Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Så ser vattenförsörjningen ut i Österåker

Roslagsvatten, som Österåkers kommun äger till 43,9 procent, ser till att Österåkersborna får rent dricksvatten i kranarna. Roslagsvatten bygger också ut och underhåller ledningsnäten, renar det använda avloppsvattnet, tar hand om hushållsavfall och driver återvinningscentralerna.

Frida Österdahl är miljö- och kvalitetschef på Roslagsvatten.

Vilka utmaningar finns det för en skärgårdskommun som Österåker när det gäller vattenförsörjningen?

– Här finns många öar och långa kuststräckor med cirka 5 000 enskilda avlopp och brunnar. Än så länge har kommunen bedömt att många enskilda anläggningar fungerar väl och att problemen är små, men detta kan komma att ändras om problem uppstår. Utbyggnad av ledningsnätet sker enligt en VA-plan. När många inom ett område hämtar sitt dricksvatten från grundvattnet kan det leda till att vattnet inte räcker till. I somras när grundvattennivåerna var låga satte vi upp tappställen så att hushåll med sinande brunnar kunde komma och hämta vatten. Det finns ett stort behov av att bygga ut vatten- och avloppsnätet i takt med att bland annat sommarstugeområden permanentas. Dock är det både svårt och kostsamt att lägga ledningar i områden som är kuperade och bergiga. Just nu byggs mycket bostäder i bland annat Åkersberga, Ljusterö, Täljöviken och Fredsborg. I samband med det sker också en utbyggnad av ledningsnäten.

Finns det någon risk för att Österåker kan bli helt utan vatten?

– För några år sedan byggde vi ut vattenledningsnätet så att Österåker nu får dricksvatten från två större huvudvattenledningar. Risken att det skulle bli avbrott i båda dessa ledningar samtidigt, så att hela kommunen blir utan vatten, är mycket liten.

Hur ofta blir det problem i ledningsnätet?

– Det är svårt att säga. Det kan vara allt från en ventil som gått sönder till en stor läcka som drabbar många invånare, men det är ovanligt. När marken fryser eller tinar så kan det påverka rören och ibland skapa läckor. Men vi arbetar förebyggande genom att renovera och underhålla de rör som börjar bli gamla.

Hur agerar ni om det sker en större vattenläcka?

– Vår hemsida är den huvudsakliga kommunikationskanalen. För att hitta information om just din kommun är det viktigt att du väljer Österåker på första sidan då Roslagsvatten är verksamma i flera kommuner. Om en vattenläcka påverkar riktigt många hushåll, som till exempel hela centralorten, kan vi informera via radio P4. Vi skickar också ut information via sms. Vi har även en Facebook-sida där det finns information om driftsstörningar. När läckan är lagad kan det förekomma luft i ledningsnätet som ger ett vitt grumligt vatten, som klarnar om det får stå ett par minuter. Ibland blir vattnet rostbrunt. Vi rekommenderar därför att alltid spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Försvinner inte färgen efter ett par minuter bör man kontakta Roslagsvatten. Om det finns risk för att smuts kommit in i ledningsnätet i samband med en läcka rekommenderas du att koka vattnet innan du dricker det. Vi meddelar också när våra vattenprovtagningar visar att faran är över.

När vattnet stängs av

Ibland behöver en vattenledning förbättras eller en läcka lagas. Då stängs vattnet av. Du hittar information om avstängningar under driftinformation på Roslagsvattens hemsida roslagsvatten.se och vid större läckor även på Facebook-sidan.

Vid planerade avbrott kontaktas alltid fastighetsägarna i förväg genom brev eller sms till de mobiltelefoner som är registrerade på din fastighet så att du vet när vattnet stängs av.

Vid akuta avbrott är den huvudsakliga informationskällan Roslagsvattens hemsida, men i många fall skickas även sms ut. I vissa fall är det inledningsvis svårt att veta vilka som drabbats av en läcka och det kan därmed dröja innan alla har fått sms. För att SMS-funktionen ska fungera gäller det att det finns mobiltelefonnummer registrerade på din fastighet. Har du telefonen registrerad på något annat sätt kan du själv gå in på Roslagsvattens hemsida och registrera ditt nummer på din fastighet. Om du får information om att vattnet ska stängas av, förbered dig genom att:

* Tappa upp vatten som du kan dricka, laga mat och spola toaletten med.

* Se till att vattenkranarna är stängda.

* Stäng av disk- och tvättmaskiner.

OBS! Tänk på att det alltid är bra att ha vatten hemma i händelse av en akut läcka eller annan kris. Vatten kan förvaras mörkt och svalt, till exempel i en PET-flaska. Det är också bra att ha rena dunkar att kunna hämta vatten i vid avbrott i leveransen till din bostad.

Text: Jacqueline Fahlander

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
tisdag 27 mars 2018
Senast uppdaterad:
fredag 17 augusti 2018