Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 16 september klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunarkivet, kommunarkivet@osteraker.se.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2019-09-16.pdf 293.6 kB 2019-09-06 14.46
3a Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-08-26.pdf 3.2 MB 2019-09-06 14.47
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 13-2018.pdf 161.3 kB 2019-09-06 14.47
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 6-2019.pdf 172.9 kB 2019-09-06 14.47
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 8-2019.pdf 204.9 kB 2019-09-06 14.47
3c Socialnämndens svar på medborgarförslag nr 20-2019.pdf 628 kB 2019-09-06 14.48
3d Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av uppdrag nr 23 i ärende om Budget 2019.pdf 524.7 kB 2019-09-06 14.48
3d Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av uppdrag nr 24 i ärende om Budget 2019.pdf 7 MB 2019-09-06 14.49
3d Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av uppdrag nr 25 i ärende om Budget 2019.pdf 844.1 kB 2019-09-06 14.49
3e Vård- och omsorgsnämndens återrapportering av uppdrag nr 34 i ärende om Budget 2019.pdf 2.2 MB 2019-09-06 14.49
3e Vård- och omsorgsnämndens återrapportering av uppdrag nr 36 i ärende om Budget 2019.pdf 1.4 MB 2019-09-06 14.49
3f Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av krisberedskap i Österåkers kommun.pdf 135.9 kB 2019-09-06 14.49
3f Tjut samt revisionsrapport - Granskning av krisberedskap Österåkers kommun.pdf 4.2 MB 2019-09-06 14.50
3g Högsta domstolens beslut i Mål nr Ö 2153-18.pdf 836.9 kB 2019-09-06 14.50
3h Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut per 2019-06-30.pdf 248.8 kB 2019-09-06 14.50
3i Socialnämndens rapport över ej verkställda beslut per 2019-06-30.pdf 186.6 kB 2019-09-06 14.50
3j Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever har avregistrerats.pdf 398.1 kB 2019-09-06 14.50
3k Stiftelsen Österåkers skolors samfond har avregistrerats.pdf 341.3 kB 2019-09-06 14.50
3l Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens återrapportering av uppdrag nr 28 i ärende om Budget 2019.pdf 1.7 MB 2019-09-06 14.51
4. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 11-2017 – Destruktion av båtar.pdf 327.3 kB 2019-09-06 14.51
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 11 2017 – Destruktion av båtar.pdf 73.9 kB 2019-09-06 14.51
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 11 2017 – Destruktion av båtar.pdf 9.5 MB 2019-09-06 14.51
5. Fråga.pdf 113.3 kB 2019-09-26 17.09
5. Svar på interpellation nr 11-2019.pdf 121 kB 2019-09-26 17.10
5. Interpellation nr 11-2019.pdf 141.2 kB 2019-09-26 17.09
5a. Svar på interpellation nr 7-2019.pdf 226.3 kB 2019-09-06 14.52
5a. Interpellation nr 7-2019.pdf 407.1 kB 2019-09-06 14.52
5b. Svar på interpellation nr 8-2019.pdf 114.4 kB 2019-09-06 14.52
5b. Interpellation nr 8-2019.pdf 106.3 kB 2019-09-06 14.52
5c. Svar på interpellation nr 9-2019.pdf 75.1 kB 2019-09-13 10.17
5c. Interpellation nr 9-2019.pdf 121.2 kB 2019-09-06 14.52
6. KS Protokoll - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf 207.4 kB 2019-09-06 14.53
6. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2019 - Undertecknad.pdf 6 MB 2019-09-06 14.53
7. KS Protokoll - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2019-07-31.pdf 137.9 kB 2019-09-06 14.53
7. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2019-07-31.pdf 1.7 MB 2019-09-06 14.53
8. KS Protokoll - Policy för Nationella minoriteter med förvaltningsområde för finska språket i Österåkers kommun.pdf 113 kB 2019-09-06 14.53
8. Tjut - Policy för Nationella minoriteter – Finskt förvaltningsområde.pdf 1.2 MB 2019-09-06 14.54
9. KS Protokoll - Godkännande av överlämnande av lön- och personaladministration till enskild utövare.pdf 390.9 kB 2019-09-06 14.54
9. Tjut - Godkännande av överlämnande av lön- och personaladministration till enskild utövare.pdf 3.1 MB 2019-09-06 14.54
11. KS Protokoll - Svar på motion nr 11-2018 från Francisco Contreras (V) – Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf 110.5 kB 2019-09-06 14.54
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2018 från Fransisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf 125.4 kB 2019-09-06 14.54
11. Tjut - Svar på motion nr 11 2018 från Francisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf 959.2 kB 2019-09-06 14.54
11. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5 16.pdf 167.9 kB 2019-09-06 14.55
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 12-2018 från Peter Wihlner (SD) – Motion angående Skolskjuts.pdf 101.3 kB 2019-09-06 14.55
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12-2018 från Peter Wihlner (SD) - Skolskjuts.pdf 105.1 kB 2019-09-06 14.55
12. Tjut - Svar på motion nr 12 2018 från Peter Wihlner (SD) – Fri skolskjuts.pdf 1.9 MB 2019-09-06 14.55
13. Nya motioner och interpellationer.pdf 384.2 kB 2019-09-06 14.56
14. Beslutsförslag avseende medborgarförslag nr 24-2019 samt medborgarförslag.pdf 340 kB 2019-09-06 14.56
14. Beslutsförslag avseende medborgarförslag nr 25-2019 samt medborgarförslag.pdf 491.6 kB 2019-09-06 14.56
14. Beslutsförslag avseende medborgarförslag nr 26-2019 samt medborgarförslag.pdf 906.4 kB 2019-09-06 14.56
14. Beslutsförslag avseende medborgarförslag nr 27-2019 samt medborgarförslag.pdf 317.8 kB 2019-09-06 14.56
14. Beslutsförslag avseende medborgarförslag nr 29-2019 samt medborgarförslag.pdf 220.7 kB 2019-09-06 14.57
Protokoll KF 2019-09-16 §§ 71-718.pdf 3.6 MB 2019-09-25 14.33

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 16 september 2019
Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020