Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

13 juni klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse MHN 2017-06-13.pdf 97 kB 2017-06-08 11.00
4. Rydboholm 2.1, Anm om miljöfarlig verksamhet.pdf 753.6 kB 2017-06-08 11.00
5. Bilaga 1 Ekonomisk uppföljning april 2017.pdf 95.5 kB 2017-06-08 11.00
5. Bilaga 2 Ekonomisk uppföljning maj 2017.pdf 96.4 kB 2017-06-08 11.01
5. Månadsuppföljning, januari – maj 2017.pdf 74.3 kB 2017-06-08 11.01
6. Delegation av beslutanderätt.pdf 66.8 kB 2017-06-08 11.02
7. Delegationsbeslut april- juni 2017.pdf 1.1 MB 2017-06-08 11.02
8. Delgivningsärenden.pdf 45.6 kB 2017-06-08 11.02
2. Protokoll efter MHN 2017-06-13, efter justering.pdf 1.7 MB 2017-06-20 16.49

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Anette Persson
Publicerad:
tisdag 13 juni 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 14 juni 2017