Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

4 oktober klockan 15.00 OBS: Ny sammanträdesdag!

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2017-10-04.pdf 601.6 kB 2017-09-28 09.14
3. Protokollsutdrag - Samverkansavtal avseende Energi- och klimatrådgivningen i kommunerna i Stockholmsregionen 2018-2021.pdf 337.1 kB 2017-09-28 08.36
3. Tjut - Samverkansavtal avseende Energi- och klimatrådgivningen i kommunerna i Stockholmsregionen 2018-2021.pdf 102.8 kB 2017-09-28 08.36
3. Bilaga. Rekommendation Energi- o klimatrådgivning, KSL, 2017-06-22.pdf 1.8 MB 2017-09-28 08.36
4. Protokollsutdrag - Remissvar Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.pdf 273.4 kB 2017-09-28 08.36
4. Tjut - Remissvar Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.pdf 126.9 kB 2017-09-28 08.36
4. Bilaga 1. Förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, Remisshandling daterad 2017-06-27..pdf 9.7 MB 2017-09-28 08.36
4. Bilaga 2. Österåkers kommuns remissvar på förslag till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.pdf 122.1 kB 2017-09-28 08.36
5. Protokollsutdrag - Remissvar Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.pdf 259.6 kB 2017-09-28 08.36
5. Tjut - Remissvar Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.pdf 187.7 kB 2017-09-28 08.36
5. Bilaga 1. Förslag till klimatfärdplan 2050.pdf 15.2 MB 2017-09-28 08.36
5. Bilaga 2. Brev SLL.pdf 138.6 kB 2017-09-28 08.36
6. Protokollsutdrag - Planuppdrag för Österåkers gymnasium (Berga 6-162 m.fl.) och planprogram för HackstaBerga.pdf 306.2 kB 2017-09-28 08.38
6. Tjut - Planuppdrag för Österåkers gymnasium (Berga 6-162 m.fl.) och planprogram för Hacksta-Berga.pdf 146.4 kB 2017-09-28 08.38
6. Bilaga 1. Förstudie för Österåkers gymnasium.pdf 580.6 kB 2017-09-28 08.38
6. Bilaga 2. Förstudierapport för planprogram Hacksta och Campus Berga.pdf 1016.9 kB 2017-09-28 08.38
7. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 257.9 kB 2017-09-28 08.38
7. Tjut - Antagande av detaljplan för nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 158.3 kB 2017-09-28 08.38
7. Bilaga 1. Planhandlingar Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 3.1 MB 2017-09-28 08.38
7. Bilaga 2. Samrådsredogörelse Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 141 kB 2017-09-28 08.38
7. Bilaga 3. Utlåtande Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 127.1 kB 2017-09-28 08.38
7. Plankartor. Nya Skåvsjöholmsvägen - A3.pdf 1.5 MB 2017-09-28 08.38
8. Protokollsutdrag - Markoptionsavtal Husby 2-113.pdf 311.4 kB 2017-09-28 08.38
8. Tjut - Markoptionsavtal Husby 2-113.pdf 67.9 kB 2017-09-28 08.38
8. Bilaga. Markoptionsavtal Husby 2-113.pdf 96.5 kB 2017-09-28 08.38
9. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 6-2017 - Fler papperskorgar för en fin miljö.pdf 313.5 kB 2017-09-28 08.42
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2017 - Fler papperskorgar för en fin miljö.pdf 74.9 kB 2017-09-28 08.42
9. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6-2017 - Fler papperskorgar för en fin miljö.pdf 139.8 kB 2017-09-28 08.42
9. Bilaga. Medborgarförslag nr 6-2017.pdf 299.9 kB 2017-09-28 08.45
10. Protokollsutdrag - Bidrag till upprustning av brygga på södra Ingmarsö.pdf 229.8 kB 2017-09-28 08.45
10. Rev. tjut - Bidrag till upprustning av brygga, södra Ingmarsö.pdf 140.7 kB 2017-09-28 08.49
10. Rev. bilaga - Ansökan från Ingmarsö Samfällighetsförening.pdf 191.6 kB 2017-09-28 08.49
11. Protokollsutdrag - Yttrande över överklagande av detaljplan för Båthamnsvägens ersättning.pdf 179.1 kB 2017-09-28 08.50
