Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 24 april klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
WebbKallelse med dagordning till MHN, efter beredning.pdf 97.2 kB 2018-04-19 08.44
5. Tjut, Beslut om att avsluta tillsynsärende gällande vattenverksamhet,miljöskydd, utan krav på åtgärd, MHN-2018-107-1.pdf 829.5 kB 2018-04-19 08.45
5.1 Bilaga 1, Klagomål, Anmälan om miljöbrott, MHN-2018-107-419.pdf 1.2 MB 2018-04-19 08.45
5.2 Bilaga 2, Satellitbilder.pdf 192.9 kB 2018-04-19 08.45
5.3 Bilaga 3, Fotografier från MHE.s inspektion 2018-02-06.pdf 345.6 kB 2018-04-19 08.46
5.4 Bilaga 4, Översiktskarta.png 308.1 kB 2018-04-19 08.46
5.5 Bilaga 5, Beslut från Länsstyrelsen beträffande vattenverksamhet 2009-03-06.pdf 705.8 kB 2018-04-19 08.46
6. Tjut, Beslut om vattenverksamhet, förlängning av brygga, MHN 2018-448-419.pdf 814.5 kB 2018-04-19 08.46
6.1 Bilaga 1, Yttrande från Transportstyrelsen, 2018-04-11.pdf 269.3 kB 2018-04-19 08.47
6.2 Bilaga 2, Ritning över åtgärden.pdf 464.2 kB 2018-04-19 08.47
6.3 Bilaga 3, Översiktskarta.pdf 125.7 kB 2018-04-19 08.47
6.4 Bilaga 4, Satellitbild över området.pdf 241 kB 2018-04-19 08.47
7. Tjut, Beslut om vattenverksamhet, förlängning av brygga, MHN 2018-49-419.pdf 700.9 kB 2018-04-19 08.47
7.1. Bilaga 1, Beslut om strandsskyddsdispens, Byggnadsnämnden 2018-01-23.pdf 838.9 kB 2018-04-19 08.48
7.2 Bilaga 2, Karta över området.pdf 131.3 kB 2018-04-19 08.48
7.3 Bilaga 3, Planritning.pdf 171.1 kB 2018-04-19 08.48
8. Tjut, Föreläggande om att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för återställande av strandlinjen i Strömsjön, MHN beslut 2018-349-419.pdf 579.8 kB 2018-04-19 08.49
8.1 Bilaga 1, Karta över Strömsjön.png 1.3 MB 2018-04-19 08.50
8.2 Bilaga 2, Översiktskarta.png 176.3 kB 2018-04-19 08.51
9. Tjut, Månadsuppföljning Januari - Februari 2018.pdf 231.5 kB 2018-04-19 08.51
9.1 Bilaga 1, Månadsuppföljning Januari - Februari 2018.pdf 98.1 kB 2018-04-19 08.52
10.1 Bilaga 1, Månadsuppföljning Januari - Mars 2018.pdf 99.1 kB 2018-04-19 08.52
10. Tjut, Månadsuppföljning Januari - Mars 2018.pdf 231.8 kB 2018-04-19 08.53
11. Tjut Uppföljning av Miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll 2017, MHN-2016-1450-012.pdf 536.7 kB 2018-04-19 08.54
11.1 Bilaga 1, Internkontroll 2017 uppföljning.pdf 191.3 kB 2018-04-19 08.54
12. Tjut Uppdrag till MHE att utarbeta gemensam taxa för tillsyn av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och receptfria läkemedel.pdf 607.9 kB 2018-04-19 08.55
12.1 Bilaga 1, uppdrag MR12-1620.pdf 355.7 kB 2018-04-19 08.55
13. Tjut Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Österåkers kommun 2018, MHN 2018-148-460.pdf 493.1 kB 2018-04-19 08.56
13.1 Bilaga 1, Länsstyrelsens slutrapport MHN-2018-148-2.pdf 1.3 MB 2018-04-19 08.56
14. Anmälan om delegationsbeslut.pdf 2.8 MB 2018-04-19 08.56
15. Delgivningar.pdf 194.9 kB 2018-04-19 08.57

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Anette Persson
Publicerad:
måndag 18 december 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 16 augusti 2018