Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 23 november klockan 15.00.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunen via servicecenter@osteraker.se.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.selänk till annan webbplats

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2020-11-23.pdf 193.3 kB 2020-11-16 14.46
3a Kommunstyrelsens sammanträde 21 oktober.pdf 738.6 kB 2020-11-16 17.16
3b Svar på medborgarförslag nr 38-2019.pdf 79.5 kB 2020-11-16 17.16
3b Svar på medborgarförslag nr 39-2019.pdf 1.8 MB 2020-11-16 17.16
3c Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i Kommunfullmäktige - Leif Hermansson (SD).pdf 33.1 kB 2020-11-16 17.27
3d Minnesanteckningar från gruppledarmöte 2020-11-09.pdf 1.1 MB 2020-11-16 17.17
3e. Protokoll KS 2020-11-23.pdf 5.7 MB 2020-11-25 11.54
4,5 Formell och övrig hantering.pdf 598.2 kB 2020-11-16 17.22
4,5 Kommunfullmäktiges ordförandes förslag avseende revisorernas budget.pdf 618.3 kB 2020-11-16 17.22
4,5 KS Protokoll 2020-11-23.pdf 536.8 kB 2020-11-25 12.27
4,5 redaktionella ändringar i Alliansens budget.pdf 944.9 kB 2020-11-25 12.26
4,5 KS Protokoll Budget.pdf 538.6 kB 2020-11-16 18.37
4,5 Tjut - Budget 2021 och plan 2022-2023.pdf 5.4 MB 2020-11-16 17.22
4,5 Bilaga. Verksamhetsplan 2021-2023.pdf 2.1 MB 2020-11-16 17.23
4,5 KS Protokoll VA-taxa.pdf 50.5 kB 2020-11-16 18.37
4,5 Tjut - Justering av VA-taxan för Österåkers kommun gällande både anläggningstaxan och brukningstaxa.pdf 22.3 MB 2020-11-16 17.23
4,5 KS Protokoll Avfallstaxa och slamtaxa.pdf 37.7 kB 2020-11-16 18.37
4,5 Tjut - Justering av Avfallstaxa och Slamtaxa för Österåkers kommun.pdf 5.3 MB 2020-11-16 17.23
4,5 Reviderad Budget (S).pdf 2.5 MB 2020-11-25 11.54
4,5 Socialdemokraternas budget 2021 plan 2022 2023.pdf 2.5 MB 2020-11-16 17.23
4,5 Roslagspartiets budget 2021.pdf 869.1 kB 2020-11-16 17.23
4,5 Sverigedemokraternas budget 2021.pdf 1.2 MB 2020-11-16 17.23
4,5 Reviderad Budget (V).pdf 1.1 MB 2020-11-25 11.54
4,5 Vänsterpartiets budget 2021.pdf 1.1 MB 2020-11-16 17.24
4,5 Reviderad Budget (MP).pdf 2.5 MB 2020-11-25 11.54
4,5 Miljöpartiets budget 2021.pdf 2.5 MB 2020-11-16 17.24
8 Presidieförslag samt medborgarförslag nr 19-2020.pdf 854.4 kB 2020-11-16 17.24
Protokoll KF 2020-11-23 §§ 71-79.pdf 3.3 MB 2020-12-02 16.07
Bilaga (KS) peng, taxor, avgifter bilagor 1-13.pdf 3.4 MB 2020-12-02 16.07
Bilaga (KS) peng,taxor, avgifter bilagor 14-16.pdf 6.1 MB 2020-12-02 16.07
Bilaga (KS) Verksamhetsplan.pdf 10.6 MB 2020-12-02 16.08
Bilaga (KS) VA-taxa.pdf 725.9 kB 2020-12-02 16.08
Bilaga (KS) avfallstaxa.pdf 4 MB 2020-12-02 16.08
Bilaga (KS) slamfaxa.pdf 1.3 MB 2020-12-02 16.08
Bilaga (S).pdf 10.5 MB 2020-12-02 16.08
Bilaga (RP).pdf 1 MB 2020-12-02 16.08
Bilaga (SD).pdf 3 MB 2020-12-02 16.08
Bilaga (V).pdf 2.9 MB 2020-12-02 16.09
Bilaga (MP).pdf 2.8 MB 2020-12-02 16.09

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 17 februari 2021