Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

4 maj klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KFN 2017-05-04.pdf 60.9 kB 2017-04-19 10.08
3. Tjut - Godkännande av föreningar KFN 3 2017.pdf 60.2 kB 2017-04-19 10.08
4. Tjut - Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning februari 2017.pdf 47.6 kB 2017-04-19 10.08
4. Bilaga - Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning februari 2017.pdf 75.3 kB 2017-04-19 10.11
5. Tjut - Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning mars 2017.pdf 47.2 kB 2017-04-19 10.11
5. Bilaga - Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning mars 2017.pdf 84.3 kB 2017-04-19 10.11
6. Tjut - Syfte och mål för stimulerande fritidsverksamhet baserad på modern digital teknik för barn och ungdomar.pdf 119.4 kB 2017-04-19 10.12
6. Bilaga - Syfte och mål med stimulerande verksamhet för ungdomar baserad på modern, digital teknik.pdf 55.6 kB 2017-04-19 10.12
7. Tjut - Svar på Medborgarförslag nr 12 2016 - Uppmärksammande av Finlands 100-årsjubileum år 2017 samt bidrag till Åkersberga Finska förening.pdf 85.1 kB 2017-04-19 10.12
7. Bilaga - Finland 100 år av självständighet 2017.pdf 50.1 kB 2017-04-19 10.12
7. Bilaga - Medborgarförslag nr 12 2016 - Uppmärksammande av Finlands 100-årsjubileum år 2017 samt bidrag till Åkersberga Finska förening.pdf 41.6 kB 2017-04-19 10.12
8. Information - Beslut fördelning Kultur för äldre, verksamhetsbidrag och projektbidrag 2017, 1a fördelningen.pdf 90.2 kB 2017-04-19 10.12
8. Bilaga - Fördelning projektbidrag Kultur för äldre 2017, första fördelningen.pdf 86.1 kB 2017-04-19 10.12
8. Bilaga - Fördelning verksamhetsbidrag Kultur för äldre 2017.pdf 76.3 kB 2017-04-19 10.13
9. Redovisning av fattade delegationsbeslut 2017-02-21 - 2017-04-19.pdf 177.9 kB 2017-04-19 10.13
Protokoll KFN 2017-05-04.pdf 609.5 kB 2017-05-08 14.09

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
torsdag 4 maj 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 20 december 2016