Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 23 april klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2019-04-23.pdf 256.7 kB 2019-04-23 12.53
3. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 452.4 kB 2019-04-23 12.54
3. Bilaga till anmälan av delegationsbeslut.pdf 376.1 kB 2019-04-23 12.54
4. Delgivningsärenden.pdf 167 kB 2019-04-23 12.55
5. Tjänsteutlåtande - Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2019, Tekniska nämnden.pdf 370.5 kB 2019-04-23 12.55
8. Tjänsteutlåtande - Svar på motion nr 12-2018.pdf 640.1 kB 2019-04-23 12.57
8. Bilaga - Motion nr 12-2018.pdf 385.5 kB 2019-04-23 12.57
9. Tjänsteutlåtande - Verksamhetsområde Täljöviken.pdf 897.7 kB 2019-04-23 12.58
9. Bilaga 1 - Nytt verksamhetsområde i Täljöviken, Roslagsvatten 2019-03-12.pdf 659.4 kB 2019-04-23 12.58
9. Bilaga 2 - Protokoll Österåkersvatten 2019-03-12.pdf 2.3 MB 2019-04-23 12.58
9. Bilaga 3 - Karta, verksamhetsområde Täljöviken.pdf 167.2 kB 2019-04-23 12.58
10. Tjänsteutlåtande - Verksamhetsområde Storhagen södra.pdf 936.4 kB 2019-04-23 12.58
10. Bilaga 1 - Nytt verksamhetsområde i Storhagen södra, Roslagsvatten 2019-02-28.pdf 661.8 kB 2019-04-23 13.00
10. Bilaga 2 - Protokoll Österåkersvatten 2019-03-12.pdf 2.3 MB 2019-04-23 12.59
10. Bilaga 3 - Karta, verksamhetsområde Storhagen.pdf 134.2 kB 2019-04-23 12.59
11. Tjänsteutlåtande - Verksamhetsområde Linanäs.pdf 897 kB 2019-04-23 12.59
11. Bilaga 1 - Utvidgat verksamhetsområde i Linanäs, Roslagsvatten 2019-03-12.pdf 590.5 kB 2019-04-23 13.00
11. Bilaga 2 - Protokoll Österåkersvatten 2019-03-12.pdf 2.3 MB 2019-04-23 13.00
11. Bilaga 3 - Karta, verksamhetsområde Linanäs.pdf 180.9 kB 2019-04-23 13.00
12. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarföslag nr 11-2017 - Destruktion av båtar.pdf 619.6 kB 2019-04-23 13.00
12. Bilaga - Medborgarförslag nr 11-2017.pdf 563.5 kB 2019-04-23 13.01
13. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 14-2018 - Flytt av skylt vid Rödbosund.pdf 608.3 kB 2019-04-23 13.01
13. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 14-2018.pdf 44.6 kB 2019-04-23 13.01
13. Bilaga 2 - Karta Rödbosundet.pdf 1.3 MB 2019-04-23 13.01
14. Tjänsteutlåtande - Svar på remiss - Förslag till trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019-2020 (T20).pdf 926.2 kB 2019-04-23 13.02
14. Bilaga 1 - Remissvar Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019-2020 (T20).pdf 3.7 MB 2019-04-23 13.02
14. Bilaga 2 - Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019-2020 (T20).pdf 9 MB 2019-04-23 13.02
16. Tjänsteutlåtande - Trafiksäkerhetsprogram 2019.pdf 373 kB 2019-04-23 13.02
16. Bilaga 1 - Trafiksäkerhetsprogram 2019.pdf 5 MB 2019-04-23 13.03
Protokoll TN 2019-04-23 - Omedelbar justering.pdf 2.1 MB 2019-04-25 09.18
Protokoll TN 2019-04-23.pdf 12.5 MB 2019-05-02 11.03

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
tisdag 23 april 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 26 mars 2019