Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 3 december klockan 15.00. OBS! Sammanträdesdag

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2018-12-03.pdf 426 kB 2018-11-27 16.15
3. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per oktober 2018.pdf 2.6 MB 2018-11-27 16.15
4. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober 2018.pdf 564.5 kB 2018-11-27 16.15
5. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2018.pdf 15 MB 2018-11-27 16.15
6. Rev. tjut - Revidering av budget 2019 med bl.a. hänsyn till den nya politiska organisationen, sid 1,3,4 och bilaga 1.pdf 6.2 MB 2018-11-30 14.47
7. Tjut - Indexuppräkning av avgifter inom barnomsorg för 2019.pdf 883.9 kB 2018-11-30 14.47
8. Tjut - Svar på revisionsrapport Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag.pdf 7.9 MB 2018-11-27 16.15
9. Tjut - Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Överförmyndare i Österåkers kommun för mandatperioden 2019 -2022.pdf 906.2 kB 2018-11-30 14.47
9. Bilaga. Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Överförmyndare i Österåkers kommun för mandatperioden 2019 -2022.pdf 446.4 kB 2018-11-30 14.47
11. Tjut - Rådgivande organ i Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022.pdf 2 MB 2018-11-28 12.41
14. Tjut - Revidering av Kommunstyrelsens arkivbeskrivning samt delar av Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.pdf 1.4 MB 2018-11-27 16.16
14. Bilaga 1. Arkivbeskrivning KS 2018_181105.pdf 828.4 kB 2018-11-27 16.16
14. Bilaga 2. Dokumenthanteringsplan_for_kf_och_ks.pdf 668.8 kB 2018-11-27 16.16
14. Bilaga 3. Kommunarkivets_rapport_181126.pdf 257.1 kB 2018-11-27 16.16
15. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 69.8 kB 2018-11-28 12.42
16. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 60.8 kB 2018-11-28 12.42
Nytt ärende. Tjut - Revidering av budget 2018.pdf 1.3 MB 2018-11-27 16.15
Protokoll KS 2018-12-03.pdf 9.7 MB 2018-12-03 16.37

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 27 november 2018