Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kaksikielinen esikoulu Luffarbacken

”Meillä on hieno esikoulu, josta olemme ylpeitä!” Luffarbackenin esikoulun suomenkieliset lastenhoitajat Anette Svensson ja Anneli Holopainen.

Iloinen ja ystävällinen Anette Svensson kertoo Luffarbackenin toiminnasta suomenkielisten lasten osalta. Kaksikielinen osasto aloitti toimintansa 7 vuotta sitten yhdellä osastolla, jossa oli sekä suomen- että ruotsinkielentaitoisia lapsia. Ryhmässä, joka täyttyi nopeasti, oli alunperin viisi 1-5 vuotiasta lasta. Nyt päiväkodissa on yhteensä kahdeksan suomenkieltä puhuvaa lasta. Näillä lapsilla on erilaiset tarpeet suomen kielen suhteen. Joillakin lapsista on tarve vahvistaa ruotsin kieltä, koska heillä on kotona vanhemmat, jotka puhuvat suomea. Suurimmalla osalla lapsista yksi vanhemmista puhuu suomea.

Suomenkieltä käytetään päivittäin osana esikoulun toimintaa kuten ruokailutilanteissa ja kokoontumisissa. Nyt esikoulussa on kaksi kaksikielistä osastoa, jossa lapset on voitu jakaa ikäryhmiin. Näissä ryhmissä suomenkieli on luonnollinen osa arkipäivää ja opettajat puhuvat suomea koko päivän.

Esikoulu voi nyt tarjota suomenkieliset- ja ruotsinkieliset lastenryhmät, koska he ovat palkanneet yhden suomenkielisen työntekijän lisää. Tämä tarkoittaa, että suomenkielisillä lapsilla on samat edellytykset kielellisesti kuin ruotsinkielisillä lapsilla. Juuri tällä hetkellä kunnassa ei ole tarpeeksi lapsia, jotta he voisivat pitää yksikielisen suomenkielisen ryhmän.

Ryhmien välinen yhteistyö näyttää hieman erilaiselta vuodesta toiseen. Ikä ja lasten lukumäärä osastoissa määrittävät miten työskentelemme. Lapset puhuvat sekä suomea että ruotsia sekoittaen sanoja puhuessaan toistensa kanssa. Tämä on ihan normaalia ja lapset, jotka hallitsevat molemmat kielet tekevät juuri näin.  Ruotsinkieliset lapset oppivat suomenkielisiä lauluja ja sanoja luonnollisesti.

Yhtenä hyvänä esimerkkinä toiminnasta ovat olleet vierailevat teatteriesitykset, joita esikoulu toivoo lisää. Silloin kaikki lapset voivat olla mukana katsomassa ja kuuntelemassa. Mieleen on jäänyt yksi hauska tilanne, jolloin yksi ruotsinkielisistä lapsista oli pitänyt joulunäytelmän kotonaan suomenkielellä.

On tärkeää, että lapset saavat ylläpitää suomenkielen taitojaan. Anetelle on myös tärkeää saada harjoittaa suomenkielentaitojaan tekemällä työtä juuri suomenkielisessä ryhmässä. Hänellä ei ole mahdollisuutta harjoittaa kieltään perheensä kanssa. Hänen työnsä esikoulussa on inspiroinut hänen lapsenlapsiaan opettelemaan suomenkieltä. Hän oppii itse uusia sanoja lapsilta. Joskus myös vanhemmat kysyvät suomenkielisiä sanoja henkilökunnalta.

Luffarbackenin esikoululla on luonnollinen yhteistyö Kieliverstaan kanssa. He ovat myös pyytäneet kirjastoa hankkimaan suomenkielisiä kirjoja ja uudempia suomenkielisiä lastenlauluja.

Lisätietoja Luffarbackenin esikoulusta löydät täältä.
avautuu uuteen ikkunaan

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Publicerad:
torstai 24 tammikuuta 2019
Senast uppdaterad:
keskiviikko 30 tammikuuta 2019