Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

29 augusti klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reviderad kallelse SKN 2017-08-29.pdf 60.9 kB 2017-08-28 13.19
Kallelse SKN 2017-08-29.pdf 60.3 kB 2017-08-17 15.40
3. Tjut - SKN Månadsuppföljning juni 2017.pdf 51 kB 2017-08-17 15.40
3. Bilaga - SKN Månadsuppföljning juni 2017.pdf 161.3 kB 2017-08-17 15.40
4. Tjut - Skolnämndens förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2018-2020.pdf 67 kB 2017-08-17 15.40
4. Bilaga - Förslag till Budget 2018 och Verksamhetsplan 2018 - 2020.pdf 489.6 kB 2017-08-17 15.40
4. Bilaga - målbilaga VP 2018 SKN.pdf 105.8 kB 2017-08-17 15.40
4. Bilagor - VP SKN A1, A2 mfl.pdf 150.8 kB 2017-08-17 15.40
4. Bilaga F - REK programpriser strukturtillägg gymnasium 2018.pdf 5.6 MB 2017-08-17 15.41
5. Tjut - Svar på remiss – Samling för skolan SOU 2017 35.pdf 76.9 kB 2017-08-17 15.41
5. Bilaga - Remissvar avseende betänkandet Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet SOU 2017 35.pdf 202 kB 2017-08-17 15.41
6. Tjut - Revidering av övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor.pdf 78 kB 2017-08-17 15.41
6. Bilaga - Reviderad Plan för utbyggnad av förskolor och skolor.pdf 484.3 kB 2017-08-17 15.41
7. Tjut - Reviderad handlingsplan för ökad personaltäthet, minskade barngrupper och ökat antal utbildade pedagoger i förskolan.pdf 151.2 kB 2017-08-17 15.41
7. Bilaga - Handlingsplan för ökad personaltäthet,minskade barngrupper och ökat antal utbildade pedagoger i förskolan.pdf 525.9 kB 2017-08-17 15.41
8. Tjut - Ersättning för studier vid folkhögskola samt finansiering a kurslitteratur för elev under 20 år.pdf 94 kB 2017-08-28 13.20
8. Bilaga - Organisation av det kommunala aktivitetsansvaret.pdf 65.3 kB 2017-08-28 13.20
9. Tjut - Uppdrag att se över riktlinjer för finansiering och ärendehantering rörande elever under 20 år som önskar bedriva studier på folkhögskola.pdf 138.5 kB 2017-08-28 13.20
9. Bilaga - Ordförandebeslut ersättning för studier vid folkhögskola för elev under 20 år.pdf 86.2 kB 2017-08-28 13.20
9. Bilaga - Organisation av det kommunala aktivitetsansvaret.pdf 65.3 kB 2017-08-28 13.20
10. Redovisning av beslut delegerade av SKN under perioden 2017-05-22 – 2017-08-15.pdf 192.9 kB 2017-08-28 13.20
SKN Protokoll 2017-08-29.pdf 1.1 MB 2017-08-30 16.26

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
tisdag 29 augusti 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 13 september 2017