Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 4 mars klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand. Sändningen finns tillgänglig från klockan 12 efterföljande dag och är då sökbar på ärende. Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2019-03-04länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 2019-03-04.pdf 980.6 kB 2019-02-22 14.09
3a. Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11.pdf 3.9 MB 2019-02-22 14.10
3b. Rapportering av ej verkställda beslut från Socialnämnden.pdf 873.5 kB 2019-02-22 14.10
3c. Rapportering av ej verkställda beslut från Vård- och omsorgsnämnden.pdf 1.2 MB 2019-02-22 14.10
3d. Socialnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av rättssäker handläggning inom barn- och.pdf 3.1 MB 2019-02-22 14.10
3d. Revisionsrapport - Granskning av rättsäker handläggning inom barn- och ungdomsvården.pdf 8.3 MB 2019-02-22 14.10
3e. Länsstyrelsens förordnande av vigselförrättare.pdf 171.3 kB 2019-02-22 14.10
4. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 62018 – Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf 1 MB 2019-02-22 14.10
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf 413.9 kB 2019-02-22 14.10
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf 3.4 MB 2019-02-22 14.11
5. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 252017 – Diskussion om skolskjuts till angränsande kommuner.pdf 898.6 kB 2019-02-22 14.11
5. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdf 390.1 kB 2019-02-22 14.11
5. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdf 917.6 kB 2019-02-22 14.11
5. bilaga - BN.pdf 600.6 kB 2019-02-22 14.11
6. KS Protokoll - Svar på motion nr 32016 från Jörgen Palmberg (S) – Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf 1.2 MB 2019-02-22 14.11
6. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf 447.7 kB 2019-02-22 14.11
6. Tjut - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf 1.3 MB 2019-02-22 14.12
6. bilaga samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.pdf 1.3 MB 2019-02-22 14.12
6. BN protokoll 2017-01-24.pdf 932.2 kB 2019-02-22 14.12
6. BN tjut.pdf 619 kB 2019-02-22 14.12
7a. svar på interpellation samt interpellation nr 7-2018.pdf 831.5 kB 2019-02-22 14.12
7a. svar på interpellation samt interpellation nr 8-2018.pdf 641.6 kB 2019-02-22 14.12
7b. svar på interpellation samt interpellation nr 1-2019.pdf 1.2 MB 2019-02-22 14.13
7c - fråga - kommer Internationella Engelska skolan att öppna.pdf 296 kB 2019-03-01 15.39
8. KS Protokoll - Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021.pdf 551.5 kB 2019-02-22 14.13
8. Tjut - Kommunfullmäktiges mm. budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021.pdf 2.6 MB 2019-02-22 14.13
9. KS Protokoll - Ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Östanå, Roslagskulla och Wira.pdf 1.7 MB 2019-02-22 14.13
9. Tjut - Ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira.pdf 603.2 kB 2019-02-22 14.13
9. Bilaga 1 - PM Ställningstagande till planprogrammets aktualitet.pdf 773.6 kB 2019-02-22 14.13
9. Bilaga 2 - Detaljerat ställningstagande till PM.pdf 1.1 MB 2019-02-22 14.14
9. Bilaga 3 - Kulturmiljöbedömning Detaljplaneprogram för Östanå, Roslags-Kulla och WIra rev 20190528.pdf 44.2 MB 2019-06-11 09.02
9. Bilaga 4 - Karta med områden som utgår.pdf 22.4 MB 2019-02-22 14.14
10. KS Protokoll - Antal ersättare i Val- och demokratinämnden samt antagande av reglemente för Val- och demokratinämnden.pdf 518.4 kB 2019-02-22 14.14
10. Tjut - Antal ersättare i Val- och demokratinämnden samt antagande av reglemente för Val- och demokratinämnden.pdf 4.7 MB 2019-02-22 14.14
11. KS Protokoll - Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar.pdf 511.8 kB 2019-02-22 14.14
11. Tjut - Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar.pdf 6 MB 2019-02-22 14.15
12. KS Protokoll - Säkerhetspolicy för Österåkers kommun.pdf 501.8 kB 2019-02-22 14.15
12. Tjut - Säkerhetspolicy för Österåkers kommun.pdf 1.3 MB 2019-02-22 14.15
13. KS Protokoll - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2019-01-31 samt omremittering av vissa medborgarförslag.pdf 730.3 kB 2019-02-22 14.15
13. Presidieförslag avseende omremittering av medborgarförslag.pdf 865.2 kB 2019-02-22 14.15
13. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2019-01-31.pdf 3.3 MB 2019-02-22 14.15
14. Tjut samt bilagor - Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende till extern utförare.pdf 14 MB 2019-02-22 15.08
16. Motion nr 3-2019 samt interpellation nr 2-2019 och nr 3-2019.pdf 1.2 MB 2019-03-01 15.39
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 2-2019.pdf 1.5 MB 2019-02-22 15.08
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 3-2019.pdf 849.1 kB 2019-02-22 15.08
17. Presideförslag samt medborgarförslag nr 4-2019.pdf 1 MB 2019-02-22 15.08
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 5-2019.pdf 1.3 MB 2019-02-22 15.09
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 6-2019.pdf 768.7 kB 2019-02-22 15.09
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 7-2019.pdf 794.8 kB 2019-02-22 15.09
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 8-2019.pdf 797.7 kB 2019-02-22 15.09
KF Protokoll 2019-03-04 §§ 21-223.pdf 17.2 MB 2019-03-12 11.47

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 4 mars 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 11 juni 2019