Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 30 januari klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse GVN 30 januari 2020.pdf Pdf, 91 kB, öppnas i nytt fönster. 91 kB 2020-01-23 15.44
3. Tjut GVN Månadsuppföljning per november 2019.pdf Pdf, 132.4 kB, öppnas i nytt fönster. 132.4 kB 2020-01-23 15.44
3. GVN Månadsuppföljning per november -19.pdf Pdf, 309.6 kB, öppnas i nytt fönster. 309.6 kB 2020-01-23 15.44
4. Tjut GVN budget 2020, plan 2021-22.pdf Pdf, 73.2 kB, öppnas i nytt fönster. 73.2 kB 2020-01-23 15.44
4. GVN Budget 2020, Plan 2021-2022.pdf Pdf, 754.2 kB, öppnas i nytt fönster. 754.2 kB 2020-01-23 15.45
4. Bilaga 1 - Målbilaga.pdf Pdf, 266.4 kB, öppnas i nytt fönster. 266.4 kB 2020-01-23 15.45
4. Bilaga 2 - Program för uppföljning och insyn.pdf Pdf, 470.7 kB, öppnas i nytt fönster. 470.7 kB 2020-01-23 15.45
4. Bilaga 3 - Riktade bidrag.pdf Pdf, 457.5 kB, öppnas i nytt fönster. 457.5 kB 2020-01-23 15.45
4. BIlaga 4 - Internkontrollplan.pdf Pdf, 418.4 kB, öppnas i nytt fönster. 418.4 kB 2020-01-23 15.45
4. Bilaga A1 - Bruttokostnader.pdf Pdf, 255.6 kB, öppnas i nytt fönster. 255.6 kB 2020-01-23 15.46
4. Bilaga A2 - Intäkter.pdf Pdf, 252.2 kB, öppnas i nytt fönster. 252.2 kB 2020-01-23 15.46
4. Bilaga B - Anslag.pdf Pdf, 96.4 kB, öppnas i nytt fönster. 96.4 kB 2020-01-23 15.46
4. Bilaga C - Per verksamhetsområde.pdf Pdf, 287.8 kB, öppnas i nytt fönster. 287.8 kB 2020-01-23 15.46
4. Bilaga C - Tre år per verksamhetsområde.pdf Pdf, 286.2 kB, öppnas i nytt fönster. 286.2 kB 2020-01-23 15.46
4. Bilaga F - Peng Gymnasiet.pdf Pdf, 262 kB, öppnas i nytt fönster. 262 kB 2020-01-23 15.46
4. Bilaga F - Peng Vuxenutbildning.pdf Pdf, 95.9 kB, öppnas i nytt fönster. 95.9 kB 2020-01-23 15.47
4. Extra bilaga - Program för uppföljning och insyn GVN.pdf Pdf, 350.9 kB, öppnas i nytt fönster. 350.9 kB 2020-01-23 15.47
4. Extra bilaga - REK Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020.pdf Pdf, 443.5 kB, öppnas i nytt fönster. 443.5 kB 2020-01-23 15.47
5. Tjut GVN Inrättande av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Presidieberedning.pdf Pdf, 179.8 kB, öppnas i nytt fönster. 179.8 kB 2020-01-23 15.47
Protokoll GVN 200130.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2020-02-03 13.19

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 20 december 2019