Kultur- och fritidsnämnden 2018.pdf 69.8 kB 2017-12-01 08.07
4. Bilaga - Attestförteckning för Kultur- och fritidsnämnden 2018.pdf 87.7 kB 2017-12-01 08.07
5. Tjut - Svar på medborgarförslag 2016 13, Verksamhetsplats för motorintresserade ungdomar.pdf 507.3 kB 2017-12-01 08.07
5. Bilaga - Medborgarförslag 2016 13 verksamhetsplats för motorintresserade ungdomar.pdf 233.8 kB 2017-12-01 08.18
5. Bilaga KF beslutsförslag.pdf 58 kB 2017-12-14 09.50
6. Tjut - Kulturpris 2017.pdf 96.1 kB 2017-12-01 08.07
6. Bilaga - Lista på Kulturpristagare tom 2016.pdf 107.7 kB 2017-12-01 08.07
6. Bilaga - Nominerade till Österåkers kommuns Kulturpris 2017.pdf 74.8 kB 2017-12-01 08.07
7. Tjut - Redovisning a uppdrag - Undersökning av komplementträning för idrottsföreningar i Österåkers kommun.pdf 359.6 kB 2017-12-01 08.07
7. Bilaga - Uppdrag Undersökning av möjligheten till komplementträning för idrottsföreningar i Österåkers kommun.pdf 227.5 kB 2017-12-01 08.07
8. Tjut - Svar på remiss avseende Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen från Stockholms läns landsting.pdf 145.5 kB 2017-12-01 08.07
8. Bilaga - Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.pdf 553.9 kB 2017-12-01 08.07
9. Redovisning av delegationsbeslut Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-01 - 2017-11-30.pdf 195.9 kB 2017-12-01 08.07
KFN Protokoll 2017-12-14.pdf 3 MB 2017-12-17 06.52

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
torsdag 14 december 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 13 mars 2018