Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 31 mars klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN mars 2020.pdf 263.8 kB 2020-03-26 11.46
3. Månadsuppföljning per februari 2020.pdf 3.3 MB 2020-03-26 11.46
4. Skolskjuts - Individärende.pdf 176.8 kB 2020-03-26 11.46
6. Tjänsteutlåtande - Ändring i Tekniska nämndens delegationsordning.pdf 6 MB 2020-03-26 11.47
6. Bilaga - Tekniska nämndens delegationsordning - reviderad 202003.pdf 232.6 kB 2020-03-26 11.47
8. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut Norrgårdshöjden aktivitetspark.pdf 117.6 kB 2020-03-26 11.47
8. Bilaga - Policy för lekplatser.pdf 810.1 kB 2020-03-26 11.47
9. Tjänsteutlåtande - Svar på Medborgarförslag nr 34-2019 - En ny eller för...pdf 99.3 kB 2020-03-26 11.47
9. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 34_2019 - En ny eller förbättrad skate_kickbike arena.pdf 501 kB 2020-03-26 11.47
10. Tjänsteutlåtande - Svar på Medborgarförslag nr 30-2019 Lekplats på Ljus...pdf 108.9 kB 2020-03-26 11.48
10. Bilaga 1. Medborgarförslag 30_2019-Lekplats på Ljusterö.pdf 2.9 MB 2020-03-26 11.48
10. Bilaga 2. Lekplatspolicy Österåker.pdf 159.8 kB 2020-03-26 11.48
11. Tjänsteutlåtande - Sänkt hastighet Runö gårds industriområde.pdf 108.7 kB 2020-03-26 11.48
11. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-109.pdf 348.2 kB 2020-03-26 11.48
11. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-111.docx.pdf 381.4 kB 2020-03-26 11.48
11. Bilaga 3 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-111.docx.pdf 392.5 kB 2020-03-26 11.49
11. Bilaga 4 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-112.docx.pdf 377 kB 2020-03-26 11.49
11. Bilaga 5 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-120.pdf 347.6 kB 2020-03-26 11.49
11. Bilaga 6 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-108.pdf 348.5 kB 2020-03-26 11.49
11. Bilaga 7 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-121.pdf 347.6 kB 2020-03-26 11.49
12. Tjänsteutlåtande - Ändrad hastighet på Svinningevägen.pdf 93.7 kB 2020-03-26 11.49
12. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-108.pdf 348.1 kB 2020-03-26 11.49
12. Bilaga 2 - Lokal trafikförskrift 0117 2016-015.pdf 53.4 kB 2020-03-26 11.50
13. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 436.7 kB 2020-03-26 11.50
13. Bilaga 1. Redovisning av delegationsbeslut.pdf 334.3 kB 2020-03-26 11.50
Protokoll TN 2020-03-31.pdf 852.4 kB 2020-04-07 15.24

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
tisdag 28 januari 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 28 januari 2020