Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 12 mars klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Informationsärende Biskops tuna-Strategiskt underlag.pdf Pdf, 8.7 MB. 8.7 MB 2020-03-05 16.36
Kallelse KFN 20200312.pdf Pdf, 101.8 kB. 101.8 kB 2020-03-05 16.38
4. Tjut Ekonomisk månadsuppföljning per februari KFN.pdf Pdf, 74.7 kB. 74.7 kB 2020-03-05 16.38
4. Bilaga _KFN månadsuppföljning februari 2020.pdf Pdf, 205.2 kB. 205.2 kB 2020-03-05 16.38
5. Tjut Verksamhetsberättelse 2019 KFN.pdf Pdf, 111.7 kB. 111.7 kB 2020-03-05 16.38
5. KFN Verksamhetsberättelse 2019 version 2020-02-06.pdf Pdf, 275.3 kB. 275.3 kB 2020-03-12 19.31
6. Tjut Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 180.2 kB. 180.2 kB 2020-03-05 16.38
6. Bilaga 1. Reviderad Konstpolicy i Österåkers kommun.pdf Pdf, 538.4 kB. 538.4 kB 2020-03-05 16.38
6. Bilaga 2. KS 2011 Konstpolicy.pdf Pdf, 913.8 kB. 913.8 kB 2020-03-05 16.38
7. Tjut Reviderade riktlinjer för konst.pdf Pdf, 137.5 kB. 137.5 kB 2020-03-05 16.38
7. Reviderade riktlinjer för konst i Österåkers kommun.pdf Pdf, 565.2 kB. 565.2 kB 2020-03-05 16.38
8. Tjut Redovisning av uppdrag 21 i budget 2020- Boken kommer.pdf Pdf, 129.6 kB. 129.6 kB 2020-03-05 16.38
9. Tjut Biblioteksplan.pdf Pdf, 136.6 kB. 136.6 kB 2020-03-05 16.38
9. BIBLIOTEKSPLAN Österåker 2019-2022.pdf Pdf, 268.6 kB. 268.6 kB 2020-03-05 16.38
10. Inkomna skrivelser KFN 20200312.pdf Pdf, 49.5 kB. 49.5 kB 2020-03-05 16.38
11. Delegationsbeslut KFN 20200312.pdf Pdf, 50.8 kB. 50.8 kB 2020-03-05 16.38
4. Bilaga _KFN månadsuppföljning februari 2020 uppdaterad 200310.pdf Pdf, 205.6 kB. 205.6 kB 2020-03-10 14.50
Protokoll ärende 6 och 7, omedelbar justering Konstpolicy respektive Riktlinjer för Konst.pdf Pdf, 278.3 kB. 278.3 kB 2020-03-12 20.44
Protokoll KFN 200312.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-03-16 10.06

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Sara Salminen
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 10 januari 2020