Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

24/8 klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, KS 2015-08-24.pdf 625.6 kB 2015-07-01 11.44
Ä 3. Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun.pdf 2.3 MB 2015-07-01 09.43
Ä 3. Riktlinjer för kommunala markanvisningar korrigerad version 2015-08-24.pdf 4.5 MB 2015-09-17 14.26
Ä 4. Godkännande av markintrångsavtal Berga 13_1.pdf 618.5 kB 2015-07-01 09.43
Ä 5. Planuppdrag för detaljplan för Berga 6_485.pdf 2.2 MB 2015-07-01 09.43
Ä 6. Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Mellansjö.pdf 2.3 MB 2015-07-01 09.43
Ä 7. Upprättning av detaljplan för del av Svavelsövägen.pdf 964.8 kB 2015-07-01 09.43
Ä 8, Avtal mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen- Åkersberga.pdf 1.6 MB 2015-08-17 14.18
Ä 9. Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommun.pdf 1.8 MB 2015-07-01 09.43
Ä 10. Principer för huvudmannaskap för gator inom Österåkers kommun.pdf 1.8 MB 2015-07-01 09.43
Ä 11. Svar på motion nr 6-2015 från Ann-Christine Furustrand (S) - Gör Storängstorget bilfritt.pdf 888.5 kB 2015-07-01 09.43
Ä 12. Svar på medborgarförslag nr 3-2015 - Räcke eller bredda trottoaren på Sjökarbyvägen från Getingvägen mot korsningen SjökarbyvägenKantarellvägen.pdf 1.1 MB 2015-07-17 16.21
Ä 13. Svar på medborgarförslag nr 4-2014 - Bygg Röllingbyleden innan trafikinfarkten kommer.pdf 1.2 MB 2015-07-01 09.43
Ä 14. Svar på medborgarförslag nr 13-2013 - Fortsättning av cykelväggångväg på Margretelundsvägen fram till Skärgårdsstaden.pdf 1.7 MB 2015-07-01 09.43
Ä 15. Svar på medborgarförslag nr 14-2014 - Angående klottersanering i kommunen.pdf 819.7 kB 2015-07-01 09.43
Ä 16. Svar på medborgarförslag nr 15-2014 - Förbättra informationen (skyltning och märkning) om kommunens cykelstråk.pdf 561 kB 2015-07-17 16.21
Ä 17. Svar på medborgarförslag nr 17-2014 - Minska biltrafiken in på torget i Åkersberga Centrum.pdf 784.3 kB 2015-07-01 09.43
Ä 18. Svar på medborgarförslag nr 18-2014 - Öka antalet cykelställ i Åkersberga centrum.pdf 504.9 kB 2015-07-17 16.21
Ä 19. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2015.pdf 1.7 MB 2015-07-01 09.43
Ä 20. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2015.pdf 652.8 kB 2015-07-01 09.43
Ä 21. Österåkers kommun ekonomiska uppföljning per maj 2015.pdf 2.6 MB 2015-07-01 09.43
Ä 22. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2015.pdf 2 MB 2015-07-17 16.21
Ä 23. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2015.pdf 690.4 kB 2015-07-17 16.21
Ä 24. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2015.pdf 3.2 MB 2015-07-17 16.21
Ä 25. Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf 1.8 MB 2015-07-01 09.43
Ä 26. Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2015-06-30.pdf 1.2 MB 2015-07-17 16.21
Ä 27, Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL).pdf 1.2 MB 2015-08-19 09.33
Ä 28. Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EUs strukturfondsprogram 2014-2020.pdf 2 MB 2015-07-01 09.43
Ä 29. Svar på medborgarförslag nr 12-2014 – Upprusta tillfartsvägen till parken Berga 11_1 samt placera ut lekredskap.pdf 3.2 MB 2015-07-01 09.43
Ä 30. Svar på motion nr 8-2014 från Laila Selkälä (C) – Minnesmärke efter Lasse Vakt.pdf 1.5 MB 2015-07-01 09.43
Ä 31. Svar på motion nr 12-2014 från Björn Molin (RP) – Berga teaterns anläggning.pdf 2.1 MB 2015-07-01 09.43
Ä 32. Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun.pdf 1.5 MB 2015-07-01 09.43
Ä 33. Kartläggning av kulturarv i Österåkers kommun samt fråga om ansvar för drift och underhåll av kulturarvet.pdf 4.2 MB 2015-07-01 09.43
Ä 34. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 257.4 kB 2015-07-01 09.43
Ä 35. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 661.9 kB 2015-07-01 09.43
Reviderat, nytt ärende, Avtal om utökad färjetrafik på Ljusteröleden september 2015 - december 2018.pdf 821.8 kB 2015-08-20 15.01
Nytt ärende, Avtal mellan Österåkers kommun och Österåkers närradioförening.pdf 992.5 kB 2015-08-17 14.18
Nytt ärende, Österåkers kommuns beslut om att ej utnyttja hembudsrätt samt att tills vidare ej förvärva ytterligare aktier avseende Visit Roslagen AB.pdf 600.6 kB 2015-08-17 14.18
Nytt ärende, Utredningsuppdrag - Samlingslokaler Ljusterö.pdf 239.1 kB 2015-08-19 09.33
Nytt ärende, Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.pdf 993.2 kB 2015-08-20 15.01
Nytt ärende, Ekonomiskt bidrag avseende Blå Vågen-stipendium.pdf 240.1 kB 2015-08-20 15.01
Information - Åtgärdsplan för integration.pdf 667.7 kB 2015-08-17 14.18
Protokoll - omedelbar justering, KS 2015-08-24.pdf 648.4 kB 2015-08-25 09.02
Protokoll KS 2015-08-24.pdf 3.2 MB 2015-08-27 16.46

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 24 augusti 2015
Senast uppdaterad:
tisdag 1 december 2015