Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 1 oktober klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2019-10-01.pdf 255.6 kB 2019-09-27 09.20
3. Tjänsteutlåtande Ekonomisk uppföljning.pdf 526.8 kB 2019-10-01 13.16
3. Bilaga Ekonomisk uppföljning.pdf 1.1 MB 2019-10-01 13.18
4. Tjänsteutlåtande - Revidering av regler och tillämpningsanvisningar för skolskjutsverksamheten, Österåkers kommun.pdf 1.1 MB 2019-09-27 09.21
4. Bilaga 1 - Förslag till ”Regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten ....pdf 276.1 kB 2019-09-27 09.21
4. Bilaga 2 - Regler och tillämningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten....pdf 699.3 kB 2019-09-27 09.21
5. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut Järnvägsparken.pdf 1.2 MB 2019-09-27 09.21
5. Bilaga - Planritning.pdf 1000.9 kB 2019-09-27 09.21
6. Tjänsteutlåtande - Svar på remiss - Fartbegränsning Tunafjärden.pdf 449.6 kB 2019-09-27 09.21
6. Bilaga - Ansökan - Fartbegränsning Tunafjärden.pdf 482.2 kB 2019-09-27 09.22
7. Tjänsteutlåtande - Svar på remiss - Fartbegränsning, sundet mellan Älgö och Mjölkö.pdf 482.1 kB 2019-09-27 09.22
7. Bilaga - Ansökan - Fartbegränsning, sundet mellan Älgö och Mjölkö.pdf 1.2 MB 2019-09-27 09.22
8. Tjänsteutlåtande - Upphandling av skötsel av båtplatser.pdf 486.4 kB 2019-09-27 09.22
9. Kollektivtrafikplan, nulägesanalys (klar version 1.0).pdf 3.9 MB 2019-10-02 13.26
11. Tjänsteutlåtande - Svar på motion 14_2018 från Björn Molin (RP) - Angående ridsporten.pdf 611.4 kB 2019-09-27 09.24
11. Bilaga 1 - Motion 14_2018.pdf 608.5 kB 2019-09-27 09.24
11. Bilaga 2 - Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga.pdf 558.2 kB 2019-09-27 09.24
12. Tjänsteutlåtande - Svar på motion 7_2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Säkra vägövergångar.pdf 1.8 MB 2019-09-27 09.24
12. Bilaga 1 - Motion 7_2019.pdf 493.1 kB 2019-09-27 09.24
12. Bilaga 2 - Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga.pdf 558.2 kB 2019-09-27 09.25
13. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 10_2019.pdf 534.9 kB 2019-09-27 09.25
13. Bilaga 1 - Medborgarförslag 10_2019.pdf 486.9 kB 2019-09-27 09.25
13. Bilaga 2 - Motion 21_2018.pdf 3.1 MB 2019-09-27 09.26
14. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 11_2019.pdf 466 kB 2019-09-27 09.26
14. Bilaga - Medborgarförslag 11_2019.pdf 462.6 kB 2019-09-27 09.26
15. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 12_2019.pdf 538.4 kB 2019-09-27 09.26
15. Bilaga 1 - Medborgarförslag 12_2019.pdf 471.8 kB 2019-09-27 09.26
15. Bilaga 2 - Motion 21_2018.pdf 3.1 MB 2019-09-27 09.27
16. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 13_2019.pdf 528.8 kB 2019-09-27 09.28
16. Bilaga 1 - Medborgarförslag 13_2019.pdf 550.1 kB 2019-09-27 09.28
16. Bilaga 2 - Motion 21_2018.pdf 3.1 MB 2019-09-27 09.28
17. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 18_2019.pdf 765.8 kB 2019-09-27 09.28
17. Bilaga 1 - Medborgarförslag 18_2019.pdf 280.2 kB 2019-09-27 09.29
17. Bilaga 2 - Motion 21_2018.pdf 3.1 MB 2019-09-27 09.29
19. Redovisning delegationsbeslut 2019-10-01.pdf 437.6 kB 2019-09-27 09.29
19. Bilaga 1 - Redovisning av delegationsbeslut.pdf 343.8 kB 2019-09-27 09.29
19. Bilaga 2 - Redovisning av delegationsbeslut.pdf 335.5 kB 2019-09-27 09.29
Protokoll TN 2019-10-01.pdf 18.7 MB 2019-10-07 11.08

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
måndag 23 september 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 3 oktober 2019