Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 26 augusti klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-08-26.pdf 182.7 kB 2019-06-20 14.13
3. Protokollsutdrag - Planuppdrag för Tuna 6-151 m.fl..pdf 147.3 kB 2019-06-20 14.11
3. Tjut - Planuppdrag för Tuna 6-151 m.fl..pdf 1.1 MB 2019-06-20 14.11
3. Bilaga. Förstudierapport Tuna 6-151.pdf 3.6 MB 2019-06-20 14.11
4. Protokollsutdrag - Avslutande av inaktuellt detaljplaneuppdrag inom del av Husby 3-3.pdf 104 kB 2019-06-20 14.11
4. Tjut - Avslutande av inaktuellt detaljplaneuppdrag inom del av Husby 3 3.pdf 715.7 kB 2019-06-20 14.11
4. Bilaga 1. Protokollsutdrag KS 2017-02-13, § 2-7.pdf 58.1 kB 2019-06-20 14.11
4. Bilaga 2. Ortofoto över planområdet samt programområdet.pdf 1003.3 kB 2019-06-20 14.11
5. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 11-2018 från Francisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf 119.3 kB 2019-06-20 14.11
5. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2018 från Fransisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf 125.4 kB 2019-06-20 14.11
5. Tjut - Svar på motion nr 11-2018 från Francisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf 959.2 kB 2019-06-20 14.11
5. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5-16.pdf 167.9 kB 2019-06-20 14.11
6. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 12-2018 från Peter Wihlner (SD) – Skolskjuts.pdf 114.3 kB 2019-06-20 14.11
6. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12-2018 från Peter Wihlner (SD) - Skolskjuts.pdf 105.1 kB 2019-06-20 14.11
6. Tjut - Svar på motion nr 12-2018 från Peter Wihlner (SD) – Fri skolskjuts.pdf 1.9 MB 2019-06-20 14.11
7. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 11-2017 – Destruktion av båtar.pdf 288.7 kB 2019-06-20 14.11
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 11-2017 – Destruktion av båtar.pdf 73.9 kB 2019-06-20 14.11
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 11-2017 – Destruktion av båtar.pdf 9.5 MB 2019-06-20 14.11
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 13-2018 – Hundrastgård i nya Skånstaparken.pdf 119 kB 2019-06-20 14.11
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 13-2018 – Hundrastgård i nya Skånstaparken.pdf 72.7 kB 2019-06-20 14.11
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 13 2018 – Hundrastgård i nya Skånstaparken.pdf 809.2 kB 2019-06-20 14.11
8. Bilaga. Protokollsutdrga TN 2019-05-28, § 5-18.pdf 81.2 kB 2019-06-20 14.11
9. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 6-2019 - Buss Lervik - Åkersberga Centrum.pdf 118.2 kB 2019-06-20 14.11
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2019 - Buss Lervik - Åkersberga Centrum.pdf 71.5 kB 2019-06-20 14.11
9. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6 2019 - Buss Lervik - Åkersberga Centrum.pdf 1.1 MB 2019-06-20 14.11
9. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5-19.pdf 123.5 kB 2019-06-20 14.11
10. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 8-2019 - Ny busslinje Lervik-Brevik – Åkersberga centrum och Lervik-Brevik – Margretelunds centrum.pdf 124.8 kB 2019-06-20 14.11
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 8 2019 - Ny busslinje Lervik Brevik – Åkersberga centrum och Lervik Brevik – Margretelunds centrum.pdf 73.3 kB 2019-06-20 14.11
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 8 2019 - Ny busslinje Lervik Brevik – Åkersberga centrum och Lervik Brevik – Margretelunds centrum.pdf 1.2 MB 2019-06-20 14.11
10. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5-20.pdf 133.4 kB 2019-06-20 14.11
11. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2019.pdf 85.6 kB 2019-06-20 14.11
11. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2019.pdf 411.8 kB 2019-08-20 10.53
12. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2019.pdf 82.9 kB 2019-06-20 14.11
12. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2019.pdf 316 kB 2019-08-20 10.53
13. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2019.pdf 213.2 kB 2019-06-20 14.11
13. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2019.pdf 4.5 MB 2019-08-20 11.05
14. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf 82.1 kB 2019-06-20 14.11
14. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf 706.8 kB 2019-08-20 10.53
15. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf 84.4 kB 2019-06-20 14.11
15. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf 292.5 kB 2019-08-20 10.53
16. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf 85 kB 2019-06-20 14.11
16. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf 6 MB 2019-08-20 11.05
17. Protokollsutdrag - Risk och sårbarhetsanalys 2019-2022 Österåkers kommun.pdf 90.7 kB 2019-06-20 14.11
17. Tjut - Risk och sårbarhetsanalys 2019-2022.pdf 2.9 MB 2019-08-23 11.08
18. Protokollsutdrag - Revisionsrapport - Granskning av krisberedskap Österåkers kommun.pdf 81 kB 2019-06-20 14.11
18. Tjut - Revisionsrapport - Granskning av krisberedskap Österåkers kommun.pdf 4.2 MB 2019-08-14 12.06
19. Protokollsutdrag - Upphörande med Iönetrappa för socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare.pdf 85.6 kB 2019-06-20 14.11
19. Tjut - Upphörande med Iönetrappa för socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare.pdf 455.7 kB 2019-07-10 11.21
20. Protokollsutdrag - Handlingsplan för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) i Österåkers kommun.pdf 96.5 kB 2019-06-20 14.11
20. Rev. tjut - Handlingsplan för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) i Österåkers kommun.pdf 617 kB 2019-06-20 14.49
21. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2019-07-31.pdf 83.9 kB 2019-06-20 14.11
21. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2019-07-31.pdf 1.7 MB 2019-08-23 11.09
22. Protokollsutdrag - Policy för Nationella minoriteter – Finskt förvaltningsområde.pdf 96.8 kB 2019-06-20 14.11
22. Tjut - Policy för Nationella minoriteter – Finskt förvaltningsområde.pdf 1.2 MB 2019-08-14 12.06
23. Protokollsutdrag - Riktlinjer för Nationella minoriteter – Finskt förvaltningsområde.pdf 98.5 kB 2019-06-20 14.11
23. Tjut - Riktlinjer för Nationella minoriteter – Finskt förvaltningsområde.pdf 1.1 MB 2019-08-14 12.06
24. Protokollsutdrag - Förtydligande kring jäv.pdf 72.2 kB 2019-06-20 14.11
26. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 87.7 kB 2019-08-13 11.04
27. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 63.3 kB 2019-08-13 11.04
Nytt ärende. Tjut - Överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och Österåkers kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola.pdf 5 MB 2019-08-16 14.26
Protokoll KS 2019-08-26 - Omedelbar justering.pdf 598.2 kB 2019-08-26 17.37
Protokoll KS 2019-08-26.pdf 5.5 MB 2019-09-02 13.27

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 26 augusti 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018