Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträden äger rum och vilka dokument som gäller.

13 mars klockan 19:00

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunarkivet, kommunarkivet@osteraker.se.

Du är också välkommen att följa sammanträdena på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollen visas när de har justerats, någon tid efter att sammanträdena varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kungörelse 2017-03-13.pdf 610.7 kB 2017-03-03 15.36
3a. Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-13.pdf 5.1 MB 2017-03-03 15.36
3b. KS Beslut - Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens planberedskap.pdf 322.1 kB 2017-03-03 15.37
3b. Tjut - Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens planberedskap.pdf 6.5 MB 2017-03-03 15.37
3c. KS Beslut - Svar på medborgarförslag nr 4 2016 – Anlägg en kommunal tennisplan i Margretelundsparken, Bergsättra.pdf 558.5 kB 2017-03-03 15.37
3c. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 4-2016 – Anlägg en kommunal tennisplan i Margretelundsparken, Bergsättra.pdf 75.2 kB 2017-03-03 15.37
3c. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 4-2016 – Anlägg en kommunal tennisplan i Margretelundsparken, Bergsättra.pdf 1.7 MB 2017-03-03 15.37
3c. Medborgarförslag.pdf 277.3 kB 2017-03-03 15.37
3d. SN Beslut och Socialförvaltningens tjut.pdf 413.8 kB 2017-03-03 15.38
3e. VON Beslut och Socialförvaltningens tjut.pdf 725 kB 2017-03-03 15.38
3f. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare Hans Cruse (MP) för ledamot för (MP).pdf 98.4 kB 2017-03-03 15.38
3g. Länsstyrelsen har utsett Josefine Radonné (M) som ny ledamot i Kommunfullmäktige samt har utsett ny ersättare Anders La.pdf 114.4 kB 2017-03-03 15.38
3h. Valberedningens protokoll 2017-02-27 inklusive bilaga 1 och 2.pdf 492.7 kB 2017-03-03 15.38
3i. Tack för begravningsbukett.pdf 124.2 kB 2017-03-03 15.39
5. KS Beslutsförslag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsst.pdf 305.4 kB 2017-03-03 15.39
5. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per%.pdf 1.4 MB 2017-03-03 15.39
6. Ordförandeförslag - Justitieombudsmannens (JOs) beslut angående kritik mot Överförmyndaren i Österåkers kommun.pdf 236.6 kB 2017-03-03 15.39
6. Bilaga JO s beslut.pdf 164.8 kB 2017-03-03 15.39
7. KS Beslutsförslag - Ansvaret för Överförmyndarverksamheten i Österåkers kommun.pdf 460.6 kB 2017-03-03 15.39
7. Tjut - Ansvaret för Överförmyndarverksamheten i Österåkers kommun.pdf 2.1 MB 2017-03-03 15.39
8. KS Beslutsförslag - Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun.pdf 1.5 MB 2017-03-03 15.40
8. Tjut - Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun.pdf 2.1 MB 2017-03-03 15.40
9. KS Beslutsförslag - Upphävande av vissa föråldrade styrdokument i Österåkers kommun.pdf 649.6 kB 2017-03-03 15.40
9. Tjut samt bilaga 1 och 2.pdf 1.3 MB 2017-03-03 15.40
10. KS Beslutsförslag - Uppförande av övertryckstält i Sjökarbyområdet samt anläggande av nytt konstgräs på Margretelunds fotbo.pdf 746.5 kB 2017-03-03 15.40
10. Tjut - Uppförande av övertryckstält i Sjökarbyområdet samt anläggande av nytt konstgräs på Margretelunds fotbollsplan.pdf 969 kB 2017-03-03 15.40
12. KS Beslutsförslag - Svar på motion nr 11 2016 från Ann-Christine Furustrand (S) – Möta barn på flykt.pdf 666.4 kB 2017-03-03 15.40
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) – Möta barn på flykt.pdf 77.4 kB 2017-03-03 15.41
12. Tjut - Svar på motion nr 11-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Möta barn på flykt.pdf 735.7 kB 2017-03-03 15.41
12. Bilaga 2. Unicef - Möta barn på flykt.pdf 593.5 kB 2017-03-03 15.41
12. Motion - Svar på motion nr 11 2016 från Ann-Christine Furustrand (S) – Möta barn på flykt.pdf 303.5 kB 2017-03-03 15.41
13. KS Beslutsförslag - Svar på motion nr 19 2016 från Marie Ende (S), Lars Frid (S) och Francisco Contreras (V) –.pdf 340 kB 2017-03-03 15.42
13. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 19-2016 från Marie Ende (S) - Bättre balans i (o)valet av hemtjänsten.pdf 74.3 kB 2017-03-03 15.42
13. Tjut - Svar på motion nr 19-2016 från Marie Ende (S) - Bättre balans i (o)valet av hemtjänsten.pdf 2.8 MB 2017-03-03 15.42
13. Motion från Marie Ende (S), Lars Frid (S) och Francisco Contreras (V) – Bättre balans i (o)valet av hemtjänsten.pdf 299 kB 2017-03-03 15.42
14. KS Beslutsförslag - Svar på motion nr 23 2016 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Om skatteflykt.pdf 494 kB 2017-03-03 15.42
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Om upphandlingspolicy mot skatteflykt.pdf 75.5 kB 2017-03-03 15.43
14. Tjut - Svar på motion nr 23-2016 från Andreas Lennkvist (V) - Om upphandlingspolicy mot skatteflykt.pdf 760 kB 2017-03-03 15.43
14. Motion från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Om skatteflykt.pdf 116.8 kB 2017-03-03 15.43
15. KS Beslutsförslag - Svar på motion nr 25 2016 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Om jämställdhetskrav i upphandli.pdf 577.8 kB 2017-03-03 15.43
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 25-2016 från Andreas Lennkvist (V) – Om jämställdhetskrav i upphandling.pdf 77.5 kB 2017-03-03 15.44
15. Tjut - Svar på motion nr 25-2016 från Andreas Lennkvist (V) - Om jämställdhetskrav i upphandling.pdf 967.5 kB 2017-03-03 15.44
15. Motion från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Om jämställdhetskrav i upphandling.pdf 595.9 kB 2017-03-03 15.44
17. Beslutsförslag medborgarförslag 6 2017.pdf 247.2 kB 2017-03-03 15.44
17. Medborgarförslag 6 2017.pdf 180.5 kB 2017-03-03 15.44
17. Beslutsförslag medborgarförslag 7 2017.pdf 273.9 kB 2017-03-03 15.45
17. Medborgarförslag 7 2017.pdf 226.4 kB 2017-03-20 13.16
17. Beslutsförslag medborgarförslag 8 2017.pdf 275.1 kB 2017-03-20 13.16
17. Medborgarförslag 8 2017.pdf 323.7 kB 2017-03-20 13.17
17. Beslutsförslag medborgarförslag 9 2017.pdf 299 kB 2017-03-20 13.17
17. Medborgarförslag 9 2017.pdf 317.4 kB 2017-03-20 13.17
16. tillkommande handlingar motioner och interpellationer.pdf 452.3 kB 2017-03-20 13.17
KF 2017-03-13 Protokoll §§ 21-218.pdf 2.8 MB 2017-03-20 13.17

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 13 mars 2017
Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020