Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Välkommen till servicecenter – din väg in till Österåkers kommun

Nu finns Österåkers kommuns nya servicecenter på plats på entréplanet i Alceahuset.

I servicecenter ska du kunna få svar direkt på de allra flesta frågor du kan ha om kommunal service eller verksamhet. Ambitionen är att servicecenter ska vara din väg in till kommunen. Det innebär att du bara behöver en kontaktväg, oavsett vilket ärende eller fråga det gäller.

Många frågor kan få svar direkt

När du kontaktar servicecenter möter du en av våra medarbetare som kan lösa många frågor och ärenden direkt i första kontakten, utan att hänvisa vidare till en specifik person i kommunen. Ibland kan ärendet fortfarande behöva hanteras av en handläggare. I så fall förmedlar servicecenter ärendet vidare.

– Här kan du ställa frågor om allt ifrån barnomsorg och ekonomiskt bistånd till bygglov och äldreomsorg. Medarbetarna i servicecenter har en bred kunskapsbas, och var och en har dessutom ett område som han eller hon är mer specialiserad på. Tillsammans kan vi lösa de flesta ärenden som Österåkersborna vänder sig till kommunen med, säger Monica Paul-Pont, chef för servicecenter i Österåkers kommun.

Servicecenter din väg in

Du kan möta servicecenter på flera sätt. Vill du möta våra medarbetare direkt, hittar du servicecenter direkt innanför entrén till Alceahuset. Här finns också flera nya mötesrum.

Du når också servicecenter enkelt genom kommunens telefonnummer och e-postadress.

Besöksadress: Alceahuset, Hackstavägen 22
Telefon: 08-540 810 00
E-post: servicecenter@osteraker.se

Varmt välkommen!

Service och information på finska

Du som talar finska har rätt att:

  • Använda finska i din kontakt med kommunen. Du har rätt att få både skriftlig och muntlig information på finska.
  • Få barnomsorg helt eller till väsentlig del på finska
  • Få modersmålsundervisning på finska, även som nybörjare som inte talar språket alls.
  • Få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska.
  • Du hittar information på finska genom att följa länken Österåker.se på finska.

Palvelua ja informaatiota suomeksi

Sinulla, joka puhut suomea, on oikeus:

  • Käyttää suomen kieltä asioidessasi kunnan kanssa. Sinulla on oikeus kirjalliseen ja suulliseen informaatioon suomeksi.
  • Saada lastenhoitoa kokonaan tai suurelta osin suomeksi.
  • Äidinkielenopetukseen suomeksi, vaikka olet vasta-alkaja etkä puhu ollenkaan suomea.
  • Saada vanhustenhoitoa kokonaan tai suurelta osin suomeksi.
  • Löydät lisää informaatiota suomeksi seuraamalla linkkiä Österåker.se suomeksi.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
måndag 3 juni 2019
Senast uppdaterad:
måndag 22 februari 2021