Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

11 december klockan 18.30

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand. Sändningen finns tillgänglig från klockan 12 efterföljande dag och är då sökbar på ärende. Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2017-12-11öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2017-12-11 Kungörelse.pdf 1.4 MB 2017-12-01 17.41
3a - KS protokoll 2017-11-27.pdf 7.1 MB 2017-12-01 17.41
3b Anmälningar Socialnämnden.pdf 796.5 kB 2017-12-01 17.41
3c Anmälningar Vård- och omsorgsnämnden.pdf 1 MB 2017-12-01 17.41
Tillkommande anmälningsärende 3d. Ny ersättare för (C).pdf 381.4 kB 2017-12-08 18.21
Tillkommande anmälningsärende 3e - Dom från Mark- och miljödomstolen.pdf 9.7 MB 2017-12-08 18.22
Tillkommande anmälningsärende 3f - Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-11.pdf 3.8 MB 2017-12-22 10.01
4a Svar på interpellation nr 7-2017.pdf 2.5 MB 2017-12-01 17.41
4a Interpellation nr 7-2017.pdf 531.1 kB 2017-12-01 17.41
Tillkommande fråga. 4b.pdf 369.1 kB 2017-12-08 18.22
5. KS protokoll - Antagande av detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 143.2 kB 2017-12-01 17.41
5. Tjut - Antagande av detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 187.2 kB 2017-12-01 17.42
5. Bilaga 1. Planhandlingar Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 3.1 MB 2017-12-01 17.42
5. Bilaga 2. Samrådsredogörelse Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 141 kB 2017-12-01 17.42
5. Bilaga 3. Utlåtande Nya Skåvsjöholmsvägen.pdf 127.1 kB 2017-12-01 17.42
5. Plankartor Nya Skåvsjöholmsvägen A3.pdf 1.5 MB 2017-12-01 17.42
6. KS - Revidering av Avfallstaxa (Taxa för tömning av hushållsavfall) i Österåkers kommun.pdf 423.5 kB 2017-12-01 17.42
6. Tjut - Revidering av avfallstaxan i Österåkers kommun.pdf 124.6 kB 2017-12-01 17.43
6. Bilaga 1. Styrelseprotokoll ÖSVAB 2017-10-02.pdf 931.9 kB 2017-12-01 17.43
6. Bilaga 2. Tjut Roslagsvatten - Revidering av avfallstaxa.pdf 505.1 kB 2017-12-01 17.43
6. Bilaga 3. Förslag till nytt taxedokument inklusive prislista.pdf 622.8 kB 2017-12-01 17.43
6. Bilaga 4. PM Avgifter skärgården.pdf 435.4 kB 2017-12-01 17.43
6. Bilaga 5. Jämförelse renhållningstaxa 2018 med 2017 för planutskott_till kn.pdf 363.5 kB 2017-12-01 17.43
7. KS - Revidering av Skolnämndens reglemente.pdf 266.8 kB 2017-12-01 17.44
7. Tjut inklusive bilagor - Revidering av Skolnämndens reglemente.pdf 1.6 MB 2017-12-01 17.44
8. KS - Godkännande av namnbyte av bolag, från Armada Kanalfastigheter AB till Armada Blåljusfastigheter AB, samt därav.pdf 350.3 kB 2017-12-01 17.44
8. Tjut - Godkännande av namnbyte av bolag, från Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) till Armada Blåljusfastigheter .pdf 682.5 kB 2017-12-01 17.44
9. KS - Policy mot kränkande särbehandling i arbetslivet.pdf 138 kB 2017-12-01 17.44
9. Tjut - Policy mot kränkande särbehandling i arbetslivet.pdf 470.1 kB 2017-12-01 17.44
9. Bilaga. Policy mot kränkande särbehandling i arbetslivet.pdf 587.7 kB 2017-12-01 17.44
10. KS - Riktlinjer för alkoholservering i Österåkers kommun.pdf 509.4 kB 2017-12-01 17.45
10. Tjut. Riktlinjer för alkoholservering i Österåkers kommun.pdf 467.3 kB 2017-12-01 17.45
10. Bilaga Uppställning nuvarande och föreslagen lydelse - Riktlinjer för alkoholservering i Österåkers kommun.pdf 5.5 MB 2017-12-01 17.45
