Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 19 maj. Sammanträdet sker i direkt anslutning till sammanträdet i Kommunstyrelsens planarbetsutskott.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU 2021-05-19.pdf Pdf, 755.9 kB. 755.9 kB 2021-05-12 10.29
9. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser 2020.pdf Pdf, 746.8 kB. 746.8 kB 2021-05-12 10.11
9. Bilaga 1 a. ÅR Syskonen Johansson 2020 sign.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2021-05-12 10.12
9. Bilaga 1 b. Årsredovisning Östra Ryds Magasinfond 2020.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-12 10.12
9. Bilaga 1 c. Årsredovisning Sociala Samfonden 2020.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-12 10.12
9. Bilaga 2 a. Rev berättelse Syskonen Johanssons fond sign.pdf Pdf, 539.2 kB. 539.2 kB 2021-05-12 10.12
9. Bilaga 2 b. Rev.ber 2020 Stiftelse ÅRL 802403-4095 Östra Ryds.pdf Pdf, 410.5 kB. 410.5 kB 2021-05-12 10.12
9. Bilaga 2 c. Rev.ber 2020 Stiftelse ÅRL 802403-4111 Sociala samfond.pdf Pdf, 407.4 kB. 407.4 kB 2021-05-12 10.12
9. Bilaga 3. Förvaltade stiftelsers egna kapital.pdf Pdf, 194.2 kB. 194.2 kB 2021-05-12 10.12
10. Tjut - Slutredovisningsar samt revisionsberättelser avseende Östra Ryds Magasinfond och Sociala Samfonden.pdf Pdf, 745.6 kB. 745.6 kB 2021-05-12 10.11
10. Bilaga 1 a. Slutredovisning Östra Ryds Magasinfond 2021-02.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-12 10.12
10. Bilaga 1 b. Slutredovisning Sociala Samfonden 2021.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-05-12 10.12
10. Bilaga 2 a. Rev.ber 2021-02 Stiftelse ÅRL 802403-4095 Östra Ryds.pdf Pdf, 408.7 kB. 408.7 kB 2021-05-12 10.12
10. Bilaga 2 b. Rev.ber 2021-02 Stiftelse ÅRL 802403-4111 Sociala samfonden.pdf Pdf, 405.5 kB. 405.5 kB 2021-05-12 10.12
12. Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av arvoden och ersättningar samt Kommunstyrelsens beredningsprocess.pdf Pdf, 558.5 kB. 558.5 kB 2021-05-12 10.22
12. Bilaga 1. Missiv Granskning av arvoden och ersättningar samt Kommunstyrelsens beredningsprocess.pdf Pdf, 309.8 kB. 309.8 kB 2021-05-12 10.22
12. Bilaga 2. Revisionsrapport - Granskning av arvoden och ersättningar samt Kommunstyrelsens beredningsprocess.pdf Pdf, 226.9 kB. 226.9 kB 2021-05-12 10.22
13. Tjut - Svar på motion nr 12_2020 av Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Medlemskap i UNESCOs europeiska koalition av städer mot rasism.pdf Pdf, 543.2 kB. 543.2 kB 2021-05-12 10.11
13. Bilaga. Motion nr 12_2020.PDF Pdf, 356.9 kB. 356.9 kB 2021-05-12 10.11
14. Tjut - Svar på motion nr 16_2020 av Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Äldrevänligt Österåker.pdf Pdf, 722.3 kB. 722.3 kB 2021-05-12 10.11
14. Bilaga 1. Protokollsutdrag VON 4_13 - Svar på motion nr 16_2020 av Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Äldrevänligt Österåker.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2021-05-12 10.11
14. Bilaga 2. Tjut SF - Svar på motion 162020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S) - Äldrevänligt Österåker.pdf Pdf, 837.1 kB. 837.1 kB 2021-05-12 10.11
14. Bilaga 3. Motion nr 16_2020.pdf Pdf, 693.2 kB. 693.2 kB 2021-05-12 10.11
15. Tjut - Gemensamma gallringsföreskrifter för allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse i Österåkers kommun.pdf Pdf, 776.8 kB. 776.8 kB 2021-05-12 10.11
15. Bilaga 1. Gemensamma gallringsföreskrifter för allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse i Österåkers kommun ÖFS 2021XX.pdf Pdf, 184.3 kB. 184.3 kB 2021-05-12 10.11
15. Bilaga 2. Gemensamma gallringsföreskrifter för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse ÖFS 20102, Kommunstyrelsen 2010-03-29, § 67.pdf Pdf, 29 kB. 29 kB 2021-05-12 10.11
16. Tjut - Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf Pdf, 580.8 kB. 580.8 kB 2021-05-17 11.12
16. Bilaga 1. Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf Pdf, 310.8 kB. 310.8 kB 2021-05-17 11.12
16. Bilaga 2. Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf Pdf, 282.2 kB. 282.2 kB 2021-05-17 11.12
16. Bilaga 3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-14, § 53.pdf Pdf, 84.6 kB. 84.6 kB 2021-05-17 11.12
Protokoll KSAU 2021-05-19.pdf Pdf, 11.5 MB. 11.5 MB 2021-05-24 09.30

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 18 december 2020
Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020