Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

23 november klockan 15:00 OBS! Sammanträdet flyttat från den 14 november

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2016-11-23.pdf 94.5 kB 2016-11-17 08.04
3. Tjut - Samverkansöverenskommelse Österåkers kommun och Polismyndigheten.pdf 228.3 kB 2016-11-17 06.56
3. Bilaga 1 - Samverkansöverenskommelse - Österåkers kommun och Polismyndigheten, region Stockholm, Polisområde Nord.pdf 88.6 kB 2016-11-17 06.56
3. Bilaga 3.3 - Verksamhetsplan 2017 för Trygg i Österåker.pdf 784.2 kB 2016-11-17 06.56
3. Bilaga 3.2 - Gemensam lokal lägesbild Österåkers kommun och LPO Täby.pdf 660.6 kB 2016-11-17 06.56
4. Tjut - Handlingsplan för motverkande av våldsbejakande extremism.pdf 310.8 kB 2016-11-17 06.55
4. Bilaga - Handlingsplan för motverkande av våldsbejakande extremism.pdf 117.5 kB 2016-11-17 06.55
5. Tjut - Bolagsordning och ägadirektiv för Ögab Fastighet 6 AB, org. nr. 559036-7263.pdf 277.9 kB 2016-11-17 06.55
5. Bilaga - Ägardirektiv Ögab Fastighet.pdf 54.5 kB 2016-11-17 06.55
6. Tjut - Bolagsordning och ägardirektiv för Långängens Fastighets AB, org. nr. 556667-4809.pdf 277.2 kB 2016-11-17 06.55
6. Bilaga - Ägardirektiv Långängens fastighets AB.pdf 46 kB 2016-11-17 06.55
7. Tjut - Bolagsordning och ägardirekt för Brännbacken Återvinning AB, org. nr. 556238-2753.pdf 277.9 kB 2016-11-17 06.55
7. Bilaga - Ägardirektiv Brännbacken Återvinning AB.pdf 62.6 kB 2016-11-17 06.55
8. Tjut - Bidrag till sjöräddningssällskapet.pdf 56.8 kB 2016-11-17 06.55
9. Tjut - Svar på remiss - Samråd enligt miljöbalken för en planerad 70 kV kraftledning mellan Täljö och Vaxholm.pdf 139.7 kB 2016-11-17 06.56
9. Bilaga 1 - Samrådsbrev.pdf 386.8 kB 2016-11-17 06.56
9. Bilaga 2 - Samrådsunderlag.pdf 2.7 MB 2016-11-17 06.56
9. Bilaga 3 - Berörda fastigheter.pdf 45.3 kB 2016-11-17 06.56
10. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2016.pdf 1.1 MB 2016-11-17 06.55
11. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober 2016.pdf 569.2 kB 2016-11-17 06.55
12. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2016.pdf 1.3 MB 2016-11-17 17.54
13. Tjut - Rapportering av flyktingverksamhet per oktober 2016.pdf 892.9 kB 2016-11-17 17.54
14. Tjut - Ansökan om kommunal borgen för Österåkersvatten AB enligt fastställd budget för 2016.pdf 321.4 kB 2016-11-17 06.55
14. Bilaga - Ansökan om kommunal borgen avseende Österåkersvatten AB 2016.pdf 2.8 MB 2016-11-17 06.55
16. Tjut - Attestförteckning för 2017.pdf 912.8 kB 2016-11-17 06.55
17. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 394.6 kB 2016-11-17 06.55
18. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 274 kB 2016-11-17 06.55
Nytt ärende. Tjut - Justering av bilaga till beslut 2016-10-24, KS § 12_6, Genomförandeavtal – planskildhet för Båthamnsvägens ersättning.pdf 124.1 kB 2016-11-17 18.21
Nytt ärende. Bilaga 1 - Genomförandeavtal planskildhet för Båthamnsvägens ersättning - med markerade ändringar.pdf 1.7 MB 2016-11-17 18.21
Nytt ärende. Bilaga 2 - Genomförandeavtal planskildhet för Båthamnsvägens ersättning.pdf 1.1 MB 2016-11-17 18.21
Nytt ärende. Tjut - Justering av bilaga till beslut 2016-10-24, KS § 12_7, Genomförandeavtal - ombyggnad av Åkersberga station.pdf 120.4 kB 2016-11-17 18.24
Nytt ärende. Bilaga 1 - Genomförandeavtal ombyggnad av Åkersberga station - med markerade ändringar.pdf 495.3 kB 2016-11-17 18.24
Nytt ärende. Bilaga 2 - Genomförandeavtal ombyggnad av Åkersberga station.pdf 1.4 MB 2016-11-17 18.24
Nytt ärende - Tjut - Indexuppräkning av taxor och avgifter inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde för 2017.pdf 341.2 kB 2016-11-23 17.28
Protokoll KS 2016-11-23 - omedelbar justering.pdf 2.2 MB 2016-11-23 17.28
Protokoll KS 2016-11-23.pdf 4.7 MB 2016-11-29 16.01

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 23 november 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 22 november 2016