Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunikationskanaler

För oss är det viktigt att ha en dialog med kommunens invånare, turister, media, företag, föreningar och de som funderar på att flytta hit. Därför använder vi oss av olika kommunikationskanaler där människor kan tycka till, ställa frågor och få information.

Webbplatsen österåker.se

Här på webbplatsen finns information och service som du som invånare kan ha nytta av i din vardag. Det handlar till exempel om barnomsorg, skola, vård, kollektivtrafik, vägar och näringsliv. Det finns också information om olika evenemang och annat som händer i kommunen. Grundidéerna bakom webbplatsen är att det ska vara lätt att hitta och förstå efterfrågad information. Webbplatsen ska vara attraktiv, enkel och utgå från besökarnas behov av kommunal service. Idé och design har bland annat tagits fram efter undersökningar och intervjuer med boende i kommunen.

Läs mer om österåker.se.

Nyhetsuppslag i tidningen Kanalen

"Din kommun" är kommunens eget nyhetsuppslag i lokaltidningen Kanalen, som delas ut till hushållen i Österåker. Åtta till tio gånger per år, cirka en vecka före Kommunfullmäktiges sammanträden, läser du om kommunens service och tjänster, aktuella frågor och politiska beslut.

Finns som taltidning

Din kommun finns också på Daisyskiva. Kontakta kommunikationsenheten om du eller någon anhörig vill få nyheterna på Daisyskiva. Du behöver ange namn och adress. E-post: kommunikationsenheten@osteraker.se. Telefon: 08 540 810 00 eller 08-540 810 85. 

Mer om Din kommun

Magasin Österåker

Magasin Österåker ges ut av Österåkers kommun. Tanken med magasinet är att inspirera och informera dig som bor i kommunen, är här på besök eller driver företag, om allt Österåker har att erbjuda. I magasinet får du information från kommunen, tips på aktiviteter och evenemang, möta intressanta personer och miljöer, samt resa såväl framåt som bakåt i tiden. Tidningen delas ut fyra gånger per år; vår, sommar, vinter och höst.

Finns som taltidning

Magasin Österåker finns också på Daisyskiva. Kontakta kommunikationsenheten om du eller någon anhörig vill få nyheterna på Daisyskiva. Du behöver ange namn och adress. E-post: kommunikationsenheten@osteraker.se. Telefon: 08 540 810 00 eller 08-540 810 85.

Läs mer om Magasin Österåker

Webbsändning från Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på Österåkers webbplats. Du kan också titta på sändningarna i efterhand, ärende för ärende.

Webbsändningar från Kommunfullmäktige

Sociala medier

Österåkers kommun vill använda sociala medier på ett positivt och effektivt sätt för att nå fram, skapa dialog, ta del av samt besvara frågor och kritik. Österåkers kommun är för närvarande aktiv på Facebook, Twitter och Youtube och Linkedin.

Österåkers kommun i sociala medier

Nyhetsbrev

Flera verksamheter inom kommunen skickar regelbundet ut nyhetsbrev som du kan prenumerera på.

Nyhetsbrev – prenumerera

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Helena Cronberg
Senast uppdaterad:
torsdag 10 juni 2021