Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

5 december klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse med dagordning MHN, efter beredning 2017-11-21.pdf 109.2 kB 2017-11-30 11.13
3b. Affisch utställning.pdf 194 kB 2017-11-30 11.14
3b.Missiv utställning översiktsplan 2040 ny.pdf 139.6 kB 2017-11-30 11.14
4. Tjut Marum 1.23, Vattenverksamhet gällande utbyggnad av befintlig brygga.pdf 191.1 kB 2017-11-30 11.15
4.1 Anmälningshandlingar.pdf 345.8 kB 2017-11-30 11.15
4.2 Yttrande.pdf 4.2 kB 2017-11-30 11.15
5. Tjut Västra Lagnö 1.153, Vattenverksamhet gällande muddring och uppläggning av muddermassor.pdf 219.5 kB 2017-11-30 11.16
5.1 Anmälningshandlingar.pdf 654.2 kB 2017-11-30 11.16
5.2 Karta.png 227.2 kB 2017-11-30 11.17
6. Tjut Beredskapsplan Livsmedel och dricksvatten.pdf 92.7 kB 2017-11-30 11.17
6.1 Beredskapsplan Livsmedel och dricksvatten.pdf 549.9 kB 2017-11-30 11.18
7. Tjut Månadsuppföljning januari - oktober 2017.pdf 87.5 kB 2017-11-30 11.18
8. Tjut Attestförteckning 2018 MHN.pdf 95.2 kB 2017-11-30 11.18
8.1 Attestförteckning 2018 MHN.pdf 188.4 kB 2017-11-30 11.19
9. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 168.5 kB 2017-11-30 11.19
10. Delgivningar.pdf 8 kB 2017-11-30 11.19

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Anette Persson
Publicerad:
tisdag 5 december 2017
Senast uppdaterad:
måndag 12 mars 2018