Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

7 november klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse SKN 2017-11-07 .pdf 62.2 kB 2017-10-20 08.09
3. Tjut - Skolnämndens månadsuppföljning per september 2017.pdf 53 kB 2017-10-20 08.09
3. Bilaga - Skolnämndens Månadsuppföljning per september 2017.pdf 300.8 kB 2017-10-20 08.09
4. Tjut - Beslut om bidragsbelopp till Stiftelsen Österåkers Montessoriförskolor.pdf 63.3 kB 2017-10-20 08.09
4. Bilaga - Beräkning av lokalbidrag till Österåkers Montessori 2016.pdf 216.1 kB 2017-10-20 08.09
5. Tjut - Beslut om bidrag till Kunskapskryssaren AB.pdf 61.3 kB 2017-10-20 08.09
5. Bilaga - Beräkning av lokalbidrag till Kunskapskryssaren AB 2016.pdf 217.2 kB 2017-10-20 08.09
6. Tjut - Riktlinjer för ersättning vid studier på gymnasienivå på folkhögskola.pdf 72.5 kB 2017-10-20 08.09
6. Bilaga - Riktlinjer för ersättning vid studier på gymnasienivå på folkhögskola.pdf 137.3 kB 2017-10-20 08.09
6. Bilaga - Ordförandebeslut Ersättning för studier vid folkhögskola för elev under 20 år.pdf 86.2 kB 2017-10-20 08.09
7. Tjut - Svar på motion nr 1 2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss inspireras av Finland, Nederländerna och Centerpartiet.pdf 119.9 kB 2017-10-20 08.09
7. Bilaga - Gymnasiestudenter på äldreboenden i Österåkers kommun.pdf 165.9 kB 2017-10-20 08.09
7. Bilaga Värdighetsgarantier avseende äldreboende.pdf 303.8 kB 2017-10-20 08.09
8. Tjut - Sammanträdestider för Skolnämnden 2018.pdf 55.4 kB 2017-10-20 08.09
8. Bilaga - Sammanträdestider för Skolnämnden 2018.pdf 193.5 kB 2017-10-20 08.09
9. Tjut - Svar på motion nr 32 2016 från Kristina Embäck (S) och Ann-Christine Furustrand (S) - Kostnadsfri simskola för förskoleklasserna.pdf 136.8 kB 2017-10-20 08.09
9. Bilaga - Motion nr 32 2016 från Kristina Embäck (S) och Ann-Christine Furustrand (S) - Kostnadsfri simskola för förskoleklasserna.pdf 140.6 kB 2017-10-20 08.09
9. Bilaga - Göteborgs stad Utredning om avgiftsfri simundervisning. Slutrapport 2017-03-20.pdf 1.4 MB 2017-10-20 08.09
10. Skolnämndens redovisning av delegationsbeslut 170916 - 171018.pdf 183.1 kB 2017-10-20 08.09
14. Skolförvaltningens beredningsprocess.pdf 427.2 kB 2017-10-20 08.09
14. Skolnämndens Postlista 2017-09-15 – 2017-10-19.pdf 128.5 kB 2017-10-20 08.09
SKN Protokoll 2017-11-07.pdf 922.7 kB 2017-11-10 08.40

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
tisdag 7 november 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 20 december 2016