Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förskole- och grundskolenämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 10 december klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse FGN 10 december 2019.pdföppnas i nytt fönster 97.5 kB 2019-12-04 15.50
4. Tjut Månadsuppföljning september_oktober 2019.pdföppnas i nytt fönster 115 kB 2019-12-04 15.51
4. FGN Månadsuppföljning per september-19.pdföppnas i nytt fönster 264.1 kB 2019-12-04 15.51
4. FGN Månadsuppföljning per oktober-19.pdföppnas i nytt fönster 283.7 kB 2019-12-04 15.51
5. Tjut Nytt dataskyddsombud.pdföppnas i nytt fönster 173.6 kB 2019-12-04 15.51
6. Tjut FGN Revidering av målbilaga 2020.pdföppnas i nytt fönster 212.7 kB 2019-12-04 15.51
6. Bilaga 1. FGN Målbilaga 2020.pdföppnas i nytt fönster 148.4 kB 2019-12-04 15.51
7. Tjut Återrapport av uppdrag från KF med anledning av svar på motion nr 21 2017 Skolor saknar porrfilter på sina datorer.pdföppnas i nytt fönster 259.1 kB 2019-12-04 15.52
7. FGN Bilaga 1. Motion 21_2017 - Skolor saknar porrfilter på sina datorer.docxöppnas i nytt fönster 131.7 kB 2019-12-04 15.52
8. Tjut FGN Svar på medborgarförslag nr 25 2019- Angående drogförebyggande insatser.pdföppnas i nytt fönster 419.6 kB 2019-12-04 15.52
8. Medborgarförslag 25_2019 - Angående drogförebyggande insatser.pdföppnas i nytt fönster 734.5 kB 2019-12-04 15.52
8. Bilaga 1. Bemötande av åtgärdsförslag 1-5.pdföppnas i nytt fönster 160.7 kB 2019-12-04 15.53
8. Bilaga 2. Handlingsplan ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel om pengar) för Österåkers kommun.pdföppnas i nytt fönster 90.9 kB 2019-12-04 15.53
9. Tjut FGN Svar på medborgarförslag nr 4_2019 Inför en studieresa till Auschwitz i obligatorisk undervisning för 9 klassare.pdföppnas i nytt fönster 255.1 kB 2019-12-04 15.53
9. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 4_ 2019 - Studieresa till Auschwitz.pdföppnas i nytt fönster 728.6 kB 2019-12-04 15.53
10. Tjut Återrapport av uppdrag 30 i budget 2019- Utökat antal timmar i idrott och hälsa.pdföppnas i nytt fönster 279.9 kB 2019-12-04 15.53
12. Tjut Attestförteckning Förskole- och grundskolenämnden 2020.pdföppnas i nytt fönster 123.4 kB 2019-12-04 15.53
12. Bilaga attestförteckning FGN 2020.pdföppnas i nytt fönster 80.7 kB 2019-12-04 15.53
14. Omedelbart justerat ärende Införande av temporärt strukturbelopp till resursskolor 2019.pdföppnas i nytt fönster 570.5 kB 2019-12-11 08.19
Protokoll FGN 191210.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2019-12-17 10.17

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 28 november 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 28 november 2019