Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 23 januari klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse med dagordning MHN, efter beredning.pdf 102.4 kB 2018-01-17 15.00
4. Tjut Lilla Blötholmen 1.1 och Brännholmen 1.1, Föreläggande om försiktighetsmått över anmälan om vattenverksamhet vid nedläggning av sjökabel.pdf 623.2 kB 2018-01-17 15.01
4.1 Anmälningshandlingar vattenverksamhet.pdf 3.2 MB 2018-01-17 15.01
4.2 Transportstyrelsens yttrande till MHE.pdf 31.5 kB 2018-01-17 15.01
6. MHN tjut Budget och verksamhetsplan 2018.pdf 73.8 kB 2018-01-17 15.02
6.1 MHN Budget och verksamhetsplan 2018.pdf 295.2 kB 2018-01-17 15.02
6.2 Målstyrning för Österåkers kommun.pdf 157.8 kB 2018-01-17 15.02
6.3 Bilaga 2 Taxor och avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndensområde 2018.pdf 66.9 kB 2018-01-17 15.02
6.4 Bilaga 3 Ändringar i bilaga 2 taxa för miljöbalken.pdf 203.3 kB 2018-01-17 15.02
6.5 Bilaga 4 Taxa för tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2018.pdf 14 kB 2018-01-17 15.02
6.6 Bilaga 5 Internkontrollplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018.pdf 187 kB 2018-01-17 15.02
6.7 Plan för livsmedelskontrollen 2018.pdf 105.7 kB 2018-01-17 15.03
6.8 Tillsynsplan för alkohol 2018.pdf 82.2 kB 2018-01-17 15.03
6.9 Tillsynsplan för hälsoskydd 2018.pdf 105.1 kB 2018-01-17 15.03
6.10 Tillsynsplan för miljöskydd, år 2018.pdf 89.7 kB 2018-01-17 15.03
6.11 Tillsynsplan för tobak, folköl och receptfria läkemedel 2018.pdf 181.6 kB 2018-01-17 15.03
6.12 Plan för tillsyn uppföljning 2018.pdf 287 kB 2018-01-17 15.04
7. Tjut Månadsuppföljning jan-nov 2017.pdf 87.9 kB 2018-01-17 15.04
7.1 MHN nov 2017.pdf 96.9 kB 2018-01-17 15.04
8. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 152.6 kB 2018-01-17 15.04
MHN Protokoll 2018-01-23.pdf 6.8 MB 2018-02-05 15.39
Bilaga 1 budget och VP plan 2018.pdf 3.9 MB 2018-02-05 15.42
Bilaga 2 budget och VP plan 2018.pdf 10.3 MB 2018-02-05 15.42

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Anette Persson
Publicerad:
måndag 18 december 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 1 mars 2018