Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers resa till dagens kommun tog vägen via Vaxholm

Minnen från folkomröstningen den 10 december 1978 och som ledde till skilsmässan mellan Österåker och Vaxholm.

Österåker socken blev Österåkers kommun 1863. Sedan dess har en hel del hänt och under en tid hette vi faktiskt Vaxholm. Följ med på en resa genom vår kommuns historia!

Sverige är indelat i 290 kommuner. Den moderna kommunen föddes 1863 och namnet kommer från latinets ”communis” som betyder gemensam. Men kommunal verksamhet fanns tidigare än så.

Under medeltiden träffades grannarna på sockenstämman för att prata om viktiga gemensamma frågor som handlade om allt från hur fattiga skulle tas om hand, till hur snöröjningen skulle gå till. Prästen var ordförande.

Från 2 400 till 280 kommuner

De första kommunalförordningarna trädde i kraft 1863. Vid den tiden fanns 2 400 så kallade landskommuner i Sverige. 1952 genomfördes storkommunreformen, vilket ledde till att bara 1 000 kommuner återstod. Men landsbygden avfolkades snabbt, så 1964 beslutade riksdagen att det inte längre fick finnas kommuner med färre än 8 000 invånare. Tio år senare hade antalet kommuner minskat till 280 stycken.

Sedan dess har nya kommuner tillkommit genom delningar, bland annat Österåkers kommun, men hur gick det till egentligen?

Österåker och Vaxholm slås samman

Österåker socken blev Österåkers kommun 1863. Österåker och Östra Ryd slogs samman 1952 och 1967 blev Österåker, Ljusterö och Roslags-Kulla församling en kommun. 1974 tillkom Vaxholms kommun med sina knappt 5 000 invånare. Namnet byttes till Vaxholms kommun med Åkersberga som centralort.

Men det blev ingen långlivad sammanslagning. Det fanns nämligen ett missnöje bland de som bodde i Vaxholmsdelen. ”Intressegruppen för Vaxholms delning” bildades, 2 000 namnunderskrifter samlades in och den 10 december 1978 hölls en folkomröstning.

Ny lagstiftning och nya utredningar gjordes och i december 1981 beslutade regeringen att Vaxholms kommun skulle delas. Vaxholm blev en egen kommun 1983, och numera ingår även de nya kommundelarna Bogesundslandet och Resarö.

Idag bor drygt 44 000 personer i Österåkers kommun, som är i stark tillväxt. År 2040 beräknas kommunen ha 70 000–75 000 invånare.

 

Källa: ”Vilse i Arkivet”- handbok i kommunal dokumenthantering av Annika Holmberg, fjärde upplagan 2010

TEXT: Catharina Rissel. Texten är hämtad ur Magasin Österåker nummer 3, 2018.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
tisdag 10 november 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 10 november 2020