Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Lördagen den 15 juni klockan 09.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KFN nämnden 2019-06-15- uppdaterad.pdf 82.7 kB 2019-06-10 16.15
Kallelse KFN nämnden 2019-06-15.pdf 81.9 kB 2019-05-28 22.21
4. Tjut - Ekonomisk månadsuppföljning per mars och april 2019 KFN.pdf 408.2 kB 2019-05-28 22.21
4. Bilaga - Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019.pdf 290 kB 2019-05-28 22.21
4. Bilaga - Ekonomisk månadsuppföljning per april 2019.pdf 560.7 kB 2019-05-28 22.22
4. Tjut - Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2019 KFN.pdf 341.6 kB 2019-05-28 22.22
4. Bilaga -Ekonomisk månadsuppföljning maj 2019.pdf 290 kB 2019-06-10 16.14
5. Tjut - Godkännande av bidragsberättigad förening KFN.pdf 501 kB 2019-05-28 22.22
5. Bilaga - Stadgar Åkersberga TSD.pdf 357.7 kB 2019-05-28 22.22
6. Tjut - Justering av ålderspannet för det kommunala aktivitetsstödet.pdf 722 kB 2019-05-28 22.22
6. Bilaga - Tillägg justering av Åldersspann kommunalt aktivitetsstöd.pdf 272.5 kB 2019-06-10 16.15
7. Tjut - Revidering av taxa för Skärgårdsstadshallen.pdf 506.5 kB 2019-05-28 22.22
8. Tjut - Redovisning av uppdrag 24 i budget 2019 - Utreda genomförandet av kulturvecka.pdf 872.2 kB 2019-05-28 22.22
8. Bilaga - Utredning Kulturvecka i Österåker.pdf 17.6 MB 2019-05-28 22.23
9. Tjut - Återrapportering av särskilt uppdrag i budget, punkt 23 - Utredning av behov att Solskiftets bad hålls öppet för funktionsnedsatta över sommaren.pdf 616.9 kB 2019-05-28 22.23
9. Bilaga - Utredning - behov av att Solskiftets bad håller öppet för funktionsnedsatta över sommaren.pdf 116.4 kB 2019-05-28 22.23
10. Tjut -Återrapportering av särskilt uppdrag i budget, punkt 25 - Utredning av halverad kostnad för ridning för funktionsnedsatta.pdf 620.3 kB 2019-05-28 22.23
10. Bilaga - Utredning - Halverad kostnad för ridning för funktionsnedsatta.docx.pdf 295.7 kB 2019-05-28 22.23
10. Bilaga - Riktlinjer för bidrag till terapeutisk ridning för funktionsnedsatta, 2019-05-21.pdf 53.1 kB 2019-05-28 22.23
11. Redovisning av fattade delegationsbeslut 2019-03-01 - 2019-05-24.pdf 425 kB 2019-05-28 22.24
TÖP – tematiskt tillägg, Kultur och fritidsnämnden.pdf 433.9 kB 2019-05-28 22.24
Protokoll KFN 2019-06-15.pdf 7.3 MB 2019-06-18 21.02
Protokoll KFN 2019-06-15 - § 10.pdf 266.1 kB 2019-06-21 08.39

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
torsdag 13 juni 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 18 juni 2019