11. Tjut - Yttrande över överklagande av detaljplan för Båthamnsvägens ersättning.pdf 327.9 kB 2017-09-28 08.51
11. Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.pdf 30 kB 2017-09-28 08.50
11. Bilaga 2. Föreläggande från Mark- och miljödomstolen.pdf 2.9 MB 2017-09-28 08.50
12. Protokollsutdrag - Delårsbokslut 2017 för Kommunstyrelsen.pdf 182.1 kB 2017-10-02 15.13
12. Tjut - Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017, Kommunstyrelsen.pdf 216.5 kB 2017-10-02 15.11
12. Bilaga. Verksamhetsberättelse delårsbokslut Kommunstyrelsen 2017.pdf 473.1 kB 2017-10-02 15.11
13. Protokollsutdrag - Delårsbokslut 2017 för Kommunfullmäktige.pdf 184.3 kB 2017-10-02 15.13
13. Tjut - Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017, Kommunfullmäktige m.m..pdf 226.2 kB 2017-10-02 15.11
13. Bilaga. Verksamhetsberättelse delårsbokslut Kommunfullmäktige 2017.pdf 142.8 kB 2017-10-02 15.11
14. Protokollsutdrag - Delårsbokslut 2017 för Österåkers kommun.pdf 186.1 kB 2017-10-02 15.13
14. Tjut - Delårsrapport för Österåkers kommun 2017-01-01 - 2017-08-31.pdf 289.7 kB 2017-10-02 15.11
14. Bilaga. Delårsrapport för Österåkers kommun 2017.pdf 383.9 kB 2017-10-02 15.11
15. Protokollsutdrag - Rapportering av flyktingverksamhet per augusti 2017.pdf 193.5 kB 2017-09-28 08.54
15. Rev. tjut - Rapportering av flyktingverksamhet per augusti 2017.pdf 2.5 MB 2017-10-04 11.16
15. Tjut - Rapportering av flyktingverksamhet per augusti 2017.pdf 2.4 MB 2017-09-28 08.54
16. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 20-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek Österåker.pdf 452 kB 2017-09-28 08.56
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 20-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek Österåker.pdf 259.2 kB 2017-09-28 08.56
16. Tjut - Svar på motion nr 20-2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V) - Starta ett komtek Österåker.pdf 2.7 MB 2017-09-28 08.56
17. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 23-2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet.pdf 314.8 kB 2017-09-28 08.57
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet.pdf 297.4 kB 2017-09-28 08.57
17. Tjut - Svar på motion nr 23-2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet.pdf 948.2 kB 2017-09-28 08.57
18. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 13-2016 från Marie Wengse (SÖ) - Strategi för skolans digitalisering.pdf 277.2 kB 2017-09-28 08.59
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13-2016 från Marie Wengse (SÖ) - Strategi för skolans digitalisering.pdf 262 kB 2017-09-28 09.00
18. Tjut - Svar på motion nr 13-2016 från Marie Wengse (SÖ) - Strategi för skolans digitalisering.pdf 2.1 MB 2017-09-28 09.00
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 7-2017 från Marie Wengse (SÖ) – Inrätta en helpdesk för Mac-datorer på IT-enheten.pdf 75.2 kB 2017-09-28 09.00
19. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 7-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Inrätta en helpdesk för Macdatorer på IT-enheten.pdf 250.7 kB 2017-09-28 09.00
19. Tjut - Svar på motion nr 7-2017 från Marie Wengse (SÖ) – Inrätta en helpdesk för Mac-datorer på IT-enheten.pdf 501.8 kB 2017-09-28 09.00
20. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 11-2017 från Andreas Lennkvist (V) - Buräggsförbud i upphandling.pdf 265.7 kB 2017-09-28 09.04
20. Rev. ordförandeförslag - Svar på motion nr I 1-2017 från Andreas Lennqvist (V) - Buräggsförbud i upphandling.pdf 258.9 kB 2017-09-28 09.15
20. Tjut - Svar på motion nr 11-2017 från Andreas Lennqvist (V) - Buräggsförbud i upphandling.pdf 612.9 kB 2017-09-28 09.04
21. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 10-2016 - Kommunen tillhandahåller en terminal för sökning i Lantmäteriets fastighetsregister.pdf 267.6 kB 2017-09-28 09.04
21. Rev. ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 10-2016 - Kommunen tillhandahåller en terminal för sökning i Lantmäteriets fastighetsregister.pdf 275.5 kB 2017-09-28 09.05
21. Rev. tjut - Svar på medborgarförslag nr 10-2016 - Kommunen tillhandahåller en terminal för sökning i Lantmäteriets fastighetsregister.pdf 338.5 kB 2017-09-28 09.06
21. Bilaga. Medborgarförslag nr 10-2016.pdf 100.9 kB 2017-09-28 09.04
22. Protokollsutdrag - Sammanträdestider 2018 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.pdf 530.5 kB 2017-09-28 09.06
22. Tjut - Sammanträdestider 2018 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.pdf 431.2 kB 2017-09-28 09.06
23. Protokollsutdrag - Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 (paragrafen) kommunallagen (KL).pdf 187.3 kB 2017-09-28 09.06
23. Tjut - Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL).pdf 839.7 kB 2017-09-28 09.06
24. Protokollsutdrag - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2016 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2018.pdf 234.5 kB 2017-10-02 15.09
24. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2016 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2018.pdf 3.5 MB 2017-10-02 15.10
25. Protokollsutdrag - Sponsringspolicy för Österåker kommun.pdf 227.2 kB 2017-09-28 09.09
25. Tjut - Sponsringspolicy för Österåkers kommun.pdf 307 kB 2017-09-28 09.09
25. Bilaga - Sponsringspolicy för Österåkers kommun.pdf 64.7 kB 2017-09-28 09.09
26. Protokollsutdrag - Samfinansiering av skärgårdsprojekt via gemensam ingång till projektmedel.pdf 295.3 kB 2017-09-28 09.09
26. Tjut - Samfinansiering av skärgårdsprojekt via gemensam ingång till projektmedel inkl. bilagor.pdf 1.6 MB 2017-09-28 09.09
27. Protokollsutdrag - Kostpolicy för Österåkers kommun.pdf 323.2 kB 2017-09-28 09.10
27. Tjut - Kostpolicy för Österåkers kommun inkl. bilagor.pdf 3.6 MB 2017-09-28 09.10
28. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 30-2015 från Kristin Hagegård (MP) - Plan för att öka andelen ekologisk och närodlad mat i kommunens verksamheter.pdf 202.4 kB 2017-09-28 09.11
28. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 30-2015 från Kristin Hagegård (MP) - Plan för att öka andelen ekologisk och närodlad mat i kommunens verksamheter.pdf 276.1 kB 2017-09-28 09.11
28. Tjut - Svar på motion nr 30-2015 från Kristin Hagegård (MP) - Plan för att öka andelen ekologisk och närodlad mat i kommunens verksamheter.pdf 2.4 MB 2017-09-28 09.11
29. Protokollsutdrag - Valkretsindelning i Österåkers kommun inför allmänna valen 2018.pdf 440.4 kB 2017-09-28 09.12
29. Tjut - Valkretsindelning i Österåkers kommun inför allmänna valen 2018 inkl. bilagor.pdf 1.4 MB 2017-09-28 09.12
30. Protokollsutdrag - Ny gränsdragning för valdistrikten Berga 1 och Berga 2 i Österåkers kommun.pdf 323.1 kB 2017-09-28 09.12
30. Tjut - Ny gränsdragning för valdistrikten Berga I och Berga 2 i Österåkers kommun inkl. bilagor.pdf 1.8 MB 2017-09-28 09.12
31. Tjut - Svar på remiss av betänkande – Nästa steg – Förslag på en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017-60).pdf 752.7 kB 2017-09-28 09.12
32. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf 83.6 kB 2017-09-28 09.12
33. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 65.2 kB 2017-09-28 09.12
Protokoll KS 2017-10-04.pdf 9.7 MB 2017-10-09 14.58

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 4 oktober 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 8 december 2016