Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 13 december klockan 09.30. OBS! Sammanträdesdag och sammanträdestid

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Plan-AU 2018-12-13.pdf 476.1 kB 2018-12-05 08.58
3. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 26-2017 - Återtagande av kommunens enskilda vägar.pdf 225.1 kB 2018-12-05 08.58
3. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 26-2017 - Återtagande av kommunens enskilda vägar.pdf 593.9 kB 2018-12-05 08.58
3. Medborgarförslag nr 26-2017.pdf 1.7 MB 2018-12-13 14.05
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 8-2018 - Utökad infartsparkering vid Tuna gård.pdf 259.5 kB 2018-12-05 08.58
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 8-2018 - Utökad infartsparkering vid Tuna gård.pdf 308.3 kB 2018-12-05 08.58
4. Medborgarförslag nr 8-2018.pdf 494.7 kB 2018-12-05 08.58
5. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 9-2018 - Cykelväg på nedlagd banvall vid Arninge.pdf 267.5 kB 2018-12-05 08.58
5. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 9-2018 - Cykelväg på nedlagd banvall vid Arninge.pdf 424.7 kB 2018-12-05 08.58
5. Medborgarförslag nr 9-2018.pdf 1.2 MB 2018-12-05 08.58
6. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 10-2018 - Cykelväg mellan Täljö och Rydbo.pdf 272.4 kB 2018-12-05 08.58
6. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 10-2018 - Cykelväg mellan Täljö och Rydbo.pdf 449.9 kB 2018-12-05 08.58
6. Medborgarförslag nr 10-2018.pdf 1.4 MB 2018-12-05 08.58
7. Ordförandeförslag - Svar på Medborgarförslag nr 11-2018 - Bygg Akersbergastråket i verkligheten.pdf 208.6 kB 2018-12-05 08.58
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 11-2018 - Bygg Åkersbergastråket i verkligheten.pdf 418.2 kB 2018-12-05 08.58
7. Medborgarförslag nr 11-2018.pdf 1005.4 kB 2018-12-05 08.58
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 12-2018 - Förbättra trafikmiljön på Bergavägen mellan Kyrkligt Centrum och Norrgårdsvägen.pdf 262.9 kB 2018-12-05 08.58
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 12-2018 – Förbättra trafikmiljön på Bergavägen mellan Kyrkligt Centrum och Norrgårdsvägen.pdf 481.8 kB 2018-12-05 08.58
8. Medborgarförslag nr 12-2018.pdf 894.2 kB 2018-12-05 08.58
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8- 2018 från Björn Molin (RP) - Västra Banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdf 239.7 kB 2018-12-05 08.58
10. Tjut - Svar på motion nr 8-2018 från Björn Molin (RP) – Västra Banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdf 309.2 kB 2018-12-05 08.58
10. Motion nr 8-2018.pdf 817.3 kB 2018-12-05 08.58
11. Tjut - Antagande av detaljplan för Tuna 7 99.pdf 583.6 kB 2018-12-05 08.58
11. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf 2.3 MB 2018-12-05 08.58
11. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 103.2 kB 2018-12-05 08.58
11. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdf 103.2 kB 2018-12-05 08.58
11. Plankarta A3-L.pdf 882.5 kB 2018-12-05 08.58
12. Tjut - Tomträttsavtal Tuna 4_139.pdf 259.7 kB 2018-12-05 08.59
12. Bilaga 1. Tomträttsavtal Tuna 4_139.pdf 79.8 kB 2018-12-05 08.59
12. Bilaga 2. Bilaga A.pdf 612.3 kB 2018-12-05 08.59
13. Tjut - Överenskommelse om fastighetsreglering Runö 7_74 mfl..pdf 317.7 kB 2018-12-05 09.02
13. Bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering Runö 7_74 mfl.pdf 142.6 kB 2018-12-05 09.00
13. Bilaga 2. Bilaga, överenskommelse om fastighetsreglering Runö 7_74 mfl.pdf 532.7 kB 2018-12-05 09.03
18. Tjut - Samråd för planprogram för Åkersberga stad – centrumområde.pdf 737 kB 2018-12-05 09.00
18. Bilaga 1. Planprogramhandling, Åkersberga stad – centrumområdet.pdf 79.4 MB 2018-12-05 08.59
Protokoll PLAU 2018-12-13.pdf 7 MB 2018-12-17 15.24

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
måndag 3 december 2018