Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 7 mars klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KFN 2019-03-07.pdf 143.3 kB 2019-02-28 09.53
4. Tjut - Godkännande av bidragsberättigad förening KFN 2019.pdf 285.6 kB 2019-02-28 09.53
4. Bilaga - Stadgar för den ideella föreningen Onsdagsklubben.pdf 1.3 MB 2019-02-28 09.53
5. Tjut - Attestförteckning 2019, Kultur- och fritidsnämnden.pdf 224.7 kB 2019-02-28 09.53
5. Bilaga 1 - Attestanter och ersättare 2019.pdf 201.4 kB 2019-02-28 09.53
6. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 7 2018 - Gratis läxhjälp på Åkersberga bibliotek.pdf 253.4 kB 2019-02-28 09.53
6. Bilaga - Gratis läxhjälp på Åkersberga bibliotek.pdf 260.3 kB 2019-03-01 12.26
7. Tjut - Val av representant till stiftelsen Hackstastugan - Hemvärnsgården 2019.pdf 269.5 kB 2019-02-28 09.54
8. Tjut- Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, verksamamhetsplan 2020-2021.pdf 210.3 kB 2019-02-28 09.54
8. Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021.pdf 1.1 MB 2019-02-28 09.54
8. Bilaga1 - Målbilaga.pdf 439.5 kB 2019-02-28 09.54
8. Bilaga 2 - Internkontrollplan.pdf 508.6 kB 2019-02-28 09.54
9. Tjut - Verksamhetsberättelse 2018, Kultur- och fritidsnämnden.pdf 257.4 kB 2019-02-28 09.54
9. Verksamhetsberättelse 2018, Kultur- och fritidsnämnden.pdf 761.3 kB 2019-02-28 09.54
9. Bilaga 1 - Målbilaga.pdf 464.9 kB 2019-02-28 09.54
9. Bilaga 2- Uppföljning internkontrollplan.pdf 508.6 kB 2019-02-28 09.55
10. Redovisning av fattade delegationsbeslut 2018-12-12 - 2019-02-25.pdf 417.2 kB 2019-02-28 09.55
10. Bilaga - Kulturevenamngsbidrag 2019.pdf 1.9 MB 2019-02-28 09.55
Protokoll 2019-03-07.pdf 3.4 MB 2019-03-12 14.40

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Sara Salminen
Publicerad:
torsdag 7 mars 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 23 oktober 2019