Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 2 oktober klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse SKN 2018-10-02.pdf 318.5 kB 2018-09-18 16.11
3. Tjut - Skolnämndens förslag till budget 2019, plan 2020-2021.pdf 17.1 MB 2018-09-18 16.11
4. Tjut Skolnämndens delårsbokslut 2018.pdf 453.7 kB 2018-09-28 20.52
4. Bilaga - Skolnämndens målbilaga delårsbokslut 2018.pdf 448.3 kB 2018-09-28 20.52
5. Tjut - Svar på revisionsrapport från PwC- Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag.pdf 11 MB 2018-09-18 16.11
6. Tjut - Tillägg till Skolnämndens delegationsordning.pdf 734.6 kB 2018-09-18 16.11
7. Redovisning av delegationsbeslut 2018-08-10 - 2018-09-13.pdf 691 kB 2018-09-18 16.11
Protokoll SKN 2018-10-02.pdf 5.3 MB 2018-10-04 16.22

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
tisdag 19 december 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 19 december 2017