Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

6/11, kl. 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KSAU 2013-11-06, Kallelse.pdf 120.6 kB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 5, Detaljplan Rydbo saltsjöbad del 1, Svinninge.pdf 4.9 MB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 6, Detaljplan Rydbo saltsjöbad, del 2, Svinninge.pdf 3.9 MB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 7, Detaljplan för del av Nolsjö.pdf 324.7 kB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 8, Detaljplan Bergavägen - en stadsgata, etapp C.pdf 1.5 MB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 9, Detaljplan Boda.pdf 2.3 MB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 10, Planbesked Margretelund 3_7.pdf 338 kB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 11, Svar på remiss - Framställan om framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm.pdf 1.1 MB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 12, Svar på remiss - Åtgärdsvalsstudie cykel nordost, Stockholm Nordost.pdf 2.3 MB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 13, Yttrande över förslag om detaljplan för Danderyds kommun, 2013-2030.pdf 69.4 kB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 14, Bidrag till ny brygga vid Staveström.pdf 453.5 kB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 18, Borgensavgift för berörda kommunala bolag inom Österåkers kommun avseende 2013.pdf 74.5 kB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ärende 19.pdf 884.3 kB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ärende 21.pdf 174.4 kB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 22, Revidering av reglementen med anledning av medgivande av beslutanderätt gällande s.k. öppna sammanträden, etc.pdf 365.5 kB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 24, Svar på revisionsrapport - Angående granskning av kommunens organisation och beredskap för extraordinära händelser.pdf 1.9 MB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 25, Svar på revisionsrapport - Angående granskning av offentlighetsprincipens tillämpning.pdf 2 MB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 26, Återrapportering av uppdrag avseende utredning av möjligheten att införa sommararbetstid för alla medarbetare i Österåkers kommuns organisation.pdf 241.8 kB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 27, Svar på motion från Francisco Contreras (V) - Tryggt boende för våldsutsatta kvinnor.pdf 586.7 kB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Ä 28, Revidering av delegationsordning avseende upphandling..pdf 244 kB 2015-06-05 08.56
KSAU 2013-11-06, Protokoll.pdf 2.2 MB 2015-06-05 08.56

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 6 november 2013
Senast uppdaterad:
måndag 21 november 2016