Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträden äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 5 mars klockan 18:30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunarkivet, kommunarkivet@osteraker.se.

Du är också välkommen att följa sammanträdena på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollen visas när de har justerats, någon tid efter att sammanträdena varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 2018-03-05.pdf 994.3 kB 2018-02-23 11.44
3a Anmälningar Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12.pdf 9.1 MB 2018-02-23 11.44
3b Anmälningar svar på medborgarförslag nr 10-2017, nr 13-2017, nr 14-2017 och nr 17-2017.pdf 4.7 MB 2018-02-23 11.44
3c Anmälningar Rapportering av ej verkställda beslut Vård- och omsorgsnämnden per 2017-12-31.pdf 1.3 MB 2018-02-23 11.44
3d Anmälningar Rapportering av ej verkställda beslut Socialnämnden per 2017-12-31.pdf 466.7 kB 2018-02-23 11.44
5. KS Protokoll - Kommunfullmäktige m.m. budget 2018 och verksamhetsplan 2019-2020.pdf 531.2 kB 2018-02-23 11.45
5. Tjut - Kommunfullmäktige m.m. Budget 2018, Verksamhetsplan 2019-2020.pdf 371.9 kB 2018-02-23 11.45
5. Bilaga. Kommunfullmäktige m.m. budget 2018, verksamhetsplan 2019-2020.pdf 2.4 MB 2018-02-23 11.45
6. KS Protokoll - Revidering av Policy för förvaltning av överlikviditet.pdf 488.4 kB 2018-02-23 11.45
6. Tjut - Revidering av Policy för förvaltning av överlikviditet.pdf 455 kB 2018-02-23 11.45
6. Bilaga 1. Policy - För förvaltning av överlikviditet Österåkers kommun.pdf 4.2 MB 2018-02-23 11.45
6. Bilaga 2. Disposition och väsentliga förändringar - överlikviditet.pdf 890.2 kB 2018-02-23 11.45
6. Bilaga 3. Policy för förvaltning av överlikviditet i Österåkers kommun - antagen av KF 2014-02-03.pdf 4.2 MB 2018-02-23 11.46
7. KS Protokoll - Revidering av Policy för förvaltning av pensionsmedel.pdf 519.4 kB 2018-02-23 11.46
7. Tjut - Revidering av Policy för förvaltning av pensionsmedel.pdf 455.7 kB 2018-02-23 11.46
7. Bilaga 1. Policy - För förvaltning av pensionsmedel Österåkers kommun.pdf 7.6 MB 2018-02-23 11.46
7. Bilaga 2. Disposition och väsentliga förändringar - pensionsmedel.pdf 1.3 MB 2018-02-23 11.46
7. Bilaga 3. Policy för förvaltning av pensionsmedel i Österåkers kommun - antagen av KF 2012-06-18.pdf 8.3 MB 2018-02-23 11.46
8. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Österåkers multihall.pdf 581 kB 2018-02-23 11.47
8. Tjut - Antagande av detaljplan för Österåkers multihall.pdf 354 kB 2018-02-23 11.47
8. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf 3 MB 2018-02-23 11.47
8. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 146.9 kB 2018-02-23 11.47
8. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdf 141.5 kB 2018-02-23 11.47
8. Plankarta-A3-L.pdf 1 MB 2018-02-23 11.47
9. KS Protokoll - Taxa för Österåkers Stadsnät AB.pdf 437.5 kB 2018-02-23 11.48
9. Tjut inkl. bilagor - Taxa för Österåkers Stadsnät AB.pdf 641.7 kB 2018-02-23 11.48
10. KS Protokoll - Antagande av generella ägardirektiv och bolagsordning för Sågra Fastighets AB (559031-2016) samt beslut om arvodesnivå f.pdf 1.3 MB 2018-02-23 11.48
10. Tjut - Antagande av generella ägardirektiv och bolagsordning för Sågra Fastighets AB (559031-2061) samt beslut om arvodesnivå för bolag.pdf 7.5 MB 2018-02-23 11.48
11. KS Protokoll - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2018-01-31.pdf 568.1 kB 2018-02-23 11.48
11. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2018-01-31.pdf 4.6 MB 2018-02-23 11.49
12. KS Protokoll -Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av revisionsberättelser för år 2017 samt ansvarsprövning.pdf 910.8 kB 2018-02-23 11.49
12. Tjut - Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av revisionsberättelser för år 2017 samt ansvarsprövning.pdf 997.5 kB 2018-02-23 11.49
13. KS Protokoll - Komplettering till Budget 2018 avseende taxor inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens område.pdf 813.2 kB 2018-02-23 11.49
13. Tjut - Komplettering till budget 2018 avseende taxor inom Miljö-och hälsoskyddsnämndens område.pdf 403.5 kB 2018-02-23 11.49
13. Bilaga 1. Protokollsutdrag från MHN 2017-08-29, § 5-5.pdf 387.6 kB 2018-02-23 11.50
13. Bilaga 2. Taxor och avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndensområde 2018.pdf 81.5 kB 2018-02-23 11.50
13. Bilaga 3. Taxa för tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2018.pdf 14 kB 2018-02-23 11.50
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) – Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 573 kB 2018-02-23 11.50
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) – Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 77.9 kB 2018-02-23 11.50
15. Rev. tjut - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 476.8 kB 2018-02-23 11.50
15. Bilaga 1. Protokollsutdrag Produktionsstyrelsen - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 70.1 kB 2018-02-23 11.51
15. Bilaga 2. Tjut Produktionsförvaltningen - Svar på motion nr 6-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 91.9 kB 2018-02-23 11.51
15. Bilaga. Motion 6-2017 - Sophantering i kommunal verksamhet.pdf 81.4 kB 2018-02-23 11.51
16. KS Protokoll - Svar på motion nr 20-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Har vi tillräckligt med skyddsrum.pdf 1 MB 2018-02-23 11.51
16. Ordförandeberedning - Svar på motion nr 20-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Har vi tillräckligt med skyddsrum.pdf 74.1 kB 2018-02-23 11.51
16. Tjut - Svar på motion nr 20-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Har vi tillräckligt med skyddsrum.pdf 757.5 kB 2018-02-23 11.52
16. Bilaga. Motion nr 20-2017.pdf 69.5 kB 2018-02-23 11.52
18. Beslutsförslag samt medborgarförslag nr 4-2018.pdf 1.2 MB 2018-02-23 11.52
18. Beslutsförslag samt medborgarförslag nr 5-2018.pdf 773 kB 2018-02-23 11.52
18. Beslutsförslag samt medborgarförslag nr 6-2018.pdf 782.9 kB 2018-02-23 11.52
KF Protokoll 2018-03-05 §§ 21-223.pdf 11.7 MB 2018-03-15 14.37

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020