10. Bilaga 1 och 2. Protokollsutdrag och tjut - Miljö- och hälsoskyddsnämnden, förslag till nya riktlinjer.pdf 4.9 MB 2017-12-01 17.45
11. KS - Svar på motion nr 22-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Motion om serveringstider.pdf 319.9 kB 2017-12-01 17.45
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 22-2016 från Andreas Lennkvist (V) - Motion om serveringstider.pdf 221 kB 2017-12-01 17.46
11. Tjut. Svar på motion nr 22-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Motion om serveringstider.pdf 495.4 kB 2017-12-01 17.46
11. Bilaga Motion om serveringstider.pdf 382.2 kB 2017-12-01 17.46
13. KS - Svar på motion nr 23-2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet.pdf 601.6 kB 2017-12-01 17.46
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av speldatorer för ungdomsverks.pdf 297.4 kB 2017-12-01 17.47
13. Tjut - Svar på motion nr 23-2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet inkl..pdf 948.2 kB 2017-12-01 17.47
13. Bilaga PM Syfte och mål.pdf 414.4 kB 2017-12-01 17.47
13. Bilaga återremiss.pdf 1.3 MB 2017-12-01 17.48
13. Motion - Svar på motion nr 23-2015 från Peter Wihlner (SD) - Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet.pdf 634.1 kB 2017-12-01 17.48
14. KS - Svar på motion nr 29-2016 från Peter Wihlner (SD) - Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 528.1 kB 2017-12-01 17.48
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 29-2016 från Peter Wihlner (SD) – Anslutning av befintlig cykelväg till Brä.pdf 276.1 kB 2017-12-01 17.48
14. Tjut - Svar på motion nr 29 2016 från Peter Wihlner (SD) – Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 74.9 kB 2017-12-01 17.48
14. Bilaga. Motion - Anslutning av befintlig cykelväg till Brännbacken.pdf 61.1 kB 2017-12-01 17.48
15. KS - Svar på motion nr 32-2016 från Kristina Embäck (S) och Ann-Christine Furustrand (S) – Kostnadsfri simskola%2.pdf 1 MB 2017-12-01 17.49
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 32-2016 från Kristina Embäck (S) och Ann-Christine Furustrand (S) - Kostnadsf.pdf 224.2 kB 2017-12-01 17.49
15. Tjut. Svar på motion nr 32-2016 från Kristina Embäck (S) och Ann-Christine Furustrand (S) – Kostnadsfri simskola .pdf 468.3 kB 2017-12-01 17.49
15. Bilaga 1-3. Protokollsutdrag och tjut - Skolnämnden.pdf 7.1 MB 2017-12-01 17.49
15. Bilaga 4. Motion - Kostnadsfri simskola för förskoleklassema.pdf 422.2 kB 2017-12-01 17.49
16. KS - Svar på motion nr 2-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Handlingsplan för arbete.pdf 460.4 kB 2017-12-01 17.50
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Handlingsplan.pdf 75.3 kB 2017-12-01 17.50
16. Tjut - Svar på motion nr 2-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Handlingsplan för arbe.pdf 1.4 MB 2017-12-01 17.50
16. Bilaga motion - Svar på motion nr 2-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Handlingsplan%2.pdf 481.4 kB 2017-12-01 17.50
17. Tjut inklusive bilagor - Indexuppräkning av avgifter inom barnomsorg för 2018.pdf 1.2 MB 2017-12-01 17.50
18. Tillkommande motioner och interpellationer.pdf 2.9 MB 2017-12-08 18.22
18. Svar på interpellation nr 10-2017.pdf 807 kB 2017-12-11 10.54
KF 2017-12-11 omedelbart justerade paragrafer §§ 96-97.pdf 576.1 kB 2017-12-11 22.34
KF 2017-12-11 Protokoll §§ 91-931.pdf 9.4 MB 2017-12-21 13.54

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 11 december 2017
Senast uppdaterad:
fredag 22 december 2017