Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 6 mars. Sammanträdet sker i direkt anslutning till sammanträdet i Kommunstyrelsens planarbetsutskott.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU 2019-03-06.pdf 484.6 kB 2019-02-20 13.18
9. Tjut - Aterrapportering av uppdrag 38 (budget 2019) - Ersättningsnivåer för Ljusterö särskilda boende.pdf 3.1 MB 2019-02-20 13.18
10. Tjut - Revidering av samtliga nämnders reglementen.pdf 699.8 kB 2019-02-20 13.18
10. Bilaga 1. Förslag till reviderade reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder.pdf 429.8 kB 2019-02-20 13.18
10. Bilaga 2. Tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder.pdf 429.2 kB 2019-02-20 13.18
12. Tjut - Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf 1.2 MB 2019-02-21 09.25
12. Bilaga. 1 Förslag.pdf 170.5 kB 2019-02-21 09.25
12. Bilaga. 2 Kommentarer.pdf 164.2 kB 2019-02-21 09.25
12. SKL - Cirkulär 18013.pdf 37.1 kB 2019-02-21 09.25
14. Tjut - Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf 1.8 MB 2019-02-20 13.18
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf 347.1 kB 2019-02-20 13.18
15. Tjut - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf 2.4 MB 2019-02-20 13.18
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner.pdf 458.3 kB 2019-02-20 13.18
16. Tjut - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner.pdf 1.1 MB 2019-02-20 13.18
17. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 5-2018 - Allmänpolitisk debatt.pdf 355.3 kB 2019-02-20 13.18
17. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 5-2018 - Allmänpolitisk debatt.pdf 2.3 MB 2019-02-20 13.18
18. Tjut - Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2019.pdf 851.3 kB 2019-02-20 13.18
Protokoll KSAU 2019-03-06.pdf 8.2 MB 2019-03-11 13.32

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 6 mars 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 27 november 2018