Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

26 september klockan 15:00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2016-09-26.pdf 55.6 kB 2016-09-21 12.45
3. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns remissvar på Trafikförsörjningsprogram för Stockholms län.pdf 263.7 kB 2016-09-21 12.42
3. Tjut - Österåkers kommuns remissvar på Trafikförsörjningsprogram för Stockholms län.pdf 74.1 kB 2016-09-21 12.42
3. Bilaga - yttrande Stockholm Nordost.pdf 3 MB 2016-09-21 12.42
4. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns remissvar på En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.pdf 467.4 kB 2016-09-21 12.42
4. Tjut - Österåkers kommuns remissvar på En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.pdf 167.1 kB 2016-09-21 12.42
4. Bilaga 1. PM - sammanfattning av förslaget.pdf 51.4 kB 2016-09-21 12.42
4. Bilaga 2. Remissmissiv från miljö- och energidepartementet.pdf 337.6 kB 2016-09-21 12.42
5. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns remissvar över förslag till RUFS 2050.pdf 236.5 kB 2016-09-21 12.42
5. Tjut - Österåkers kommuns remissvar över förslag till RUFS 2050.pdf 94.9 kB 2016-09-21 12.42
5. Bilaga 1. Remissvar från STONO.pdf 8.5 MB 2016-09-21 12.42
5. Bilaga 2. Österåkers kommuns kompletterande synpunkter.pdf 72.6 kB 2016-09-21 12.42
5. Bilaga 3. Remiss samråd RUFS 2050, missiv.pdf 87.1 kB 2016-09-21 12.42
6. Protokollsutdrag - Lokala miljömål för Österåkers kommun.pdf 217.2 kB 2016-09-21 12.42
6. Reviderat tjut - Lokala miljömål för Österåkers kommun till KS.pdf 194.4 kB 2016-09-21 12.42
6. Tjut - Lokala miljömål för Österåkers kommun.pdf 171.8 kB 2016-09-21 12.42
6. Bilaga 1. Österåkers miljömål 2016-2019.pdf 2.5 MB 2016-09-21 12.42
6. Bilaga 2. Handbok för det internamiljöarbetet.pdf 232 kB 2016-09-21 12.42
6. Bilaga 3. Tabell med förslag på genomförande och uppföljning av målen.xlsx 17.6 kB 2016-09-21 12.42
7. Protokollsutdrag - Avsiktsförklaring, del av Hagby 1_5.pdf 291.9 kB 2016-09-21 12.42
7. Tjut - Avsiktsförklaring, del av Hagby 1 5.pdf 69.9 kB 2016-09-21 12.42
7. Bilaga. Karta.pdf 5.8 MB 2016-09-21 12.42
8. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 2-2016 från Bo Edlén (V) - Gör miljö- och hälsoskyddsnämnden till obligatorisk remissinstans i planfrågor.pdf 350.2 kB 2016-09-21 12.42
8. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2-2016 från Bo Edlén (V) - Gör miljö- och hälsoskyddsnämnden till obligatorisk remissinstans i planfrågor.pdf 270.8 kB 2016-09-21 12.42
8. Tjut - Svar på motion nr 2-2016 från Bo Edlén (V) - Gör miljö- och hälsoskyddsnämnden till obligatorisk remissinstans i planfrågor.pdf 888.6 kB 2016-09-21 12.42
9. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 6-2016 från Peter Wihlner (SD) - Utbilda invånare i att hantera hjärtstartare.pdf 288.8 kB 2016-09-21 12.42
9. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 6-2016 från Peter Wihlner (SD) - Utbilda invånare i att hantera hjärtstartare.pdf 253.1 kB 2016-09-21 12.42
9. Tjut - Svar på motion nr 6-2016 från Peter Wihlner (SD) - Utbilda invånare i att hantera hjärtstartare.pdf 700.5 kB 2016-09-21 12.42
10. Ansökan om kommunal borgen Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) Hacksta 2151.pdf 690.6 kB 2016-09-21 12.42
11. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 32-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas Lennkvist (V) – Om vita jobb-modellen.pdf 534.8 kB 2016-09-21 12.42
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 32-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas Lennkvist (V) – Om vita jobb-modellen.pdf 276.4 kB 2016-09-21 12.42
11. Tjut - Svar på motion nr 32-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och Andreas Lennkvist (V) – Om vita jobb-modellen.pdf 1 MB 2016-09-21 12.42
12. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 8-2016 från Peter Wihlner (SD) – Utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar.pdf 290 kB 2016-09-21 12.42
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8-2016 från Peter Wihlner (SD) – Utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar.pdf 261.6 kB 2016-09-21 12.42
12. Tjut - Svar på motion nr 8-2016 från Peter Wihlner (SD) – Utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar.pdf 2 MB 2016-09-21 12.42
13. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 15-2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) och Lars Frid (S) – Bygg äldre-mellan-boende NU!.pdf 248.3 kB 2016-09-21 12.42
13. Rev. ordförandeförslag - Svar på motion nr 15-2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) och Lars Frid (S) – Bygg äldre-mellan-boende NU!.pdf 261.4 kB 2016-09-21 12.42
13. Tjut - Svar på motion nr 15-2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) och Lars Frid (S) – Bygg äldre-mellan-boende NU!.pdf 2.4 MB 2016-09-21 12.42
14. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 16-2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) och Lars Frid (S) – Bygg fler LSS boenden.pdf 519.9 kB 2016-09-21 12.42
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) och Lars Frid (S) – Bygg fler LSS boenden.pdf 262.5 kB 2016-09-21 12.42
14. Tjut - Svar på motion nr 16-2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt (S) och Lars Frid (S) – Bygg fler LSS boenden.pdf 1.8 MB 2016-09-21 12.42
15. Protokollsutdrag - Tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning gällande undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal.pdf 339 kB 2016-09-21 12.42
15. Tjut - Tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning gällande undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal.pdf 691.4 kB 2016-09-21 12.42
16. Protokollsutdrag - Sammanträdestider 2017 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.pdf 556.4 kB 2016-09-21 12.42
16. Tjut - Sammanträdestider 2017 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.pdf 336.7 kB 2016-09-21 12.42
17. Protokollsutdrag - Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 186.6 kB 2016-09-21 12.42
17. Tjut - Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 3 MB 2016-09-21 12.42
18. Protokollsutdrag - Digitala handlingar för Kommunfullmäktige och samtliga nämnder och styrelser i Österåkers kommun.pdf 198.6 kB 2016-09-21 12.42
18. Tjut - Digitala handlingar för Kommunfullmäktige och samtliga nämnder och styrelser i Österåkers kommun.pdf 939.9 kB 2016-09-21 12.42
20. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 261.4 kB 2016-09-21 12.44
21. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 373.1 kB 2016-09-21 12.44
Nytt ärende - Utökning av trygghetsskapande åtgärder under hösten 2016.pdf 314.8 kB 2016-09-21 12.44
Protokoll, KS 2016-09-26.pdf 9.4 MB 2016-09-30 14.58

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 26 september 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 3 mars 2016